Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.11
19 maart 2021

TOEKOMSTFONDS WEER OPEN

Tot 1 mei is de subsidieregeling Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling 2021 weer open. Dit is een financiële bijdrage voor ondernemers die aan innovatieve oplossingen werken voor een circulaire economie en CO₂-neutrale stad. De afgelopen jaren hebben al ruim 30 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds ontvangen. Ben of weet jij een ondernemer met een uniek en kansrijk plan, voor en door Amersfoort? Ga dan naar de webpagina toekomstfonds >>

MILIEUBAROMETER

Vanaf 2018 hebben ondernemers kosteloos gebruik kunnen maken van de milieubarometer, dit is het laatste jaar dat dit kosteloos kan. Uiteraard is het mogelijk om het abonnement te verlengen, kijk op milieubarometer >> voor de voorwaarden.

We willen in het kader van de SamenDuurzaamDeal met de gemeente graag een logische vervolgstap maken na de milieubarometer en onderzoeken de mogelijkheden voor een koploper traject, binnenkort volgt hier meer informatie over.

GEMEENTE AMERSFOORT BETAALD MEE AAN DE ENERGIESCAN VOOR BEDRIJVEN


Deze maand is een nieuwe actie gestart, gericht op het verduurzamen van bedrijfspanden. De gemeente betaalt in deze actie de helft van de kosten voor een daken- of energiescan. De energiescans variëren van een haalbaarheidsonderzoek naar zonnepanelen tot een uitgebreide energiescan voor besparingen op het gebied van elektriciteit, gas en warmte. Met deze scan, uitgevoerd door het bedrijf Groendus (voorheen Greenspread), krijgt een eigenaar van een bedrijfspand inzicht in de kansen en kosten van zonnepanelen op het dak en andere energiemaatregelen. Meer informatie, kijk op www.energiescanAmersfoort.nl.

COLLECTIEVE AFVALINZAMELING

We hebben de procedure voor de selectie van een bedrijf voor collectieve afvalinzameling op het Bedrijvenpark afgerond. Zowel op het gebied van duurzaamheid als t.a.v. de tarieven heeft SUEZ zich positief onderscheiden. Voor de bedrijven gevestigd op Bedrijvenpark De Wieken is, wat betreft het Parkmanagement, SUEZ voor de komende 3 jaar ‘preferred supplier’ voor het ophalen en verwerken van afval. Een mooi eerste stap op weg naar verduurzaming door verminderding van verkeersbewegingen.

Vanaf 1 februari jl. benadert SUEZ de geïnteresseerde bedrijven om de bedrijfsspecifieke situatie t.a.v. het inzamelen van afval te inventariseren en een passende aanbieding te doen. Ook wordt bekeken of er bedrijven zijn wiens afvalstromen door andere bedrijven gebruikt kunnen worden als grondstof. Een mogelijke volgende stap in verduurzaming van afvalverwerking op De Wieken.

Op de ALV van 19 mei zal SUEZ een algemene presentatie geven met extra aandacht voor het scheiden van PBD (Plastic Blikjes Drinkkartons), harde kunststof verpakkingen, Swill (GF zonder T) en koffie. SUEZ heeft aangegeven bereid te zijn deze afvalstromen apart in te zamelen.

COLLECTIEVE INKOOP GROENE ENERGIE

Eerder meldden wij u dat wij verwachtten in november 2020 geselecteerde bedrijven te vragen een offerte uit te brengen op basis van de totale geanonimiseerde energievraag van de geïnteresseerde bedrijven.
Het is een te hoge ambitie gebleken. De selectieprocedure rond het project heeft meer aandacht gevraagd dan verwacht. Wij stellen de uitvraag uit tot medio 2021.

Nog steeds geldt: hoe meer deelnemers hoe beter de aanbieding!
Het is nog steeds mogelijk voor bedrijven om geheel vrijblijvend hun interesse aan te geven om mee te doen. Dat kan door simpelweg een e-mail te sturen met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve inkoop van groene energie' aan info@wiekenvinkenhoef.nl.

SUBSIDIE VOOR SCHONE BEDRIJFSAUTO


Amersfoort wordt een duurzame stad met schone lucht. Dit betekent dat er vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Om ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen, wordt de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren daarom aantrekkelijker. Bedrijven kunnen de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. Kijk voor meer informatie op Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) | RVO.nl | Rijksdienst

ALV

Op 19 mei a.s. vindt er van 15.00-17.30u weer een Algemene Leden Vergadering plaats. Op het gebied van duurzaamheid praten wij u graag bij over de stand van zaken van o.a. de bouw van het waterstoftankstation, de geplande projecten van PV-panelen van diverse bedrijven en nog veel meer.
Wij stellen uw (digitale) aanwezigheid zeer op prijs!

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?