Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.10
27 november 2020

BIJNA 12% CO2-REDUCTIE OP DE WIEKEN VINKENHOEF

Negen bedrijven op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef behaalden in 2019 gezamenlijk een CO2-reductie van maar liefst 11,8% ten opzichte van 2017. Deze reductie ligt in lijn met het doel van de gemeente Amersfoort om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Gestimuleerd door deze goede resultaten onderzoeken de bedrijven hoe ze grotere stappen kunnen zetten.

Biodiesel & elektrisch
De grootste afname in de CO2-uitstoot komt voor rekening van vervoersbedrijf HAVI, omdat het wagenpark overstapt op biodiesel. Bouwbedrijf Van Bekkum plaatste laadpalen, in 2019 reden daar de eerste elektrische leaseauto’s. Meerdere bedrijven gingen over op ledverlichting en een aantal gaat overstappen op écht groene stroom.

Collectieve acties
Op De Wieken Vinkenhoef is een collectieve inkoop van Nederlandse groene stroom geïnitieerd. Daarnaast wil een grote groep bedrijven gezamenlijk één afvalinzamelaar kiezen. Dit zorgt voor minder vervoersbewegingen op het bedrijventerrein en dus lagere kosten en milieu-impact.

Klik hier voor het rapport met alle resultaten, zoals de tussenrapportage 2020 (resultaten 2017-2019)>>

Ook een CO2-footprint?
De CO2-footprint wordt gemeten met behulp van de Milieubarometer, een online monitoringsinstrument. De gemeente Amersfoort biedt alle bedrijven op haar grondgebied een gratis start met de Milieubarometer (kosten € 198,- excl. BTW). Ook meedoen met dit project? Mail je aanvraag naar info@wiekenvinkenhoef.nl.

COLLECTIEVE AFVALINZAMELING

Maar liefst een derde van de bedrijven op De Wieken Vinkenhoef is geïnteresseerd in collectieve afvalinzameling door één bedrijfsafvalverzamelaar. Dit bleek uit een inventarisatie in juni. Het afsluiten van een collectieve overeenkomst is prijstechnisch interessant en verkleint het aantal verkeersbewegingen.  

In de zomer hebben we gesproken met drie afvalinzamelaars, die in de regio zijn gevestigd en nu al actief zijn op ons bedrijvenpark. Vervolgens hebben wij de geïnteresseerde bedrijven gevraagd om de samenstelling en grootte van hun afvalstromen op te geven. Op basis van de totale en gespecificeerde (geanonimiseerde) hoeveelheid en samenstelling van de afvalstroom hebben wij de drie afvalinzamelaars gevraagd om een offerte uit te brengen. Daarin houden zij rekening met het aantal bedrijven dat uiteindelijk gebruik maakt van de aanbieding. Hoe meer deelnemers, hoe beter de aanbieding! De drie offertes verwachten wij in december, waarna wij ze begin 2021 inhoudelijk beoordelen. Vervolgens leggen wij de meest interessante aanbieding voor aan de betreffende bedrijven.

Interesse?
Wil jij ook meedoen met collectieve afvalinzameling? Of ken je een ondernemer op De Wieken Vinkenhoef die interesse heeft? Stuur dan een mail naar info@wiekenvinkenhoef.nl met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve afvalinzameling'.

GEZAMENLIJKE AFVALINZAMELING

Het afsluiten van een collectieve overeenkomst met één bedrijfsafvalverzamelaar voor meerdere bedrijven is prijstechnisch interessant en in het kader van duurzaamheid, door het verkleinen van het aantal verkeersbewegingen. Eind juni jl. hebben we geïnventariseerd of er behoefte is aan collectieve afvalinzameling. Daar zijn veel reacties op binnengekomen, een derde van alle bedrijven op het bedrijvenpark heeft hier positief op gereageerd!

De komende tijd gaan wij een selectie maken van een aantal bedrijfsafvalinzamelaars en hen vragen om een offerte te maken. De meest interessante aanbieding leggen wij voor aan de geïnteresseerden.

U heeft nog steeds de mogelijkheid om geheel vrijblijvend aan te geven dat u geïnteresseerd bent. Dat kan door simpelweg een e-mail te sturen met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve afvalinzameling' aan info@wiekenvinkenhoef.nl.

WATERSTOFTANKSTATION

Veel bedrijven zijn nieuwsgierig naar de status van het waterstoftankstation op De Wieken Vinkenhoef. Daarom deze update. In augustus heeft het Parkmanagement de vergunningsaanvraag ingediend. De planning is dat de bouw start in maart 2021 en de opening voor dit zero-emissie energiestation verwachten wij rond het eerst kwartaal van 2022.

CIRCULAR ECONOMY AWARD VOOR INNOFASE IN DUIVEN

InnoFase in Duiven is winnaar van de Circular Economy Award 2020, de jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Dit werd op 25 november bekendgemaakt. Helaas is De Wieken Vinkenhoef dus niet in de prijzen gevallen.

