7 juni 2019

Gemeente Amersfoort krijgt eerste rapport

Milieubarometer geeft beeld CO2-huishouding Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef

 

‘Amersfoortse bedrijven zijn met deze stap goed op weg naar daadwerkelijke verduurzaming.’ Met deze woorden nam Sjarka Bakker, aanjager Duurzame bedrijventerreinen van de gemeente Amersfoort, op dinsdag 21 mei het eerste exemplaar in ontvangst van de Eindrapportage Milieubarometer Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. De Milieubarometer geeft bedrijven inzicht in hun energie-, water- en papierverbruik, afvalstromen en mobiliteit.

Bakker kreeg het rapport uit handen van Anouk Schrauwen van Stichting Stimular tijdens de ALV van het bedrijvenpark in Amerena. De 13 bedrijven die de Milieubarometer hebben ingevuld, zijn, aldus Bakker, ‘goed voorbereid op de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen voor grote bedrijven. De Milieubarometer laat ook kleinere bedrijven zien waar de grootste besparings- en CO2-reductiemogelijkheden zitten. Als gemeente hopen we dat veel bedrijven jullie voorbeeld volgen’.

Nulmeting

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wil het duurzaamste bedrijvenpark van Amersfoort worden. De Milieubarometer vormt het startpunt voor het realiseren van die doelstellingen. Het is een nulmeting van de CO2-huishouding van bedrijven en van het totale bedrijvenpark. Op basis daarvan kunnen bedrijven maatregelen nemen om hun CO2-voetafdruk te reduceren en de effectiviteit in de gaten te houden. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale bedrijfsvoering. De gemeente Amersfoort heeft het mogelijk gemaakt dat Amersfoortse bedrijven de Milieubarometer twee jaar gratis kunnen gebruiken.

Samen Duurzaam Deal

De Milieubarometer is het vervolg op de ondertekening van de ‘033 Samen Duurzaam Deal CO2-neutrale bedrijventerreinen in Amersfoort’. Deze is in november 2018 ondertekend door Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef, de gemeente Amersfoort en netbeheerder Stedin. De komende tijd worden op De Wieken Vinkenhoef projecten rond Besparen, Zonnepanelen, Gasloos, Mobiliteitshub (inclusief een eventueel waterstoftankstation), Afval en Grondstoffen opgestart of gerealiseerd.

Workshop Energiebesparing

De gemeente Amersfoort organiseert op 14 oktober een workshop over energiebesparing voor bedrijven. Noteer deze datum alvast, meer details volgen later.

Meer nieuws

9 maart 2021

Veilig digitaal ondernemen: 22 maart Cybertalkshow De...

Op maandag 22 maart wordt vanuit het Platform veilig ondernemen Midden Nederland de cybertalkshow De...

4 maart 2021

WEGWERKZAAMHEDEN WIEKENWEG

Op donderdag 11 maart vervangt de gemeente op de Wiekenweg (bij het Foodcourt) een tweetal putkoppen. Daarom...

4 februari 2021

WATERSTOFTANKSTATION AAN DE WINDTURBINE

De plannen voor een zero-missie energie-station aan De Windturbine vorderen gestaag. Op dit nu nog onbebouwde...