27 maart 2012

Met aanpak knooppunt Hoevelaken naar betere leefomgeving en bereikbaarheid

Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file-top-25. Het Rijk gaat het Knooppunt daarom zodanig aanpakken dat het de hoeveelheid verkeer goed aan kan. In het samenwerkingsprogramma “VERDER” werken het Rijk en de regio aan een betere doorstroming van autoverkeer in Midden-Nederland in 2020. De aanpak van het Knooppunt maakt hier deel van uit. Omdat het gaat om een nieuwe inrichting van het Knooppunt voor de lange termijn is dit het moment voor de gemeenten rondom Knooppunt Hoevelaken om te zorgen voor een goede inpassing in de omgeving.

Amersfoortse wensen

De regio (gemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland) heeft extra wensen bovenop de aanpak van het Rijk. Om deze wensen waar te maken moeten de regiopartijen zelf meebetalen. De gemeente Amersfoort en de andere regiopartijen hebben nu de mogelijkheid om deze aanvullende wensen op te stellen. Amersfoort zet in op de volgende vier verbeterpunten:

  • beperken van de geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit (leefbaarheid)
  • het behoud van de aansluiting Hoevelaken en het beperken van de verkeersdruk op het onderliggend wegennet (bereikbaarheid)
  • een goede inpassing met het oog op ecologie en duurzaamheid (goede inpassing in de omgeving)
  • goede recreatieve  en ecologische verbindingen onder de A28-Zuid (recreatie en natuur)

De keuze voor deze verbeterpunten komt mede voort uit aangenomen moties uit de Raad. Om meer kwaliteit aan de stad toe te voegen, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren wil het college aan de raad voorstellen nu mee te praten en betalen voor deze extra wensen. Hiervoor wil het college een bedrag van tien miljoen euro reserveren en legt dit in een voorstel aan de gemeenteraad voor.

Samenwerking

Naast Amersfoort hebben ook de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Bunschoten, Barneveld, Leusden en Nijkerk en Waterschap Vallei & Eem aangegeven aanvullende wensen te hebben voor Knooppunt Hoevelaken. Na bespreking van de Amersfoortse inbreng met de gemeenteraad onderhandelen de partijen over een regionaal pakket van wensen. Dat pakket vormt het uitgangspunt voor definitieve afspraken over de regionale wensen en eventuele inzet van cofinanciering door de betrokken overheden. Eind 2012 wordt duidelijk welke regionale wensen door het ministerie van I&M wordt meegenomen in de uiteindelijke aanbesteding voor Knooppunt Hoevelaken.

Meer nieuws

20 september 2019

Bouwbedrijf Van Bekkum werkt hard aan kleinere...

Bouwbedrijf Van Bekkum, ruim elf jaar gevestigd op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, is volop bezig om de...

19 september 2019

INLOOPMIDDAG ENERGIEBESPARING VOOR BEDRIJVEN

De gemeente Amersfoort organiseert op 14 oktober de inloopmiddag ‘Energiebesparing voor bedrijven’. Alle...

1 augustus 2019

Bedrijven plaatsen collectief zonnepanelen

Zo’n vijftien Amersfoortse bedrijven gaan vele honderden vierkante meters zonnepanelen (PV-panelen) op hun...