Parkmanagement

Betrokkenheid | Onderlinge relaties | Goede voorzieningen

Parkmanagement

Bedrijvenpark de Wieken Vinkenhoef heeft een Parkmanagementorganisatie. Deze wordt door afgevaardigden van de Vereniging Bedrijvenpark De Wieken gezamenlijk met de Gemeente Amersfoort vanuit de Stichting Parkmanagement georganiseerd.
Alle eigenaren van een perceel op het bedrijvenpark zijn verplicht lid van de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken.

Vereniging Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef

De Vereniging Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef is belangenbehartiger van alle bedrijven op het bedrijventerrein.

De Vereniging:

 • behoudt en verhoogt (waar mogelijk) het kwaliteitsniveau van en het bedrijfsklimaat;
 • bevordert de samenwerking tussen leden onderling en tussen leden en derden;
 • is klankbord voor de leden;
 • promoot het bedrijventerrein;
 • behartigt de gezamenlijke belangen van de leden;
 • en versterkt de inkoopbelangen.

Om deze doelen te bereiken, overlegt de vereniging met en neemt deel aan het bestuur van de stichting.

Het bestuur van de Vereniging Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef bestaat uit:

      Van links naar rechts:

 • Frans Smink (Smink Hoevelaken Vastgoed) – voorzitter en penningmeester
 • Marco van den Herik (Havi Logistics)
 • Hans Horlings (Horlings Project- en Adviesbureau)
 • Theo van Gammeren (Van Gammeren Vastgoed)

De bestuursleden zijn bereikbaar via het secretariaat: info@wiekenvinkenhoef.nl.

! Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, wil je meer informatie, stuur dan een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl

Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef 

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef beheert de gezamenlijke belangen van de eigenaren van de percelen op het bedrijventerrein.

De Stichting:

 • voert het algemeen management uit voor parkmanagement;
 • voert parkmanagementactiviteiten uit;
 • beheert en onderhoudt de openbare ruimte;
 • en zorgt, op basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen, voor een veilige omgeving.

Het bestuur van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef bestaat uit:

      Van links naar rechts:

 • Frans Smink (Smink Hoevelaken Vastgoed) – voorzitter / penningmeester
 • Mathilde van der Sanden (Gemeente Amersfoort) – adviseur EZ
 • Dick Savert (Gemeente Amersfoort) – gebiedsbeheerder
 • Theo van Gammeren (Van Gammeren Vastgoed)
 • Marco van den Herik (Havi Logistics)

De bestuursleden zijn bereikbaar via het secretariaat: info@wiekenvinkenhoef.nl

 

Parkmanagement

Parkmanagement als beheervorm past in het duurzame karakter van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Parkmanagement richt zich op behoud en verbetering van de ruimtelijke en fysieke kwaliteit en het aanbieden van diensten.

Voordelen van parkmanagement:

 • verlenging van de levensduur van de locatie
 • voorkoming van ingrijpende herstructureringen
 • minder druk op de ontwikkeling van nieuwe locaties
 • betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de locatie
 • bevordering van de onderlinge relaties en samenwerking tussen bedrijven
 • marketinginstrument voor het aantrekken van bedrijven
 • mogelijkheid van een hoog voorzieningenniveau, afhankelijk van de behoefte
 • kostenefficiëntie bij gezamenlijke afname van diensten
 • één aanspreekpunt

 

Parkmanager

De parkmanager heeft de directievoering over het grijs en groen onderhoud op het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Hij heeft daartoe contact met de gevestigde bedrijven, de gemeente en de uitvoerder/parkbeheerder (Sight Landscaping). Daarnaast coördineert de parkmanager alles rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen en De Wieken Vinkenhoef CO₂-neutraal.
De parkmanager, Bas Kemper, is bereikbaar via: parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl.

 

Secretariaat

Het secretariaat, Virgilia Spoel, is bereikbaar via: info@wiekenvinkenhoef.nl

 

Privacyverklaring >>