Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief juni 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Extra ALV op 27 juni over collectieve beveiliging
  • Duurzaam Netwerk Amersfoort  
  • Hercertificering KVO garantie voor veilige omgeving
  • Is jouw onderneming digitaal veilig? Cyberchef zoekt het uit!
  • Met de gemeente Amersfoort aan tafel
  • Meld je camera nu aan bij Camera in Beeld
  • Moving-on De Wieken Vinkenhoef
  • Volg ons via Linkedin, Twitter en WhatsApp Alert
  • Kopij / redactie
  • Links

EXTRA ALV OP 27 JUNI OVER COLLECTIEVE BEVEILIGING

Op maandag 27 juni ben je van harte welkom bij een extra Algemene Ledenvergadering van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Deze hebben wij ingepland om opnieuw te stemmen over het voorstel voor collectieve beveiliging. Dit voorstel stond al eerder op de agenda, namelijk tijdens de ALV op woensdag 18 mei bij Wouters Totaalafbouw. Maar door de te lage opkomst konden wij toen niet rechtmatig over dit voorstel stemmen. Voor de ingelaste ALV op 27 juni ontvang je binnenkort een uitnodiging per mail. De stukken zetten wij bijtijds online, zodat je die kan downloaden.
Noteer dus alvast in je agenda: 27 juni om 15.00 uur ‘ALV bedrijvenpark Wieken Vinkenhoef’.
Als Parkmanagement kijken wij uit naar je komst!

DUURZAAM NETWERK AMERSFOORT

Op ons Netwerkevent in oktober vorig jaar mochten wij als bedrijvenpark al kennis maken met Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA). In dit netwerk gaan Amersfoortse ondernemers en bedrijven samen aan de slag met duurzaamheid. Samenwerking, kennisdeling en inspiratie staan centraal. In 2022 is dit netwerk een pilot. Als de samenwerking bevalt, wordt het netwerk in 2023 geformaliseerd.

Samen kom je verder
Eén van de initiatiefnemers is Roger Ooms van Ooms Architecten, gevestigd op Bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef:
‘Voor ondernemers en bedrijven is het een uitdaging om alle ambities, wet- en regelgeving, subsidies en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming bij te houden. Tegelijkertijd groeit het besef dat verduurzamen echt noodzakelijk is. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de bedrijfsvoering. Denk aan een gezond arbeidsklimaat en het behouden en versterken van de concurrentiepositie. In Duurzaam Netwerk Amersfoort delen we kennis en inspireren we elkaar, omdat we samen meer weten en samen verder komen.’

Duurzaam Netwerk Amersfoort is ook bedoeld om elkaar aan het denken te zetten en handelingsperspectief te bieden bij concrete en relevante onderwerpen. Deze worden bepaald op basis van actualiteit en behoeften van bedrijven en ondernemers. De eerste onderwerpen zijn de aankomende energielabel-C verplichting voor kantoren en het klimaat-adaptief inrichten van bedrijventerreinen. Een kernteam, aangevuld met specialisten, bereidt de onderwerpen voor. In dit kernteam zijn Amersfoortse bedrijventerreinen, waaronder onze voorzitter Frans Smink, duurzaamheidsambassadeurs, netwerkorganisaties en de gemeente Amersfoort vertegenwoordigd.
Wil je meer informatie of aansluiten – klik hier >>

AAN TAFEL MET DE GEMEENTE AMERSFOORT: WAT WIL JIJ BESPREKEN?

Het bestuur/Parkmanagement van De Wieken Vinkenhoef is aangesloten bij het Bestuurlijk Overleg Werklocaties van de gemeente Amersfoort. In dit overleg zitten, naast de gemeente, bedrijven en besturen van bedrijfsverenigingen en bedrijvenparken aan tafel. Ook het bestuur van ons bedrijvenpark is vertegenwoordigd om de belangen van onze bedrijven te behartigen.
Heb jij onderwerpen die je graag in dit overleg op tafel wil brengen? Mail ze aan info@wiekenvinkenhoef.nl.

