Wiekenvinkenhoef

Algemene Ledenvergadering, 21 mei:

'Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef Duurzaam'

7 juni 2019

De eerste resultaten van de Milieubarometer, zonnepanelen op het bedrijvenpark en een heus waterstoftankstation. Dit waren in het oog springende onderwerpen tijdens de Algemene Ledenvergadering van Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef op 21 mei, onder het motto ‘De Wieken Vinkenhoef Duurzaam’.

 

Milieubarometer

Anouk Schrauwen van Stimular presenteerde de eerste resultaten van de Milieubarometer. Deze geeft bedrijven inzicht in hun energie-, water- en papierverbruik, afvalstromen en mobiliteit en daarmee inzicht in hun CO2-huishouding. ‘Tot nu toe hebben 13 bedrijven op De Wieken Vinkenhoef de Milieubarometer ingevuld. Dat lijken weinig deelnemers, maar daar zitten wel enkele grote spelers tussen. Ik heb veel respect voor hun tijd, moeite en openheid.’

Maatregelen
De CO2-footprint van groep bedrijven toont een 5% toename van de CO2-emissie. ‘Dit komt vooral door meer zakelijk verkeer, warmte- en elektriciteitsverbruik. Er is dus nog een flinke weg te gaan om aan te sluiten bij de ambities van de gemeente Amersfoort om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar het is wél mogelijk, mits bedrijven nu al maatregelen nemen.’ Een aantal maatregelen is gepland, sommige worden al daadwerkelijk uitgevoerd. ‘Bedrijven zijn bezig met zonnepanelen, ledverlichting, duurzaam vervoer en isolatie en zonwering. Wat opvallend weinig wordt genoemd, is de inkoop van groene stroom, terwijl dat juist heel gemakkelijk is en een aanzienlijke CO2-reductie oplevert. Andere quick wins zijn optimale bandenspanning, bewegingssensoren in ruimtes en koffiemachines en andere elektrische apparaten op een tijdschakelaar. Die zijn misschien té logisch, waardoor ze over het hoofd worden gezien.’ Wie meer inspiratie zoekt, kan terecht op de maatregelenpagina van de Milieubarometer, met suggesties en toelichtingen. Overigens is het nog steeds mogelijk om de Milieubarometer in te vullen (aanmelding kan via deze link).

Overhandiging eerste exemplaar
Na haar presentatie overhandigde Anouk het eerste exemplaar van de Eindrapportage Milieubarometer Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef aan Sjarka Bakker, aanjager Duurzame bedrijventerreinen van de gemeente Amersfoort. Zij reageerde enthousiast: ‘Met deze stap zijn Amersfoortse bedrijven goed op weg naar daadwerkelijke verduurzaming.’ Lees meer >>

Zonnepanelen

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef moedigt bedrijven aan om hun daken in te zetten voor de plaatsing van zonnepanelen. Gerhard van de Lagemaat van adviesbureau Greenspread vertelde daar alles over. Greenspread realiseert en exploiteert zon-PV-systemen waarmee op een schonere en goedkopere manier in de energiebehoefte kan worden voorzien.  

Opties
Voor het plaatsen van zonnepanelen kunnen ondernemers kunnen kiezen uit een aantal opties:

  • Zelf inkopen en zelf investeren
  • Collectieve inkoop en zelf investeren
  • Direct besparen zonder te investeren (lease)
  • Dak beschikbaar stellen (dakhuur of Postcoderoosregeling)
  • Investeren in zon op daken van andere bedrijven

Van de Lagemaat: ‘Die keuze is afhankelijk van de situatie per bedrijf. Is het bedrijf klein- of grootverbruiker? Is het dak sterk genoeg? Ligt er asbest op het dak? Om dat in beeld te brengen, is het verstandig om een quick scan of een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen is tussen 7 en 12 jaar, terwijl de panelen minimaal 25 jaar stroom opleveren. Het te verwachten projectrendement is ongeveer 8%, wat een gezonde exploitatie betekent.’

Subsidiemogelijkheden
Van de Lagemaat noemde een aantal subsidiemogelijkheden.

