Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.12
16 juni 2021

SAMENDUURZAAMDEAL DE WIEKEN

Zoals u weet is er op bedrijventerrein de Wieken een samenduurzaamdeal van kracht. Gemeente Amersfoort en Roger Ooms, van Ooms architecten zijn de trekkers van de samenduurzaamdeal, in samenwerking en overleg met het Parkmanagement en Stedin hebben we de taak om de ambities uit te voeren.

Een projectgroep is samengesteld, bestaande uit:

  • Melissa Mackaaij, gemeente Amersfoort, projectmanager verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen, trekker Samenduurzaamdeal.
  • Dick Neuteboom, gemeente Amersfoort, projectmanager circulaire economie;
  • Roger Ooms, ondernemer op de Wieken en trekker Samenduurzaamdeal;
  • Frans Smink, voorzitter Parkmanagement de Wieken;
  • Bas Kemper, parkmanager Parkmanagement de Wieken;

De deal heeft een looptijd van vier jaar. We zijn nu over de helft en er zijn al mooie stappen gemaakt. We willen graag weten of er naast de thema’s die al zijn opgepakt nog meer duurzaamheidsonderwerpen zijn waar naar uw mening nog geen aandacht of te weinig aandacht voor is geweest. Dit kan gaan over zonnepanelen, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit etc.

Heeft u suggesties, wilt u graag meedenken of heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar dewiekenduurzaam@amersfoort.nl. Dit is het mailadres waarmee we u vanaf vandaag zullen benaderen over het thema duurzaamheid op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef.

SUBSIDIES

Wij informeren u regelmatig over diverse subsidies op het gebied van duurzaamheid. We kunnen ons voorstellen dat u het overzicht niet meer heeft, dat geven wij graag door onderstaande tabel:

1 Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) Milieuvriendelijke technieken
2 Energie-investeringsaftrek (EIA) Energiebesparende bedrijfsmiddelen
3

Salderingsregeling

Opgewekte energie
4

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) v/h PostCodeRoos regeling (PCR)

Gezamenlijk opgewekte zonne-energie

5 Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE ++) Duurzame Energieproductie en klimaattransitie
6 Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE) Subsidieregeling voor waterpomp, zonneboiler, isolatie en isolerend glas, (bedrijven: vooraf aanvragen)
7 Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto (SEBA) Duurzame bedrijfsauto

LABEL C KANTOORGEBOUWEN

We verwachten dat de kantoorgebouwen op De Wieken energielabel A hebben. Toch brengen wij u graag op de hoogte van de beslisboom van RVO, die u hier kunt vinden.

COLLECTIEVE AFVALINZAMELING

Op het netwerkevent dat in oktober wordt georganiseerd door het Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef zal SUEZ een algemene presentatie geven met extra aandacht voor het scheiden van PBD (Plastic Blikjes Drinkkartons), harde kunststof verpakkingen, Swill (GF zonder T) en koffie. SUEZ heeft aangegeven bereid te zijn deze afvalstromen apart in te zamelen.

COLLECTIEVE INKOOP GROENE ENERGIE

Wij zijn bezig met de uitvraag en hebben drie leveranciers geselecteerd, die op het gebied van duurzaamheid hoog scoren in het jaarlijkse onderzoek van Wise, Natuur en Milieu en de Consumentenbond.

Gebleken is, dat een aantal aanvullende gegevens de offerte aanvraag vergemakkelijken. Het gaat om het huidige contract, uw type aansluiting (klein/groot verbruiker) en of u ook interesse heeft in duurzaam gas. Dit is gas dat is CO2 gecompenseerd. De belangstellenden ontvangen hierover binnenkort een mail.

Nog steeds geldt: hoe meer deelnemers hoe beter de aanbieding!
Het is nog steeds mogelijk voor bedrijven om geheel vrijblijvend hun interesse aan te geven om mee te doen. Dat kan door simpelweg een e-mail te sturen met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve inkoop van groene energie' aan info@wiekenvinkenhoef.nl

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?