Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.8
24 april 2020

HOU, ONDANKS DE CORONACRISIS, AANDACHT VOOR DE KLIMAATCRISIS

Door de coronacrisis lijkt er minder aandacht voor de energietransitie. Met alle gevolgen van dien. Want bij maar liefst tweederde van de bedrijven in de duurzame energiesector liggen projecten stil. Veel ondernemers stellen hun duurzame investeringen uit. Toch mogen we door deze plotselinge crisis de al langer durende klimaatcrisis niet uit het oog verliezen! De coronacrisis kan zelfs kansen bieden. Ondernemers met een sterk slinkende omzet kunnen juist nu scherp kijken naar mogelijkheden om energie te besparen of op groene energie over te stappen. Veel maatregelen voor energiebesparing zijn gratis en besparen ook geld. De projectgroep CO2-neutraal van het bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef informeert u daar binnenkort graag verder over.

DOE MEE MET DE CIRCULAROFFICE ACCELERATOR

Wilt u weten hoe uw bedrijf beter kan omgaan met grondstoffen en afval? Wilt u uw CO2-footprint verbeteren en uw bedrijf duurzaam positioneren? Doe dan mee met de CircularOffice Accelerator en krijg zes weken lang inzicht in uw duurzame prestaties.

Het traject CircularOffice Accelerator is een initiatief van Economic Board Utrecht (EBU) en heeft de volledige steun van onze projectgroep Wieken Vinkenhoef Circulair. Per bedrijf kan één team meedoen en een samenwerking van meerdere bedrijven is bespreekbaar. De start van de Accelerator is gepland op 4 mei met een online webinar. Zie de flyer voor meer informatie >> De EBU bekijkt de komende weken deze datum haalbaar is, omdat een aantal opdrachten op kantoor moeten worden uitgevoerd. Dat is in de huidige crisisperiode lastig. Daarom bekijkt de EBU of de opdrachten ook thuis kunnen worden uitgevoerd.

Plan van Aanpak

CircularOffice Accelerator past goed in het Plan van Aanpak (2018), op basis waarvan het parkmanagement van De Wieken Vinkenhoef werkt aan verduurzaming van het Bedrijvenpark. Met als doel om het milieu minimaal te belasten en omdat veel grondstoffen niet oneindig voorradig zijn. In het Plan speelt circulariteit en hoe bedrijven omgaan met grondstoffen en afval, dan ook een grote rol.

Aanmelden voor het traject CircularOffice Accelerator kan via circularoffice@economicboardutrecht.nl . Meer informatie via 06-28044572

EINDRAPPORTAGE PILOT ZONNEPANELEN DE WIEKEN VINKENHOEF

Bedrijven helpen met, geheel of gedeeltelijk, overstappen op hernieuwbare energie door het gebruik van zonnepanelen (PV-panelen). Dit was het doel van de pilot PV-panelen die het afgelopen jaar plaatsvond. Deze pilot was het eerste thema uit het Plan van Aanpak voor de verduurzaming van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef dat we actief hebben opgepakt. Op 23 januari 2019 was de startbijeenkomst en in maart 2020 hebben we het project afgerond. Wij informeren u graag over het project via deze eindrapportage >> 

FINANCIERINGEN VOOR BEDRIJVEN MET ENERGIEAMBITIES 

Het coronavirus heeft de wereld in haar greep. Toch is het Energiefonds Utrecht nog steeds bereikbaar voor vragen over investeringen in de energietransitie. Steeds meer bedrijven zetten in op verduurzaming van hun energiehuishouding, maar in de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te financieren. Het Energiefonds Utrecht biedt gunstige financieringen aan initiatiefnemers van projecten, waarmee zij energie kunnen besparen en/of opwekken met hernieuwbare energiebronnen.

Het Energiefonds Utrecht richt zich op ondernemers en organisaties die streven naar een lagere energierekening, concrete plannen hebben voor duurzame energieopwekking, een (innovatief) business concept voor duurzame energie in de markt willen zetten of een goede business case hebben, maar de financiering niet rondkrijgen. Het maatschappelijk fonds signaleert kansrijke initiatieven, brengt deze onder de aandacht bij belanghebbenden en stelt zijn netwerk open voor initiatiefnemers. De aanpak van het Energiefonds Utrecht is proactief en transparant en de aanvraag voor een financiering is eenvoudig en praktisch. Kijk voor meer informatie op www.energiefondsutrecht.nl.

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?