HERCERTIFICERING KVO GARANTIE VOOR VEILIGE OMGEVING

Als bestuur/Parkmanagement zijn wij erg blij met de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen, tot en met maart 2025. Dat onderstreept opnieuw dat bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef een veilige omgeving voor ondernemers, medewerkers en bezoekers garandeert. De saamhorigheid en organisatiestructuur blijken sterke punten van ons bedrijvenpark. Bedrijven, gemeente, politie, brandweer en Parkmanagement werken nauw samen om de veiligheid te waarborgen: de basis voor een aantrekkelijke werkomgeving. Het KVO werd in 2012 voor het eerst toegekend aan De Wieken Vinkenhoef, in maart 2014, 2016 en 2019 vonden eerdere hercertificeringen plaats.

IS JOUW ONDERNEMING DIGITAAL VEILIG? CYBERCHEF ZOEKT HET UIT!

Na het succes van vorig jaar organiseert de gemeente Amersfoort dit jaar weer ‘Cyberchef’ om bedrijven zichzelf beter te laten beschermen tegen cybercriminaliteit. Met behulp van IT-studenten en lokale partners laat de gemeente Amersfoort lokale ondernemers weer chef zijn van hun digitale keuken. En dat kost niets.

Maar liefst één op de vijf mkb-ondernemers krijgt te maken met digitale criminaliteit. Denk aan phishingmailtjes, online-oplichting of erger: gijzelsoftware, virussen of andere malware. De gevolgen hiervan zijn groot: je kunt veel geld kwijtraken of klanten verliezen. Gelukkig is er wat aan te doen. Vaak gaat het om eenvoudige, maar krachtige maatregelen die ervoor zorgen dat jouw onderneming een stuk veiliger is.

Admin, admin? Help!
ICT-studenten van ROC Midden-Nederland onderzoeken de digitale veiligheid bij lokale ondernemers. Dit doen zij in oktober, onder begeleiding van professionals. Met (gratis) advies op maat. In 2021 namen 32 ondernemers deel aan Cyberchef. Bij bijna alle ondernemers ontdekten de ICT-studenten één of meerdere digitale verbeterpunten. Zo bleken ondernemers veel gebruik te maken van standaardwachtwoorden. Inloggen met ‘admin’ als gebruikersnaam én wachtwoord, bijvoorbeeld. Ook waren er meerdere open WiFi-netwerken en slecht beveiligde e-mails en websites.

Meld je aan!
Vanaf mei 2022 krijgen alle studenten een cursus ‘Cybersecurity voor ondernemers.’ Eind juni zijn zij klaar om een afspraak met je in te plannen voor een digitale veiligheidsscan op 11 of 13 oktober 2022.

Ben jij benieuwd of jouw bedrijf digitaal veilig is? Het maakt niet uit of je een klein bedrijf bent of juist heel groot. Als ze jouw organisatie digitaal onder de loep mogen nemen, meld je dan nu aan op www.amersfoort.nl/cyberchef. Dat kan tot en 30 juni, daarna plannen zij een afspraak in voor de scan in oktober. Heb je vragen? Mail ze naar cyberchef@amersfoort.nl

MELD JE CAMERA AAN BIJ CAMERA IN BEELD

Camera in Beeld is een politiesysteem dat buitencamera’s op een kaart laat zien. Dat kunnen CCTV-camera’s (closed-circuit television) zijn bij overheden, winkels of woonhuizen. Zo weet de politie waar camerabewaking is. Na bijvoorbeeld een inbraak kan de politie via Camera in Beeld beelden van de dader verzamelen en de dader sneller aanhouden.
Meld je camera aan, zodat wij met elkaar bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef veilig houden!
Meer informatie en aanmelden >>

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Binnenkort:
Pijlman kantoormeubelen vestigt zich op De Wieken Vinkenhoef.
Bastion hotels opent op De Wieken Vinkenhoef.

Heb jij een bedrijf zien komen of gaan, meld het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

VOLG ONS VIA LINKEDIN, TWITTER EN WHATSAPP ALERT

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heb je informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief kom je terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heb je dus de inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?