Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief april 2018

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • De Wieken-Vinkenhoef heeft grote ambities circulaire economie
 • Nieuws over veilig ondernemen
 • Vertel leveranciers over gesloten Hogeweg: chauffeurs rijden zich klem
 • Terugblik bijeenkomst Cybercrime en duurzame winterbarbecue
 • ZomerOndernemer leert jongeren ondernemen, doet u mee?
 • Met het OV naar De Wieken-Vinkenhoef
 • Subsidie elektrische scooter en fiets voor Amersfoortse ondernemers
 • De Ridder nieuwe partner voor groen onderhoud De Wieken-Vinkenhoef
 • 15 mei Jaarvergadering
 • Parkeerruimte te huur
 • Moving on De Wieken-Vinkenhoef
 • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
 • Kopij / redactie
 • Links


DE WIEKEN VINKENHOEF HEEFT GROTE AMBITIES CIRCULAIRE ECONOMIE

april 2018

Om de duurzame en circulaire ambities van De Wieken-Vinkenhoef verder uit te werken en in te vullen, heeft de Stichting Parkmanagement een werkgroep samengesteld. Eén van de leden daarvan, Ooms architecten, is gevraagd om samen met een projectteam zijn visie te geven. Dit heeft geleid tot een projectplan dat op 31 maart door de Stichting Parkmanagement als aanvraag is ingediend bij het Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling van de gemeente Amersfoort.

Het toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling >> in de gemeente Amersfoort is er om de duurzame ontwikkeling van de stad aan te moedigen en te versnellen. Het betreft een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën.

Impact
In het projectplan van het Parkmanagement staat omschreven hoe de circulaire economie op het bedrijventerrein kan worden gerealiseerd. De beoogde impact op de duurzaamheidsdoelstellingen voor de stad en regio Amersfoort is een reductie van CO2-uitstoot, grondstoffengebruik en afval (door het sluiten van kringlopen), werkgelegenheid en macro-economische stabiliteit. Het projectteam bestaat uit Roger Ooms van Ooms architecten, Hans Stofberg, specialist circulair bouwen, Jakob Bos van Bos Milieuadvies en Henk-Jan de Weert en Remco Cooijman van T-AdCo.
Het Amersfoortse college besluit binnen drie maanden na de aanvraag of de Stichting in aanmerking komt voor subsidie. We houden u op de hoogte.

Heeft u ook ideeën en ambities?
Om invulling te geven aan de ideeën en ambities om het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en vitaliteit hebben we ook u als gevestigd bedrijf of eigenaar van een pand hard nodig!
Heeft u plannen of al lopende projecten rondom duurzaamheid, circulaire economie en/of vitaliteit? Wij horen het graag. Misschien is samenwerking mogelijk met andere bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef. Of misschien heeft u ideeën op dit gebied die waardevol kunnen zijn voor het gehele bedrijvenpark. Of wilt u zich aansluiten bij de werkgroep? Stuur een mail naar de Parkmanager, Bas Kemper, parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl.

NIEUWS OVER VEILIG ONDERNEMEN (kvo)

april 2018

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is de garantie voor ondernemers, medewerkers en bezoekers van het bedrijvenpark voor een veilige omgeving. Bedrijven, gemeente, politie, brandweer en parkmanagement werken nauw samen om de veiligheid te waarborgen.

Evaluatie 2017

Het KVO werd in 2012 voor het eerst toegekend  aan De Wieken-Vinkenhoef, in maart 2014 en in 2016 vond hercertificering plaats. Toen is een Plan van Aanpak vastgesteld voor een periode van drie jaar. Inmiddels zijn de doelen van het tweede jaar (2017) geëvalueerd. Geïnteresseerd? klik hier >>

Brandveilig ondernemen

Rookmelders en blusdekens niet genoeg voor bedrijfscontinuïteit

Verruiming van regelgeving in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer ruimte voor ondernemen.

Dit betekent ook meer eigen verantwoordelijkheid voor u als ondernemer. Ook al voldoet u aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een ‘brandveilig gebouw’. De regels gaan tegenwoordig vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt zich

bovendien op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen compartimenten of gebouwen. In veel gevallen is het volledig afbranden van het bedrijfsgebouw dan ook een ‘voorspelbare afloop’ van brand. Dit risico wordt veelal onderschat door ondernemingen. Voor meer informatie – klik hier >>

Energielabel C in 2023 verplicht voor alle kantoren in Nederland?

