27 maart 2012

Nieuwe planning afsluiting tunnel Van Tuyllstraat

Hooglanderveen is op dit moment bereikbaar via de Van Tuyllstraat, de Buitenveldseweg en de Heideweg. Door de werkzaamheden van het afsluiten van de tunnel en de herinrichting van de Buitenveldseweg op elkaar af te stemmen wordt voorkomen dat Hooglanderveen door één in plaats van twee wegen bereikbaar blijft.
Met de komst van de Hanzetunnel hoeft het doorgaande verkeer geen gebruik meer te maken van de tunnel Van Tuyllstraat in Hooglanderveen. Dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Nijkerkerstraat, de Van Tuyllstraat en op de Buitenveldseweg. Ook zorgt de afsluiting voor een afname van het doorgaande (sluip)verkeer door Hooglanderveen.

Werkzaamheden Buitenveldseweg
De definitieve bestrating wordt aangebracht vanaf half april. Dat betekent dat het asfalt eruit gaat en dat er klinkers voor terugkomen. Daarnaast komt er een  nieuw trottoir.   Twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden wordt de omleidingroute aangegeven en worden de direct omwonenden schriftelijk geïnformeerd. Voor de exacte planning zie vanaf begin april: www.vathorst.nl

Afsluiten tunnel
Voor de afsluiting van de tunnel Van Tuyllstraat was een verkeersbesluit nodig. Dit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft het verkeersbesluit, na ter inzage legging,  vastgesteld op 7 november 2011.
Voor de  voorbereiding voor de afsluiting worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat dan om bebording, het aanleggen van twee versmallingen in tunnel en aan de Nijkerkerstraat zelf zal de linksafstrook komen te vervallen. Hierdoor kan er een bredere midden geleider komen wat verkeersveiliger is voor de oversteek van fietsers. Deze werkzaamheden zullen  rond de bouwvak gereed zijn.

Meer nieuws

11 november 2020

Decemberdrukte PostNL

De decemberdrukte rond Sinterklaas en de Kerst- en Nieuwjaarsperiode voor PostNL komt er weer aan. Dat houdt...

7 september 2020

De Wieken Vinkenhoef genomineerd voor Circular Economy Award

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef is genomineerd voor de Circular Economy Award, de jaarlijkse verkiezing...

20 september 2019

Bouwbedrijf Van Bekkum werkt hard aan kleinere...

Bouwbedrijf Van Bekkum, ruim elf jaar gevestigd op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, is volop bezig om de...