Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief  oktober 2021

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Druk bezocht en geslaagd netwerkevent De Wieken Vinkenhoef
  • De Ridder en Zorgboerderij Blommendal
  • Alle bedrijven op 1 januari rookvrij
  • Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor criminelen
  • Doe vooral aangifte als u slachtoffer van een misdrijf bent
  • Veilig ondernemen Challange De Wieken Vinkenhoef
  • Moving-on De Wieken Vinkenhoef
  • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
  • Kopij / redactie
  • Links

DRUK BEZOCHT EN GESLAAGD NETWERKEVENT DE WIEKEN VINKENHOEF

Ons Netwerkevent op 13 oktober was voor veel ondernemers een mooie kans om elkaar eindelijk weer te ontmoeten, te netwerken, te informeren en geïnformeerd te worden. In het mooie Grand-Café van Wouters Totaal Afbouw gaf wethouder Astrid Janssen van de gemeente Amersfoort een duurzame introductie. Vervolgens volgden de aanwezigen een soort ‘carrousel’ langs zes tafels met presentaties over uiteenlopende onderwerpen: Collectieve afvalinzameling (PreZero Nederland), Groene energie (Pure Energie), Waterstoftankstation (Fountain Fuel), Cybersecurity (gemeente Amersfoort) en de Milieubarometer (stichting Stimular).

DNA
Daarnaast gingen Roger Ooms (Ooms architecten) en Melissa Mackaaij en Hossam Rabbari (gemeente Amersfoort) met aanwezigen in gesprek over het Duurzaam Netwerk Amersfoort, ofwel DNA. Dit is een initiatief van en voor Amersfoortse ondernemers, in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Samen optrekken op het pad van verduurzaming. Elkaar informeren, inspireren en helpen. Het plan is om meerdere themabijeenkomsten per jaar te houden en steeds gezamenlijk de inhoud te bepalen. Om samen het wiel te gebruiken, dat de ander al heeft uitgevonden.

Klik hier voor meer foto’s en presentaties >>

Heeft u vragen en/of wilt u meedenken over de inhoud van de eerste bijeenkomst? U kunt ons bereiken via wem.mackaaij@amersfoort.nl en info@oomsarchitecten.nl.

Het was een geslaagd event!

Enquête onderzoek
Hossam Rabbari studeert bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht en studeert af bij de gemeente Amersfoort. Hij wil graag te weten komen wat bedrijven beweegt om wel of niet aan de slag te gaan met het onderwerp duurzaamheid. Hij stelt het op prijs als u een enquête voor zijn onderzoek wil invullen. Dat duurt ongeveer drie minuten. Klik hiervoor op deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIM-LRz-AiEmj7J81dCA7boLcbZUWoEaFT9KSjrYAD0M3KA/viewform
Alvast bedankt!

DE RIDDER EN ZORGBOERDERIJ BLOMMENDAL

De Ridder is beheerder van het groen van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Het bedrijf werkt ook met lokale organisaties die op sociaal vlak ondersteund worden door de overheid. Sinds kort werkt De Ridder samen met Zorgboerderij Blommendal in Stoutenburg. De medewerkers van de zorgboerderij helpen graag mee op het bedrijvenpark met het verzamelen van zwerfvuil en dragen zo bij aan een schone omgeving. Het afval wordt gerecycled. De zorgboerderij in Stoutenburg wordt gerund door Kees en Bea Blom. Zij bieden dagbesteding aan volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Daarbij vinden zij samenwerking en maatschappelijke participatie belangrijk. Zij willen graag dat de mensen, die op de boerderij komen, samenwerken met begeleiders en andere partijen. Op de foto zijn de medewerkers aan het werk op het bedrijvenpark.

ALLE BEDRIJVEN OP 1 JANUARI ROOKVRIJ

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen zijn sinds 1 juli 2021 gesloten. Op 1 januari 2022 volgt het bedrijfsleven en zijn alle gebouwen, waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc., volledig rookvrij. Voor tips en hulp voor het rookvrij maken van uw organisatie kunt u terecht bij Gezondheidsfondsen voor Rookvrij >>.

Rookvrije bedrijven op het bedrijvenpark betekent niet vanzelfsprekend dat het bedrijvenpark volledig rookvrij is. Natuurlijk willen wij voorkomen dat door het nieuwe beleid het zwerfafval op het bedrijvenpark toeneemt. Het (achteloos) weggooien van een peuk , omdat er geen asbak in de buurt is, heeft grote consequenties voor de natuur – klik hier >> Daarom willen wij u vragen om mee te denken om het bedrijvenpark en de natuur sigarettenpeuk vrij te houden. Wist u dat er zak-asbakjes >> bestaan? En misschien heeft u nog andere goede ideeën? Laten we ons voorbereiden op 1 januari en gezamenlijk onze omgeving sigarettenpeuk-vrij houden!