Verwacht wordt dat elk kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. De overheid wil naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Deze (voorgenomen) verplichting vormt een stap in de richting van die doelstelling. Eigenaren van kantoorpanden zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan deze verplichting. Huurders zijn niet verantwoordelijk, maar kunnen de eigenaar wel wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen. Voor meer informatie klik hier >>

Inbraakpreventie

Bijna 40% van de bedrijven krijgt wel eens met een inbraak te maken. De schade kan hoog oplopen. Diefstal van goederen levert derving van inkomsten op en vertraagt de levering aan de klant. Het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten is voor veel ondernemers zelfs nog vervelender. Daarnaast zorgt het regelen van de verzekering kostbare tijd. Preventiemaatregelen zijn daarom van groot belang. Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) beheert de meeste regelingen op het gebied van inbraakpreventie. Lees hier verder >>

VERTEL LEVERANCIERS OVER GESLOTEN HOGEWEG: CHAUFFEURS RIJDEN ZICH KLEM

april 2018

De bussluis in de Hogeweg, die er bijna anderhalf jaar ligt, zorgt voor gemengde ervaringen. Aan de ene kant genieten de aanwonenden van de rust, aan de andere kant rijden (vooral) veel vrachtwagenchauffeurs zich klem voor het rode verkeerslicht. Dit probleem kan een stuk kleiner worden, als bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef hun leveranciers, en daarmee de chauffeurs, bijtijds vertellen over de gesloten Hogeweg.

Naast onbegrip en ergernis moeten de chauffeurs hun combinatie, met veel moeite, ter plekke keren. Aan de oostkant is daar sowieso nauwelijks ruimte voor. De meesten doen dat door achteruit in te steken in De Tabaksschuur, met overlast en beschadigingen aan verkeersborden, wegdek en straatmeubilair tot gevolg. Om van het gevaar voor fietsers en andere weggebruikers niet eens te spreken.

Waarschuwingsborden niet opgemerkt
Toch is dit allemaal niet nodig. De gemeente Amersfoort heeft, gezien vanuit richting Hoevelaken, maar liefst vier waarschuwingsborden geplaatst over de gewijzigde verkeerssituatie. Helaas blijken veel chauffeurs die niet op te merken en te vertrouwen op hun navigatiesysteem. Maar uit navraag, onder andere bij Transport & Logistiek Nederland en bij hun kaartenmakers, blijkt dat de bussluis nog steeds niet in de databases is verwerkt. Hoewel onder andere Google Maps wél de juiste weg wijst… 

Proactief
Het Parkmanagement heeft hierop extra aangedrongen, dus hopelijk staat de bussluis binnenkort in de nieuwe updates. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de chauffeurs om hun route goed te plannen, maar ook de afnemers (lees: bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef) kunnen hun leveranciers proactief attent maken op de bussluis in de Hogeweg. Daarom deze oproep, die natuurlijk ook past in ons streven naar een veilig bedrijvenpark.

TERUGBLIK BIJEENKOMST CYBERCRIME EN DUURZAME WINTERBARBECUE

april 2018

Van phishing, malware, virussen en hackers tot en met vertrouwelijke informatie die bij de verkeerde personen terecht komt. Cybercrime en de wet AVG stonden centraal tijdens de themabijeenkomst op 21 februari, georganiseerd door Vereniging Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef. Aansluitend genoten we met elkaar van een duurzame Winterbarbeque op het terrein van Bouw- en Aannemersbedrijf Ossendrijver >>.

In de VIP trailer van Smink Transport >> nam Onyx Cybersecurity >> zo’n dertig geïnteresseerden mee in de wereld van cybercrime. Ook gaf zij veel handige tips. Daarnaast gaf zij een toelichting op de nieuwe wet AVG, waar overheidsinstellingen, zzp’ers, MKB en grote bedrijven, mee te maken krijgen. Deze Europese verordening voor bescherming van persoonsgegevens gaat in mei in. Centraal hierin staan de opslag, verwerking en beveiliging van digitale gegevens en bestanden. Iedereen die (veel) persoonlijke gegevens verwerkt, moet hier aandacht aan besteden. De AVG moet er voor zorgen dat organisaties een cultuurverandering ondergaan bij het verwerken en beschermen van gegevens.
Wilt u de presentaties van de bijeenkomst ontvangen, stuur dan een mail aan info@wiekenvinkenhoef.nl.

De bijeenkomst werd afgesloten met een duurzame winterbarbeque, verzorgd door De Kroon Daily Deli >>.  Chef-kok Jelle Hovens liet ons op deze ijzig koude middag genieten van de heerlijkste gerechten.  

ZOMERONDERNEMER LEERT JONGEREN ONDERNEMEN, DOET U MEE?

april 2018

Dromen van een eigen bedrijf is één ding, maar echt voor jezelf beginnen, is een grote stap. ZomerOndernemer biedt jongeren van 15 tot en met 22 jaar een prachtkans om een onderneming op te zetten en ervaring op te doen met ondernemerschap. Uw bedrijf kan partner of sponsor zijn.

