Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief - oktober 2022 december 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Nieuws uit het KVO-overleg
 • Gratis groenadvies en onderzoek dakconstructie
 • Bouw waterstoftankstation vordert
 • Hulp bij hoge energiekosten
 • Dick vervangt Ernst in bestuur/parkmanagement
 • Op naar 2023
 • Amersfoort Business Event – 18 november
 • Moving-on De Wieken Vinkenhoef
 • Volg ons via Linkedin, Twitter en WhatsApp Alert
 • Redactie
 • Links

NIEUWS UIT HET KVO-OVERLEG

Wintercampagne inbraakpreventie (‘donkere dagen-offensief’)
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar dan bijvoorbeeld in de zomer en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Juist in deze periode bundelen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en andere partijen hun krachten tegen overvallen, straatroven, auto-, woning- en bedrijfsinbraken.

Tips voor bedrijven:

 • Controleer het hang- en sluitwerk van pand en buitenhek.
 • Zorg voor goede buitenverlichting (controleer dit ook!)
 • Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Instrueer medewerkers om alert hierop te zijn!
 • Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
 • Leg waardevolle spullen uit het zicht of in elk geval niet dichtbij een raam dat kan worden ingegooid.  
 • Installeer een goede camera en opnameapparatuur en controleer ze regelmatig. Staat de camera op het goede punt gericht? Meld je camera aan bij:
   https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html
 • Sluit auto’s, busjes, etc. af en laat geen tankpassen en andere waardevolle zaken in (het zicht) liggen!
 • Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, maakt de pakkans groter.
 • Is toch bij je ingebroken, doe altijd aangifte!

Kortom, wees alert en voorkom dat je slachtoffer van een misdrijf wordt!


Gezond en veilig werken begint met een RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Als werkgever moet je, volgens de Arbowet, een arbobeleid hebben. Een RI&E is hiervoor de basis. Daarmee zorg je voor een veilige en gezonde werkvloer, minder uitval, hogere productiviteit en tevreden medewerkers! Het steunpunt RI&E helpt je op weg naar een veilige en gezonde werkomgeving. Lees hier meer……


Eisen aan vluchtwegen

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat medewerkers en bezoekers zich via de kortst mogelijke weg in veiligheid kunnen stellen. De eisen voor vluchtwegen en indeling in brandcompartimenten verschillen per type pand en het gebruik daarvan. In het Bouwbesluit 2012 vind je daar alles over.

In het algemeen geldt dat vluchtwegen:
- duidelijk moeten zijn aangegeven,
- direct te herkennen zijn,
- voorzien zijn van noodverlichting,
- zo kort mogelijk zijn,
- vrij zijn van obstakels.

De eisen zijn afhankelijk van onder andere:

 • het aantal mensen dat moet vluchten,
 • de aard van de werkzaamheden,
 • de ligging en constructie van het bedrijfsgebouw of de afmetingen en constructie van de werkruimtes,
 • de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Het gebruik van een ruimte en werkzaamheden kunnen veranderen, en daarmee ook de vluchtwegen. Voer, voordat je een ruimte anders gaat gebruiken, eerst een risicobeoordeling uit. Raadpleeg het Bouwbesluit 2012.

Vrij van obstakels:
Ook al moeten vluchtwegen en nooduitgangen vrij zijn van obstakels, toch staan vaak fietsen, rolcontainers of dozen in de weg. Nooddeuren en deuren in vluchtroutes moet je makkelijk van binnen naar buiten kunnen openen, altijd in de looprichting. Hou de routes aan binnen- én buitenzijde dus altijd vrij. Gebruik een steegje niet voor opslag, ook niet voor ‘eventjes’. Zelfsluitende deuren moeten bij een brandalarm vanzelf sluiten. Zo blijft de vluchtweg rookvrij en veilig. Verwijder materiaal in vluchtwegen en rondom (zelfsluitende) deuren en spreek elkaar daarop ook aan. Het blokkeren gebeurt meestal onbewust. Maak nooduitgangen breed genoeg voor mindervalide personen en bruikbaar voor externe hulpverlening.

Oefen:
Door te oefenen, ontdek je of vluchtwegen goed functioneren en geen spullen in de weg staan. Loop regelmatig een rondje door je gebouw en haal obstakels weg.

Meer informatie :
Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de eisen in het bouwbesluit, kan je contact opnemen met een (brand)veiligheidsadviseur.

GRATIS GROENADVIES EN ONDERZOEK DAKCONSTRUCTIE

Groenadvies
Gemeente Amersfoort geeft twintig gratis groenadviezen weg aan Amersfoortse bedrijven. Doel is om de bedrijfsomgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken en de biodiversiteit te vergroten.

Daarmee onderstreept de gemeente het belang van een groene bedrijfsomgeving voor het klimaat, een betere gezondheid en het welbevinden van medewerkers en bezoekers. Denk aan een beter concentratievermogen, stressreductie en een hogere arbeidsproductiviteit. Meer groen zorgt bovendien voor een hogere waarde van vastgoed (+ 5-10%).

