4 oktober 2018

Nieuwsbericht A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Ontwerpbesluiten ter inzage vanaf 4 oktober

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 september jongstleden het Ontwerptracébesluit (OTB) en Ontwerpsaneringsbesluit (OSB) A28/A1 Knooppunt Hoevelaken vastgesteld. Van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 mag iedereen die dat wil formeel op alle documenten reageren door een zienswijze in te dienen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

De ontwerpbesluiten inclusief alle bijlagen zijn vanaf donderdag 4 oktober digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

 

Van 4 oktober tot en met 14 november kunt u tijdens kantooruren de stukken ook op papier bekijken op de volgende locaties:

 

  • Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht
  • Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
  • Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
  • Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort
  • Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27 in Nijkerk
  • Gemeentehuis Leusden, ’t Erf 1 in Leusden
  • Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 in Barneveld
  • Gemeentehuis Bunschoten, Stadsspui 1 in Bunschoten-Spakenburg
  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn

 

Wij helpen u op weg

Procedure, lucht, geluid en natuur zijn vier belangrijke thema’s in het OTB/MER en OSB. Over deze thema’s hebben wij korte animaties gemaakt. In enkele minuten per thema krijgt u de belangrijkste informatie die u helpt bij het lezen en begrijpen van het OTB/MER en OSB. Alle animaties vindt u vanaf 4 oktober op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.

 

Vanaf 4 oktober vindt u de hoofdlijnen van het project en de effecten daarvan op de nieuwe projectwebsite www.knooppunt-hoevelaken.nl. Op dit externe platform krijgt u alle informatie duidelijk en interactief gepresenteerd vanuit de directe omgeving van het project; geïllustreerd met beelden van de huidige situatie en impressies van de toekomstige situatie.

 

Tip: bekijk de animaties en de projectwebsite voordat u onze informatiebijeenkomsten bezoekt. Dan bent u extra goed voorbereid!

 

Terug naar boven

Komt u ook naar onze informatiebijeenkomsten?

Rijkswaterstaat organiseert vijf informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten. Er zijn verschillende stands met informatie waar inhoudelijk deskundigen klaar staan om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19:00 uur tot 21:00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent van harte welkom op de volgende momenten en locaties:

 

Datum Locatie Adres
Maandag 8 oktober

 

Van der Valk hotel Leusden

 

Philipsstraat 18, Leusden
Donderdag 11 oktober

 

Zalencentrum Houtrust

 

Heideweg 23, Hooglanderveen
Maandag 15 oktober Bilderberg hotel De Klepperman Oosterdorpsstraat 11, Hoevelaken
Donderdag 18 oktober Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

 

Donderdag 1 november Zalencentrum Concordia

 

Kerklaan 3, Hoogland

 

Terug naar boven

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij stellen het op prijs als u in uw zienswijze aangeeft op welk deel van de plannen (ontwerptracébesluit, milieueffectrapport of ontwerpsaneringsbesluit) u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. Zodra uw zienswijze is ontvangen krijgt u altijd een ontvangstbevestiging.

 

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het formulier op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken.

 

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij de directie Participatie. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op telefoonnummer 070 456 89 99 of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst zijn notulisten aanwezig die uw zienswijze kunnen registreren.

 

Post

Stuur uw voldoende gefrankeerde brief naar onderstaand adres:

directie Participatie

Zienswijzen A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

 

Wat gebeurt er daarna? 

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De reactie op de zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt te zijner tijd, tegelijk met het tracébesluit en saneringsbesluit, ook zes weken ter inzage gelegd. Alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen het OTB of het OSB of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het OTB of het OSB kunnen straks – bij de Raad van State – in beroep gaan tegen het besluit.

 

Meer informatie over de zienswijzenprocedure

Wilt u meer weten over de zienswijzenprocedure? Kijk op www.platformparticipatie.nl/knooppunthoevelaken of bel de directie Participatie op telefoonnummer 070 456 89 99.

 

Terug naar boven

 

Meer info >>

Meer nieuws

30 juni 2022

11 en 12 juli – nachtafsluitingen knooppunt Hoevelaken

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in juli maaiwerkzaamheden uit op A1 en A28 op...

22 juni 2022

4 en 5 juli afsluitingen op Knooppunt Hoevelaken

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in juli maaiwerkzaamheden uit op A1 en A28 op...

17 juni 2022

Nachtafsluiting Afrit Amersfoort (8) – A28 | 27 juni...

In opdracht van Rijkswaterstaat worden door Heijmans op de A28, tussen Amersfoort en Utrecht,...