De jongeren ontwikkelen ondernemende vaardigheden,  zoals denken in kansen, veerkracht, doorzettingsvermogen, zelfbewustzijn, presenteren en netwerken. Daarmee kunnen zij met succes een eigen bedrijf starten of hun startkwalificaties verbeteren en een topmedewerker worden. 

Landelijke fondsen als Fonds 21 en Instituut GAK dragen bij aan de landelijke uitrol van ZomerOndernemer. Sinds 2016 wordt ZomerOndernemer georganiseerd in de regio Amersfoort. Alle negen gemeenten uit de regio geven financiële ondersteuning. Daarnaast sponsoren bedrijven en werken diverse ondernemers mee als Business Buddy of gastlocatie. Lees meer >>

MET HET OV NAAR DE WIEKEN-VINKENHOEF

april 2018

Eén van de bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef wil haar medewerkers stimuleren om te reizen met het openbaar vervoer. Maar dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Momenteel stopt de bus - in de spits - twee keer per uur aan de Wiekenweg en sluit niet goed aan op de treinen vanuit Utrecht, Amsterdam en Zwolle. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het OV van en naar De Wieken-Vinkenhoef. Reizen uw medewerk(st)ers met het openbaar vervoer en stuiten zij op problemen of juist niet? Laat het ons weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.


Subsidie elektrische scooter en fiets voor amersfoortse ondernemers

april 2018

Amersfoortse ondernemers die voor zakelijke doeleinden gebruikmaken van een benzinescooter of -brommer kunnen met subsidie een elektrische scooter of e-bike aanschaffen. Lees meer >>


de ridder nieuwe partner voor groen onderhoud de wieken-vinkenhoef

april 2018

De Ridder onderhoudt sinds 1 januari het grijs en het groen van De Wieken-Vinkenhoef en we zijn trots dat we dit mogen doen. Onze ervaring op dit gebied, wij hebben ook al jaren Bedrijvenpark Vathorst in beheer, komt hierbij goed van pas.  

De start van de samenwerking, met v.l.n.r.: Tom Bosma en Frank de Ridder  van De Ridder, Edwin Besseling (‘oud’ voorzitter) en Bas Kemper (Parkmanager)

Groenspecialist sinds 1926
Familiebedrijf De Ridder is een sportieve allround groenvoorziener met een passie voor onderhoud van golfbanen en een prettige woon- en leefomgeving voor íedereen. Al sinds 1926 staan inzet, vakkennis, flexibiliteit en productinnovatie centraal. We investeren in een langdurige relatie met onze klanten en stemmen onze werkwijze zo goed mogelijk af op hun behoeften en wensen. Wij hebben een machinepark in eigen beheer, daarmee begrijpen wij de techniek achter het beheer van groen. Bij De Wieken-Vinkenhoef kunnen we deze machines goed inzetten.

Duurzaam en innovatief
We werken met vitaal groen en levende tuinen en zijn actief betrokken bij de integrale duurzaamheid van producten en materialen in de buitenruimte. Wij ontzorgen onze klanten met duurzame en innovatieve oplossingen die inspelen op technologische en maatschappelijke veranderingen.  

De Ridder aan de slag bij uw bedrijf?
Bent u op zoek naar een betrokken partner voor de buitenruimte van uw bedrijfstuin? Graag maken wij een aanbieding voor het tuinonderhoud, een renovatie of de aanleg van uw tuin. Tom Bosma komt graag een keer bij u langs om kennis te maken en de mogelijkheden door te spreken.
U kunt Tom bereiken via 0345-35 18 80 of info@jderidderbv.nl .

15 mei jaarvergadering

april 2018

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u al gevraagd om de datum te reserveren. Inmiddels nadert 10 mei en kunt u op korte termijn de uitnodiging voor de jaarvergadering tegemoet zien. Na het officiële gedeelte besteden we ook aandacht aan de ontwikkeling van het gedeelte ‘de Vinkenhoef’ en de duurzame en circulaire ambities van het bedrijvenpark. Kortom, we zien u graag op 15 mei vanaf 15.15 uur!


parkeerruimte te huur

april 2018

Op het terrein naast Ranzijn Tuin & Dier zijn ruim 100 parkeerplaatsen beschikbaar voor huur. Heeft u interesse, neem dan contact op met Hoorne Vastgoed (0251 – 66 22 80).

moving on de wieken-vinkenhoef

april 2018

Nieuw:
Schoot verhuur & events – Wiekenweg 41 >>
FlowFabric – Hogeweg 226d >>

Verhuisd:
Elmar Service – Wiekenweg 40 >>
Bos Milieuadvies – De Stuwdam 14 b >>

In aanbouw:
Bedrijfsverzamelgebouw 2e fase Solid Businesspark - Wiekenweg

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meldt het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

sluit aan bij de LI-groep, twitter of de Whatsapp alert-groep

april 2018

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

kopij / redactie

april 2018

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

april 2018

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?