CO2-neutraal

Samen werken aan verduurzaming

CO₂-neutraal

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wil het duurzaamste bedrijvenpark van Amersfoort worden en een blauwdruk zijn voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hiervoor gebruiken we CO₂ als belangrijkste middel om te sturen naar een circulaire economie, dus inclusief energie, afval en mobiliteit en grondstoffen.
Nederland wil in 2050 CO₂-neutraal zijn. Amersfoort is ambitieuzer en wil dat al in 2030 voor elkaar gebokst hebben, met De Wieken Vinkenhoef als ‘proeftuin’. Voor de periode tot en met 2022 liggen al concrete plannen klaar. Hierin streven parkmanagement en gemeente Amersfoort nadrukkelijk naar samenwerking met belendende bedrijventerreinen als De Hoef, De Isselt en Vathorst.

In deze speciale nieuwsbrief >> leest u alles over onze plannen.


Nieuwsbrieven De Wieken Vinkenhoef Circulair

Nieuwsbrief 6 – augustus 2019 >>
Nieuwsbrief 5 – juni 2019 >>
Nieuwsbrief 4 – april 2019 >>
Nieuwsbrief 3 – januari 2019 >>
Nieuwsbrief 2 – oktober 2018 >>
Nieuwsbrief 1 – september 2018 >>


Milieubarometer

De Milieubarometer vormt het startpunt voor het realiseren van de doelstelling om het duurzaamste bedrijvenpark van Amersfoort te worden.  Het is een nulmeting van de CO2-huishouding van bedrijven en van het totale bedrijvenpark. Op basis daarvan kunnen bedrijven maatregelen nemen om hun CO2-voetafdruk te reduceren en de effectiviteit in de gaten te houden. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale bedrijfsvoering. De gemeente Amersfoort heeft het mogelijk gemaakt dat Amersfoortse bedrijven de Milieubarometer twee jaar gratis kunnen gebruiken. Op dinsdag 21 mei werd het eerste exemplaar van de Eindrapportage Milieubarometer Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef uitgereikt door de Stichting Stimular.
Klik hier >> voor de eindrapportage
Klik hier >> voor het persbericht