BEDRIJVENTERREINEN ZIJN AANTREKKELIJK VOOR CRIMINELEN

Criminelen kunnen vaak anoniem hun gang gaan op bedrijventerreinen. Zo zijn er bedrijfspanden, waarin outlaw motor gangs (OMG) hun bijeenkomsten houden, zijn er growshops en drugslabs, hennepkwekerijen en illegale gokhallen. Bovendien zijn er legale bedrijven die faciliterend zijn aan criminelen. Autobedrijven kunnen bijvoorbeeld criminelen helpen door auto’s te verhuren of er geheime ruimtes in te bouwen. Dit heet ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van bedrijven in de bovenwereld om zo hun illegale activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Een manier om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan, is de anonimiteit en onzichtbaarheid van criminelen en hun activiteiten te verminderen. Belangrijk hierbij is dat signalen die wijzen op ondermijning, worden gezien én gemeld bij de politie of gemeente. Dit kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Voor bedrijventerreinen is een signaalkaart beschikbaar – klik hier >>

DOE VOORAL AANGIFTE ALS U SLACHTOFFER BENT VAN EEN MISDRIJF

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken of heeft iemand u mishandeld? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Met een aangifte laat u de politie weten wat er is gebeurd, daarna kan zij onderzoek doen. Hieronder leest u hoe u aangifte kunt doen, waar u dat kunt doen en wat de politie doet met uw aangifte.

Heeft het zin als ik aangifte doe?
Ja, dat heeft zin. Als u aangifte doet, vraagt u de politie om onderzoek te doen naar het misdrijf. Ook als deze geen verdachte vindt, heeft het zin om aangifte te doen. Dan weet de politie om welk misdrijf het gaat en waar het is gebeurd. De politie kan dan ook bepalen hoeveel agenten op straat nodig zijn.

Hoe doe ik aangifte?
- Online
- Via 0900 - 8844
- Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 – 8844

Lees hier meer informatie over aangifte doen voor bedrijven en organisaties>>
Algemene informatie over aangifte doen >>

VEILIG ONDERNEMEN CHALLANGE DE WIEKEN VINKENHOEF

Het parkmanagement van De Wieken Vinkenhoef wil het bedrijvenpark aantrekkelijk houden én de economische functies versterken. Hieronder valt ook het bevorderen van veilig ondernemen, namelijk een bedrijfsomgeving die schoon, heel en veilig is. In dat kader voeren wij ook het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).

Tegen inbraak bij bedrijven kunt u praktische acties ondernemen. Want ‘voorkomen is beter dan genezen’. Veilig Ondernemen is echter veel meer dan dat. Denk maar aan de brandveiligheid van uw pand en voorraden. Aan een schone, prettige bedrijfsomgeving waar uw medewerkers en klanten zich op hun gemak voelen. Ook tijdens de coronacrisis is het van cruciaal belang dat uw aandacht voor veilig ondernemen groot blijft. Denk maar aan (gedeeltelijk) leegstaande panden, omdat medewerkers vanuit huis werken. Zo’n kans grijpen inbrekers graag. Of veiligheidscontroles die worden overgeslagen, omdat het te druk is of de bezetting er niet is. Daarnaast lopen bedrijven zonder incidenten het risico dat hun aandacht verslapt. Om dat te voorkomen, dagen wij u uit mee te doen aan de Veilig Ondernemen Challenge. Ook omdat wij graag het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) willen blijven voeren.

SCHOON, HEEL en VEILIG zijn de kernwoorden van deze Challenge.

Klik op deze link om het filmpje te bekijken >>

Challenge  
In twintig dagen gaan deelnemende (facility) managers en vertegenwoordigers van de bedrijven op het bedrijventerrein dagelijks aan de slag met eenvoudige tips en opdrachten van experts die bij de politie, brandweer en het parkmanagement werken. Daaruit komen zichtbare, concrete resultaten voor het bedrijf en een veiliger bedrijvenpark. Het hoeft niet duur te zijn. Er zijn eenvoudige verbeteracties op te pakken en het kost minder tijd dan u denkt. Het is gewoon een kwestie van aan de slag gaan. Omdat deelnemers ervaringen uitwisselen, versterken zij hun netwerk met collega’s die tegen dezelfde zaken aanlopen. Gedeelde smart is halve smart en gedeeld succes is dubbel feest!
SCHRIJF U NU GRATIS IN! 20 deelnemers betekent een GO! Geef u op vóór 11 november via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Bas Kemper via 06-46630490 of info@wiekenvinkenhoef.nl.

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Heb je een bedrijf zien komen of gaan, meld het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heb je informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief kom je terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heb je dus je inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?