CO2-neutraal

Samen werken aan verduurzaming

CO₂-neutraal

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wil het duurzaamste bedrijvenpark van Amersfoort worden en een blauwdruk zijn voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hiervoor gebruiken we CO2 als belangrijkste middel om te sturen naar een circulaire economie.
Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Amersfoort is ambitieuzer en wil dat al in 2030 voor elkaar gebokst hebben, met De Wieken Vinkenhoef als ‘proeftuin’. Voor de periode tot en met 2022 liggen al concrete projectplannen klaar:

  • Energie
  • Mobiliteit
  • Afval
  • Grondstoffen

Regelmatig informeren wij alle belanghebbenden via onze speciale nieuwsbrief De Wieken Vinkenhoef Circulair (zie onderaan deze pagina).

Milieubarometer

De Milieubarometer van Stichting Stimular vormt het startpunt voor het realiseren van de doelstelling om het duurzaamste bedrijvenpark van Amersfoort te worden. Het is een nulmeting van de CO2-huishouding van bedrijven en van het totale bedrijvenpark. Op basis daarvan kunnen bedrijven maatregelen nemen om hun CO2-voetafdruk te reduceren en de effectiviteit in de gaten te houden. Het uiteindelijke doel is een CO2>-neutrale bedrijfsvoering.
Klik hier >> voor de tussenrapportage 2020 (resultaten 2017-2019) CO2 footprint Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef
Klik hier >> voor de rapportage 2021 (resultaten van 2017-2020)  CO2 footprint Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef
Klik hier >> voor het persbericht over de uitreiking van de eerste eindrapportage
Klik hier >> voor het persbericht – Ruim 11% CO2-reductie op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef
De gemeente Amersfoort heeft het mogelijk gemaakt dat Amersfoortse bedrijven de Milieubarometer twee jaar gratis kunnen gebruiken. Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijvenpark kunnen ook in 2020 nog voor twee jaar gratis gebruik van de Milieubarometer. Heeft u interesse in dit project stuur dan een mail aan info@wiekenvinkenhoef.nl. Meer informatie over de Milieubarometer vindt u hier >>

Energie

Besparen
Duurzaam ondernemen begint met energiebesparing. Het potentieel voor bedrijven is enorm: voor de utiliteitsbouw ligt dat op 35%, terwijl kantoren zelfs 54% op hun energienota kunnen besparen.
Het gebruik van ledverlichting zorgt voor een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en heeft een korte terugverdientijd (3 tot 5 jaar). Wij hebben een checklist beschikbaar met aandachtspunten om een overstap naar ledverlichting makkelijker te maken. Interesse? Stuur mailtje naar info@wiekenvinkenhoef.nl.
Als bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef zien wij daarnaast veel kansen om duurzame energie op te wekken, zoals via collectieve investering in zonnepanelen of duurzame opwekking van warmte.

De contactgegevens van onze preffered supplier voor energie:
Pure Energie
Sharon Meinen  Adviseur Duurzame Energie Team Zakelijk – T 088-1013 000 – E zakelijk@pure-energie.nl

Zonnepanelen
Een van de eerste stappen die bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef zet op weg naar CO2-neutraal ondernemen, is de collectieve inkoop en aanleg van zonnepanelen (PV-panelen). Op het bedrijvenpark zijn hiervoor volop vierkante meters te vinden. Om subsidie voor zonnepanelen te krijgen, kunnen wij twee routes nemen:

  1. de postcoderoosregeling, waarbij leden van een energiecoöperatie energiebelasting, die zij al hebben betaald, terugkrijgen.
  2. de SDE+regeling: hierbij krijgt de coöperatie subsidie op de aanleg van zonnepanelen.

Pilot
In 2019 zijn wij een pilot gestart om bedrijven te helpen om, geheel of gedeeltelijk, over te stappen op hernieuwbare energie door het gebruik van zonnepanelen. In maart 2020 hebben we het project afgerond. Bedrijven op De Wiekenhoef kunnen de volledige rapportage downloaden via het inloggedeelte van deze website (onder verslagen en andere documenten).