Met het groenadvies krijg je een schets van het terrein rond je bedrijf, met kansen voor bomen, bloemen, heggen en dergelijke. Een hovenier kan hier direct mee aan de slag. Meld je snel aan (wie het eerst komt, het eerst maalt) via: http://bit.ly/3XowHZM

Onderzoek dakconstructie
Daarnaast geeft de gemeente twintig gratis dakconstructieonderzoeken weg aan Amersfoortse bedrijven. Daarmee ontdek je of jouw bedrijfsdak geschikt is voor een groen dak en/of zonnepanelen. Meld je snel aan (wie het eerst komt, het eerst maalt) via: www.amersfoortduurzaam.nl/klimaatadaptatiebedrijven.

BOUW WATERSTOFTANKSTATION VORDERT

Je hebt het ongetwijfeld gelezen of met eigen ogen gezien. Naast de ingang van ons bedrijventerrein wordt druk gebouwd aan het eerste energiestation van Fountain Fuel in Amersfoort. Bij de officiële start van de bouwwerkzaamheden, op 21 oktober, waren meer dan honderd belangstellenden aanwezig. Bekijk hier de aftermovie: https://youtu.be/alA7jEVazCQ.
De bouw loopt op schema. In week 2 wordt de luifel geplaatst, in week 6 volgt de waterstofinstallatie. Het energiestation wordt, naar verwachting, in april/mei 2023 opgeleverd. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Fountain Fuel: info@fountainfuel.com.

HULP BIJ HOGE ENERGIEKOSTEN

Alle bedrijven worden geraakt door de sterk gestegen energiekosten. De TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief regeling mkb) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb’ers, waarvoor de energiekosten een groot deel uitmaken van de totale kosten. Meer informatie over deze regeling vind je hier >>
Deze regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Naar verwachting kan je de TEK in het tweede kwartaal van 2023 aanvragen. Tot dat moment biedt de gemeente Amersfoort een tijdelijke oplossing voor mkb’ers. Deze regeling lijkt op de TEK en is gericht op mkb’ers die veel energie verbruiken, in acute nood verkeren en niet kunnen wachten op uitwerking door het Rijk.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op:  Gerichte ondersteuning aan MKB-ers die veel energie verbruiken | Gemeente Amersfoort

DICK VERVANGT ERNST IN BESTUUR/PARKMANAGEMENT

Namens de gemeente Amersfoort heeft Ernst Beitler onlangs zijn laatste vergadering als bestuurslid bijgewoond. Hij was één van de eerste leden van het bestuur van De Wieken Vinkenhoef. Niet alleen heeft hij vanuit de afdeling Leefomgeving de ondernemers veel geleerd, hij droeg ook zélf met een ondernemende blik bij aan het Parkmanagement. We gaan een fijne medebestuurder met zeer veel kennis van zaken missen. Tijdens de genoemde vergadering introduceerde Ernst zijn opvolger Dick Savert. Deze stelt zich hieronder voor:

‘Begin dit jaar vroeg Ernst Beitler mij of ik hem wilde vervangen als bestuurslid - namens de gemeente Amersfoort - voor bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef. Ik kende dat al een beetje, omdat ik hier wel eens een kapaanvraag heb beoordeeld en parkmanager Bas Kemper soms sprak. Deze ervaringen waren goede redenen om op de uitnodiging van Ernst in te gaan. Ik werk sinds 2020 bij de gemeente als gebiedsbeheerder voor Hoogland en Kattenbroek. Dagelijks hou ik mij bezig met zaken al scheefstaande palen, groenonderhoud en struikelgevaar door ongelijkliggende tegels.
Ik ben 58 jaar en studeerde in 1990 af aan de HTS in Delft. Daarna had ik enige tijd een adviesbureau en in 2003 stapte ik over naar de gemeente Amsterdam. Eerst als gebiedsbeheerder van het fameuze stadsdeel De Baarsjes, later als begeleider van jonge schoolverlaters. Een hele andere dynamiek en nu dus De Wieken-Vinkenhoef, waar ik enorm veel zin in heb!’

OP NAAR 2023

We naderen het nieuwe jaar. Voor het bestuur en Parkmanagement een goed moment om je hele fijne feestdagen te wensen, een mooie jaarwisseling en een groen, veilig, energiezuinig en succesvol 2023.

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Binnenkort:
Pijlman kantoormeubelen vestigt zich op De Wieken Vinkenhoef.
Bastion hotels opent op De Wieken Vinkenhoef.

Heb jij een bedrijf zien komen of gaan, meld het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

VOLG ONS VIA LINKEDIN, TWITTER EN WHATSAPP ALERT

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

REDACTIE

Heb je informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief kom je terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heb je dus de inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?