Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.13
13 april 2022

WAT GAAN WE DOEN IN HET KADER VAN DE SAMEN DUURZAAM DEAL OP DE WIEKEN VINKENHOEF IN 2022?

De netwerkbijeenkomst van afgelopen oktober bleek een goede manier om met u in gesprek te gaan over duurzaamheid, hier willen we graag een vervolg aan geven.

In 2022 willen we onze doelstellingen zo goed mogelijk afstemmen op de ondernemers op het bedrijvenpark. We gaan daarvoor bij een aantal ondernemers op bezoek om van gedachten te wisselen over hun duurzame ambities en uitdagingen. Wilt u ook met ons in gesprek? Laat het ons weten via dewiekenduurzaam@amersfoort.nl.

Heeft u andere vragen of de Samen Duurzaam Deal of over verduurzaming van uw bedrijf op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, neem dan gerust contact op met Roger Ooms of Melissa Mackaaij, de aanjagers van de Samen Duurzaam Deal.

U kunt ze bereiken op 033-4620025 (Roger Ooms, Ooms architecten) of 06-39110215 (Melissa Mackaaij, projectmanager verduurzaming bedrijven en bedrijventerreinen, Gemeente Amersfoort).
De Samen Duurzaam Deal heeft een looptijd van vier jaar en loopt in het najaar van 2022 af. Uiteraard hebben we inmiddels ook successen behaald, de komst van het waterstoftankstation is voor ons de kers op de taart. Dit succes willen we graag met u delen. We nodigen u op voorhand graag uit bij de opening van het waterstoftankstation in het najaar van 2022. We hopen u natuurlijk ook te ontmoeten op de volgende netwerkbijeenkomst van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef.

Zodra de data bekend zijn zullen we deze communiceren in de volgende nieuwsbrief, mis deze dus niet!

WILT U ALS MKB-ONDERNEMER ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN?
DE SUBSIDIEREGELING VERDUURZAMING MKB(SVM) HELPT U.

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over subsidies op het gebied van duurzame investeringen:

1 Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) Milieuvriendelijke technieken
2 Energie-investeringsaftrek (EIA) Energiebesparende bedrijfsmiddelen
3

Salderingsregeling

Opgewekte energie
4

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) v/h PostCodeRoos regeling (PCR)

Gezamenlijk opgewekte zonne-energie

5 Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE ++) Duurzame Energieproductie en klimaattransitie
6 Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE) Subsidieregeling voor waterpomp, zonneboiler, isolatie en isolerend glas, (bedrijven: vooraf aanvragen)
7 Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto (SEBA) Duurzame bedrijfsauto

Per 1 oktober 2021 is er een nieuwe subsidie voor advisering van energieadvies op maat, de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze regeling sluit op 30 september 2022.
Op 1 maart 2022 was er nog ongeveer 90% van het budget beschikbaar.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB(SVM)  Advisering energieadvies op maat

Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor energieadvies op maat, zodat u inzicht krijgt in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies, wordt subsidie verleend.

U kunt denken aan de volgende duurzame maatregelen:

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Bedrijfspanden met een gebruik minder dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit. Dit geldt ook voor VVE’s van bedrijfspanden als geheel.

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750.

Sommige adviseurs nemen de overige 20% voor hun rekening, u maakt dan dus geen kosten voor het advies!

DEELSCOOTERS OP DE WIEKEN VINKENHOEF

Groen deelvervoer is éen van de sleutels op weg naar een duurzamere economie. Door het delen van groene vervoermiddelen wordt de winning van nieuwe grondstoffen teruggebracht en de uitstoot van CO2 en fijnstof verminderd.

De deelscooters van Go Sharing rijden nu sinds een anderhalf jaar in Amersfoort. Go Sharing heeft onlangs een uitbreiding op de vergunning ontvangen en het zogeheten servicegebied uit kunnen breiden naar De Wieken, Hoef West en Nieuwland. Dit betekent dat gebruikers de Go Sharing-scooters in deze gebieden kunnen neerzetten, de service er kunnen starten en eindigen.
De scooters mogen in principe overal staan en geparkeerd worden, er zijn dus geen vaste parkeerplaatsen (free floating in plaats van station based). Uiteraard gelden dezelfde verkeers- en parkeerregels als voor de scooters van particulieren.
De deelscooters van Go Sharing worden opgeladen met groene energie.

Hét voordeel van het delen van mobiliteit is dat u naast een starttarief alleen betaalt voor de tijd dat u het voertuig huurt. Voor de e-scooters met een maximum snelheid van 25km/h is het starttarief € 0,50 en betaalt u € 0,29 per minuut. Als u hem tijdelijk even parkeert, ook buiten het servicegebied, betaalt u het halve tarief.

Probeer het gerust een keer uit. U bent mogelijk, net zoals wij, verrast door het gebruiksgemak!

Heeft u tips of opmerkingen voor het gebruik op De Wieken Vinkenhoef? Wij horen het graag, u kunt mailen naar dewiekenduurzaam@amersfoort.nl
Ervaart u overlast van de scooters? Neem dan contact op met de klantenservice via Overlastformulier NL (typeform.com) of bel 085-9022901. Als het om een specifieke scooter gaat, noteer dan datum/tijdstip, locatie en kenteken.

Mocht u als bedrijf specifieke wensen hebben, dan kunt u contact opnemen met Go Sharing via business@go-sharing.nl .

Heeft u nog een brommer of snorfiets, die op benzine rijdt, staan?

Inwoners en bedrijven die in het bezit zijn van een benzinebrommer en/of snorfiets kunnen € 400,- euro subsidie krijgen als zij deze laten slopen en overstappen op schoon vervoer of deelvervoer gaan gebruiken. Zowel particulieren als bedrijven kunnen subsidie aanvragen.
Meer informatie vindt u hier.

HET HOOGSPANNINGSNET VAN TENNET HEEFT IN DE PROVINCIE UTRECHT ZIJN GRENS BEREIKT: NET CONGESTIE

Het net zal worden versterkt om het op te lossen. Het gebeurt gefaseerd en is naar verwachting tussen 2026-2029 gereed. Ook gaat TenneT het netwerk opsplitsen, zodat duurzame energie beter kan worden afgevoerd naar plekken waar het wordt verbruikt.

Voor zakelijke grootverbruikers met plannen voor het opwekken van elektriciteit, zoals zonnepanelen, heeft net congestie gevolgen voor de teruglevering. Ze worden op een wachtlijst geplaatst op volgorde van binnenkomst. Zodra de netcapaciteit is vergroot, worden deze klanten door Stedin op volgorde van de wachtlijst aangesloten voor teruglevering.

Technische oplossingen waarbij opgewekte energie achter de meter verbruikt wordt, waarbij geen enkele teruglevering plaats vindt, zijn nog steeds mogelijk. Ook heeft het capaciteitsprobleem geen gevolgen voor consumenten.

Heeft u nog vragen?

Stedin heeft een aantal documenten met extra informatie ter beschikking gesteld. Als u ze wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar dewiekenduurzaam@amersfoort.nl

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?