De Circular Economy Award, die dit jaar voor de vierde keer werd uitgereikt, betekent een pluim voor bedrijventerreinen die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving en het bedrijfsleven betrekken. In totaal waren 35 bedrijventerreinen genomineerd, waaronder De Wieken Vinkenhoef. De jury keek bij de beoordeling vooral naar:

 • Wat is concreet gerealiseerd (efficiënter, economischer, klimaatbestendiger)?
 • Welke concrete resultaten zijn bereikt (maatschappelijk belang, samenwerking, kennisdeling)?
 • Wordt breder gekeken dan alleen energie?
 • Wordt zoveel als mogelijk gedacht in kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren)?
 • Wat is de toekomstvisie voor het gebied? 

Bekendmaking finalisten
Eind oktober maakte de jury de laatste vier kanshebbers bekend: Innofase Duiven, Schiphol Trade SAD, Laarberg Groenlo en Werkspoorkwartier Utrecht. Na hun presentatie tijdens een webinar op 25 november maakte de jury bekend dat InnoFase de winnaar is van de Circular Economy Award 2020.

De Wieken Vinkenhoef maakt sprong voorwaarts
Ook al behoorde De Wieken Vinkenhoef dus niet tot de finalisten, de jury waardeerde het dat wij in deze bijzondere periode toch de tijd hebben genomen om de inzending te verzorgen. Zij vond het te prijzen dat wij de sprong voorwaarts willen maken en nadrukkelijk inzetten op de toekomst met circulaire ambities. Over De Wieken Vinkenhoef meldde de jury:

 • Het plan staat nog wat in de kinderschoenen, er zijn nog veel te realiseren kpi’s (zoals van 40% naar 85% gezamenlijke afvalscheiding).
 • Het gaat vooral om voorbeelden in plaats van collectieve resultaten.
 • Het beschreven waterstoftankstation is interessant.
 • Dat veel ‘duurzame bedrijven’ geïnteresseerd zijn, blijft erg algemene informatie.
 • Het plan staat aan het begin. Er zijn veel algemene duurzame oplossingen, maar er zijn nog weinig circulaire en meetbare resultaten.
 • Het plan heeft veel potentie voor de toekomst en volgende Awardrondes.

DUIZENDEN COMPOSTWORMEN ACTIEF IN STADSWORMERIJ

In de StadsWormerij zetten duizenden compostwormen voedselresten van bio-winkels, horeca en huishoudens om in super-vermicompost. Zo sluit zij de voedselkringloop en voedt zij moestuinen, (balkon)planten en stadslandbouwprojecten.

De StadsWormerij werkt ook aan maatschappelijke opgaven door sociaal ondernemerschap. Hiermee verbindt zij twee maatschappelijke opgaven: méér werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap en mínder GF(T)-afval in de 'grijze bak', dus verbrandingsoven. De filosofie is daarom eenvoudig: meer mensen áán de bak en minder afval ín de bak.
De StadsWormerij is gevestigd in de KeistadLoods, de circulaire pleisterplaats aan de Oude Lageweg 66. Elke laatste vrijdag van de maand - van 13.30 tot 17.00 uur - houdt de StadsWormerij ‘Open Loods-middagen’ en kunt u komen kijken. Wilt u meer weten? Ga naar de website en bekijk deze StadsWormerij-video.


COLLECTIEVE INKOOP VAN GROENE ENERGIE

Met groene elektriciteit kan een onderneming eenvoudig en direct haar CO2-voetafdruk verbeteren. Daarvoor is geen investering nodig, maar slechts een contract bij een groene leverancier. Uit onze enquête (28 mei 2020) bleek dat diverse bedrijven op De Wieken Vinkenhoef interesse hebben in het collectief inkopen van groene energie.

Zeven bedrijven willen daadwerkelijk overstappen op echte groene elektriciteit. Eind augustus hebben wij drie leveranciers geselecteerd, die voldoen aan onze randvoorwaarden. Zo moet het gaan om een echte groene energieleverancier voor zakelijke afnemers. ‘Echte groene energie’ is energie die op een duurzame manier wordt opgewekt en een Garantie van Oorsprong-certificaat heeft. Wij zoeken dus geen leveranciers die grijze energie vergroenen door groene stroomcertificaten uit het buitenland aan te schaffen. Ook hebben wij goed in beeld hoe groot de energievraag is van de geïnteresseerde bedrijven.

Offertes aangevraagd
Onlangs hebben wij de drie geselecteerde bedrijven gevraagd een offerte uit te brengen op basis van de totale geanonimiseerde energievraag van de geïnteresseerde zeven bedrijven. Hun offertes verwachten wij in december, waarna wij ze begin 2021 inhoudelijk beoordelen. Vervolgens leggen wij de meest interessante aanbieding voor aan de betreffende bedrijven. En… hoe meer deelnemers, hoe beter de aanbieding!

Interesse?
Wil jij ook meedoen met collectieve inkoop van groene energie? Of ken je een ondernemer op De Wieken Vinkenhoef die interesse heeft? Stuur dan een mail naar info@wiekenvinkenhoef.nl met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve inkoop van groene energie'.

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?