Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.14
2 november 2022

SAMEN DUURZAAM DEAL LOOPT AF IN 2022

Het thema verduurzaming van bedrijven- (terreinen) wordt in 2023 verder binnen het Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA) opgepakt.

In 2023 wordt onderzocht of daarnaast een gebiedsgerichte aanpak voor het verduurzamen van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wenselijk is en hoe deze aanpak er dan moet uitzien.

Heeft u daar ideeën over?
Neem dan gerust contact op met Roger Ooms of Melissa Mackaaij, de aanjagers van de Samen Duurzaam Deal. U kunt ze bereiken via dewiekenduurzaam@amersfoort.nl.

Vooralsnog is dit de onze laatste nieuwsbrief, vanaf volgend jaar versturen we de nieuwsbrieven met het thema ‘duurzaam ondernemen’ vanuit DNA.

BOUW ZERO EMISSIE STATION GESTART
vanaf het voorjaar kun je op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef je auto, bus of vrachtwagen elektrisch laden of met waterstof vullen

Op 21 oktober is de bouw officieel gestart met een mooi evenement op het bouwterrein. Het gaat werkelijkheid worden door de inspanningen van Fountain Fuel en een aantal Amersfoortse ondernemers. En door de ondersteuning van de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht.

Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef nam het op in het plan van aanpak voor verduurzaming. Nu krijgt het een mooie plek op ons bedrijvenpark. Het tweede waterstoftankstation in de Provincie, de 11e van Nederland.

Meer weten over waterstof, volg de serie waterstof tot praten >>

OPROEP VOOR ONDERNEMERS OM AAN TE SLUITEN BIJ DE KOPGROEP ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK

Nederland heeft het klimaatakkoord Parijs ondertekend. De rijksoverheid heeft hiervoor landelijk beleid ontwikkeld en de gemeente Amersfoort moet hier invulling aan geven. Daar horen maatregelen bij die voor u belangrijk zijn. In 2025 moeten namelijk bedrijven worden bevoorraad met schone voertuigen. Vandaar dat wij u deze brief zenden.

De gemeente Amersfoort heeft als uitvoering van het klimaatakkoord de zogeheten Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Een uitwerking daarvan is dat bedrijven in een zero-emissiezone, in 2025 worden bevoorraad met schone voertuigen. Wat het gevolg is van emissie-loos bevoorraden verschilt per type onderneming, voor de een is dat het aanschaffen van zero-emissie voertuigen, voor de ander betekent dit mogelijk nieuwe afspraken maken met de leverancier. 

Wij realiseren ons dat uw reguliere bedrijfsvoering op dit moment prioriteit nummer één heeft. En voor u lijkt 2025 nog ver weg, toch is het goed om voorbereid te zijn op een ‘schone’ bevoorrading en nu al na te denken wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent.

In Amersfoort zijn wij gestart met de voorbereiding van de komst van de zero-emissiezone. Dit doen wij met een kopgroep. Wij zijn opzoek naar kopgroepleden uit alle wijken in Amersfoort. De kopgroep fungeert als denktank en heeft een ambassadeursfunctie naar de rest van de stad. Deze groep helpt bij het signaleren van vragen en onduidelijkheden over zero emissie bevoorrading bij collega-ondernemers.

Met input vanuit de kopgroep gaan wij voorjaar 2023 een congres organiseren waar u en uw collega-ondernemers informatie kunnen ophalen over zero-emissie bevoorrading.

Voor meer informatie zie Amersfoort - Zero Emissie Stadslogistiek – Uitstootvrij bevoorraden.

Wij hopen dat u zich aanmeldt voor deelname aan de kopgroep. U kunt dit doen door een mail te zenden naar stadslogistiek@amersfoort.nl
Mocht u vooraf nog willen overleggen, dan kunt u bellen met mevrouw Florian de Ligt, telefoonnummer 033-469 4471.

GOED OP WEG

Goedopweg biedt een gratis mobiliteitsscan aan. Deze interactieve tool geeft inzicht in de mobiliteit van je organisatie en waar kansen liggen om het goedkoper, duurzamer en vitaler te maken. 

Zo laat de scan bijvoorbeeld zien hoeveel CO2 je nu uitstoot en hoeveel je kunt besparen, hoeveel parkeerplekken je écht nodig hebt en hoeveel medewerkers zouden kunnen fietsen of met het ov kunnen reizen. 

Goedopweg is een samenwerking vanuit de overheden, kijk hier voor meer informatie of om een afspraak te plannen voor meer toelichting over de tool en de mogelijkheden.

SUBSIDIE ENERGIETRANSITIE PROVINCIE UTRECHT UITGEBREID
met o.a. mogelijkheden verstevigen van dakconstructie en zon op parkeerterreinenDe provincie wil de energietransitie versnellen. Dit kan door meer daken van bedrijven en maatschappelijk vastgoed zoals sportcomplexen te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook parkeerterreinen zijn heel geschikt voor zonnepanelen. Vaak moeten er aanvullende maatregelen getroffen worden voordat een parkeerterrein voor het opwekken van elektriciteit kan worden gebruikt.

De provincie heeft de subsidieregeling energietransitie uitgebreid om initiatiefnemers op weg te helpen.

Lees hier meer over de aanpassing van de subsidieregeling.

VERPLICHTE DUURZAAMHEIDSRAPPORTAGE

Welke impact heeft jouw onderneming op de wereld? Die vraag moeten veel bedrijven vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag laat je zien wat je doet op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Valt jouw onderneming onder deze wetgeving?
En zo ja, wat betekent de CSRD voor jouw onderneming en hoe bereid je je voor op deze nieuwe regelgeving?

Kijk op de website van de kvk voor meer informatie.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?