Groene energie
Bedrijven die groene elektriciteit van duurzame energiebronnen gebruiken, verbeteren direct hun CO2-voetafdruk. Groot voordeel is dat zij niet hoeven te investeren en slechts een contract bij een groene leverancier hoeven af te sluiten. De Wieken Vinkenhoef wil bedrijven faciliteren en groene energieleveranciers benaderen voor een collectief aantrekkelijk en concurrerend aanbod. Wij richten ons op echte groene energie die – in Nederland – op een duurzame manier wordt opgewekt en waarvoor het certificaat Garantie van Oorsprong is afgegeven. Dus geen leveranciers die grijze energie vergroenen door groene stroomcertificaten uit het buitenland aan te schaffen. De groene aanbieder met de beste aanbieding neemt vervolgens zelf contact op met de geïnteresseerde bedrijven. Onder bedrijven op De Wieken Vinkenhoef is hiervoor zoveel animo, dat wij dit in de loop van 2020 concreet gaan vormgeven.

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit zien wij volledig fossielvrij vervoer als ultiem CO2-neutraal doel. Het voorkomen van vervoer is een eerste stap. In het woon-werkvervoer in en om Amersfoort kan de (elektrische) fiets een grote rol spelen. Met de gemeente Amersfoort bespreken wij of en hoe we meer mensen op De Wieken Vinkenhoef op de fiets kunnen krijgen. De gemeente Amersfoort denkt in haar Transitiepad onder andere aan deelauto’s en het uitfaseren van fossiel busvervoer. Voor het bundelen van voorzieningen willen we de mogelijkheden van een fossielvrije vervoershub onderzoeken. Samenwerking met belendende bedrijventerreinen geeft hiervoor de noodzakelijke schaalvergroting.

Afval

In de circulaire economie bestaat geen afval meer. Al het afval wordt weer teruggebracht in de materiaalketen, hergebruikt en vertegenwoordigt op die manier waarde. Wij brengen de afvalstromen op De Wieken Vinkenhoef in kaart en bekijken hoe wij circulaire stappen kunnen zetten. Na het scheiden van afval en het voorkomen ervan is het ophalen door één collectieve inzamelaar de volgende stap. Een collectieve overeenkomst voor meerdere bedrijven, bij voorkeur voor het gehele bedrijvenpark, is zowel duurzaam als prijstechnisch interessant. Met de gemeente Amersfoort bekijken wij de mogelijkheden voor een pilot op het gebied van verpakkingen. Een lokale grondstoffenbank is de uiteindelijke stip op de horizon. Samenwerking met belendende bedrijventerreinen geeft hiervoor de noodzakelijke schaalvergroting.

De contactgegevens van onze preffered supplier voor afval:
PreZero
Menno Lammers – T: +31 (0)6 51 18 72 14 – E: menno.lammers@prezero.com

Grondstoffen

Meer dan 50% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van nieuwe materialen. Binnen de EU wordt 60% van de materialen niet hergebruikt. De bouw is een grootverbruiker, deze gebruikt wereldwijd 40% van de grondstoffen. Voor bouwgerelateerde bedrijven op De Wieken Vinkenhoef bekijken wij of en hoe het op de bouw geproduceerde afval kan worden gedefinieerd. Uit onderzoek naar de behoefte naar bouwmaterialen in Amersfoort blijkt dat 10% van deze behoefte kan worden ingevuld door vrijkomend bouw- en sloopafval. Wij onderzoeken hoe grondstoffenstromen in toekomstige bouw- en sloopprojecten op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook werken wij aan businessmodellen die bijdragen aan een lager gebruik van grondstoffen en een lagere CO2-uitstoot.

Nieuwsbrieven De Wieken Vinkenhoef Circulair

Nieuwsbrief 14 – november 2022>>
Nieuwsbrief 13 – april 2022 >>
Nieuwsbrief 12 – juni 2021 >>
Nieuwsbrief 11 – maart 2021 >>

Archief nieuwsbrieven  >>