  1. Voor grootverbruikers met een aansluiting van 3 x 80 Ampère is er de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie +, ofwel SDE+ subsidie, een exploitatiesubsidie.
  2. Kleinverbruikers kunnen profiteren van de Regeling Verlaagd Tarief, of Postcoderoosregeling. De deelnemers moeten wonen in de postcoderoos. Een Postcoderoos is een 4-cijferige postcode en de aangrenzende postcodes.
  3. Voor kleinverbruikers is er ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) met minimaal 25 kW aan zonnepanelen, dit zijn ongeveer 90 panelen.
  4. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Bedrijven kunnen tot maximaal 28% van hun investering in zonnepanelen extra aftrekken van hun winst. De KIA mag gecombineerd worden met de EIA, maar niet met SDE+.

Aanmelden?
Bedrijven die ook aan de slag willen met zonnepanelen, op welke manier dan ook, kunnen zich tot uiterlijk 30 juni 2019 aanmelden via parkmanager Bas Kemper: parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl.

Waterstof

De kans wordt steeds groter dat op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef een waterstoftankstation komt als onderdeel van een complete mobiliteitshub. Stephan Bredewold van Fountain Fuel gaf hierover een presentatie. Fountain Fuel is volop bezig met de voorbereiding van het openen van waterstoftankstations bij belangrijke hoofdverbindingen.

Bredewold: ‘De transitie naar duurzame energie is nu echt ingezet. We hebben straks voldoende schone energie, maar het gaat nu om de hoeveelheid duurzame energie en om hoe lang de energie opgeslagen moet worden. Duurzame stroom en waterstof gaan hand in hand. We moeten nu investeren in waterstofmobiliteit via een netwerk van zero-emissie energie-stations, waar batterij-elektrisch laden en waterstof tanken hand in hand gaan. Naast techniek zijn een goede businesscase, heldere communicatie en lange termijnvisie noodzakelijk. Projecten verdienen in eerste instantie een steuntje van overheden, maar moeten op termijn zonder subsidie haalbaar, rendabel en schaalbaar zijn.’

Zero-e Energiestation
Het eerste waterstoftankstation (Zero-e Energiestation) van Amersfoort is gepland op een kavel van circa 6.000 m2 naast de rotonde Wiekenweg – De Windturbine. Bredewold: ‘Daarvan is 2.000 m2 bestemd voor een waterstofvulpunt voor personenauto’s, bestelbussen, bussen en vrachtwagens. De resterende 4.000 m2 is beschikbaar voor verdere ontwikkeling, zoals batterij-elektrisch laden. Extra mogelijkheden zijn fietsdelen, e-car sharing en carpoolen en ook wordt gedacht aan horeca- en vergadervoorzieningen. Al met al kan dit het modernste en meest duurzame waterstoftankstation van Europa worden.’

Aanmelden?
Heeft u interesse in de aanschaf van waterstofauto’s of bestelauto’s? Meldt u zich dan nu! Half juni 2019 wordt het subsidietraject voor aanschaf van waterstofauto’s afgerond. Aanmelden kan bij stephanbredewold@fountainfuel.com of bij parkmanager Bas Kemper: parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl

Bedrijven die ook aan de slag willen met waterstof, op welke manier dan ook, kunnen zich aanmelden via parkmanager Bas Kemper.

Workshop informatieplicht energiebesparing

Stimular heeft een workshop ontwikkeld die gemeentes of adviseurs kunnen aanbieden om bedrijven te ondersteunen bij de informatieplicht. Hiermee bieden zij ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan wet- en regelgeving en kunnen zij met ondernemers in gesprek gaan over energiebesparing en klimaatneutraal ondernemen. Meer informatie via Bas Kemper: parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl

Financiële bijdrage bedrijven aan CO2-neutrale bedrijfsvoering De Wieken Vinkenhoef

Voor de periode tot en met 2022 heeft het bestuur van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef concrete plannen voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om deze te realiseren, heeft de gemeente toegezegd dat zij, als Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef € 10.000 investeert, hetzelfde bedrag inlegt. Om dat bedrag te halen, is een bijdrage van de eigenaren noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur (tijdens de ALV) alle eigenaren gevraagd om een startbedrag van € 50,00 te betalen. Op basis van het aantal m2’s in eigendom komt daar drie cent per m2 bij. De aanwezigen gingen met dit voorstel akkoord.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?