Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief februari 2022

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Wat een veerkracht!
 • Sight Landscaping – nieuwe aannemer
 • Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Wij komen graag bij u op bezoek
 • Moving-on De Wieken Vinkenhoef
 • Volg ons via Linkedin, Twitter en WhatsApp Alert
 • Kopij / redactie
 • Links

WAT EEN VEERKRACHT

Ook al is het nieuwe jaar alweer een paar weken bezig, toch het is goed om kort terug te blikken op 2021. Opnieuw een jaar, waarin corona een hoofdrol speelde. Ieder van ons heeft er wel iets van gemerkt, of het nu in het privéleven was of in de zakelijke sfeer. Allemaal moesten en moeten we roeien met de riemen die we hebben en continu meebewegen met veranderende omstandigheden. Uit onze contacten met bedrijven op De Wieken Vinkenhoef maken wij op dat de meeste goed konden doordraaien, en sommige zelfs beter dan voorheen. Als Parkmanagement zijn wij onder de indruk van de veerkracht van zowel mensen als bedrijven! Natuurlijk blijft het jammer dat wij elkaar zo weinig fysiek konden ontmoeten, maar het netwerkevent op 13 oktober, bij Wouters Totaalafbouw, was een fantastische uitzondering. Een verademing om met elkaar te brainstormen en samen te genieten van een uitstekend verzorgd buffet! Kortom, een geslaagd event dat dit jaar zeker een vervolg krijgt. Maar eerst staat onze Algemene Ledenvergadering op de planning, op 18 mei in de middag. Zet ‘m alvast in uw agenda. Overigens gaan wij de komende tijd ook zélf weer ‘het veld in’ om zoveel mogelijk van de bedrijven op De Wieken Vinkenhoef te bezoeken. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. En natuurlijk kunt u met uw vragen en opmerkingen altijd bij ons terecht via info@wiekenvinkenhoef.nl

Namens het Parkmanagement, Frans Smink

SIGHT LANDSCAPING - NIEUWE AANNEMER

Sinds 1 januari is SIGHT Landscaping onze nieuwe partner voor de groenvoorziening op de Wieken Vinkenhoef én hopelijk het jaar erna ook. Het bedrijf gaat alles in het werk stellen voor een verzorgd, representatief en groen bedrijventerrein. SIGHT neemt het stokje over van beheerder De Ridder, waarvan wij eind vorig jaar afscheid moesten nemen.  

SIGHT is een landelijk opererend groenbedrijf met een sterke regionale binding. Aan de andere kant van de A28 (in Hoogland) heeft het bedrijf een eigen, regionale vestiging. SIGHT verzorgt onder andere het groenonderhoud in Vathorst, Schothorst, Liendert, Rustenburg, het Waterwingebied en het Elisabethpark. Het bedrijf kijkt ernaar uit om het bedrijfsmotto ‘Wij maken de wereld mooier!’ toe te passen op De Wieken Vinkenhoef.

SIGHT-team
Het SIGHT-team, dat bestaat uit projectleider Chris, meewerkend voorman Erik en medewerkers Mircea en Jan en Wim (zie foto), voert integraal groenonderhoud uit. Zij onderhouden de beplanting en het gras, verwijderen onkruid van de verharding, legen de afvalbakken en onderhouden het meubilair en bijzondere voorzieningen. Zij voeren het werk uit volgens ‘het kwaliteitsbeeld’, zoals SIGHT dat noemt. Dit houdt in dat zij niet op een vaste dag/frequentie komen, maar kijken naar de groei van het groen. Hierop plannen zij het werk in. 

Duurzaam
SIGHT draagt graag een steentje bij aan de duurzaamheidsambities van De Wieken Vinkenhoef. Zo is het bedrijf gecertificeerd voor trede 5 van de CO2 Prestatieladder. SIGHT werkt volledig elektrisch en zo duurzaam mogelijk. Het SIGHT-team doet zijn uiterste best om geen hinder te veroorzaken en de doorgang naar uw bedrijf of woning niet te blokkeren.

Wil u meer weten, of heeft u vragen, wensen of opmerkingen? Kijk op www.sightlandscaping.nl.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

Hercertificering KVO
Als bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef beschikken wij sinds 2014 over het KVO-B-certificaat. Dit staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie, BOA's en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

In 2022 maken wij ons sterk voor de vierde KVO-certificering, namelijk voor de periode van 2022 tot en met 2025. Voor deze hercertificering houden wij binnenkort een enquête onder de gevestigde bedrijven. De resultaten gebruiken wij voor ons Plan van Aanpak. Daarin staat ook een maatregelentabel die wij het hele jaar door monitoren en aan het eind van het jaar evalueren. Dat vindt u op onze website, in het inloggedeelte onder KVO. In april 2022 beoordeelt en toetst KIWA onze aanvraag voor een hercertificering.

Korting op uw verzekeringspremie
Weet u dat door de KVO-certificering van ons bedrijvenpark verzekeringsmaatschappijen vaak een behoorlijke korting verlenen op uw premie? Vraag dit eens na bij uw verzekeringsmaatschappij.

BEC-fraude
Oplichting via e-mail gebeurt vaker dan u denkt en kan u veel geld kosten, ook als u een klein bedrijf heeft. Volgens het Openbaar Ministerie groeit deze zogenaamde BEC-fraude enorm. ‘BEC staat voor Business E-mail Compromise,’ vertelt Koen Hermans. Hij werkt als aanklager voor het Openbaar Ministerie en ziet elke week voorbeelden van BEC-fraude. ‘Criminelen gebruiken uw zakelijke e-mailverkeer om u op te lichten. Daarvoor gebruiken zij meerdere methodes, maar twee elementen komen bijna altijd terug: criminelen gebruiken e-mail en ze doen zich voor als iemand anders. Lees meer >>

Bescherm uw bedrijf (en uzelf) tegen ransomware
Er gaat geen week voorbij zonder nieuws over ransomware-aanvallen. Ook als klein bedrijf bent u kwetsbaar voor zo’n aanval. Gelukkig kunt u actie ondernemen om uzelf te beschermen. Lees verder.

Hackhelpdesk
Speciaal voor ondernemers is er nu Hackhelpdesk.nl: gratis eerste hulp bij cybercrime. Met een stappenplan leidt de website u naar snelle en praktische oplossingen om (meer) schade te voorkomen. Ook vindt u er preventietips, want als de basisbeveiliging op orde is, kunt u veel ellende voorkomen.Lees meer >>

Voorkom brand in uw bedrijf
Elk jaar ontstaat brand bij een groot aantal ondernemingen. Bij zeker één op de tien bedrijfsbranden komt dat door onvoldoende opletten bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installaties zijn veel voorkomende oorzaken. Veel bedrijven, die getroffen worden door een grote brand, komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen lees meer >> Hoe kunt u zich het beste wapenen tegen brandstichting? Kijk op voorkom brandstichting >> en vul de Checklist Brandstichting >> in.

Katalysator populair bij criminelen
Een katalysator levert criminelen een flink geldbedrag op, gemiddeld tussen de vijftig en honderd euro per stuk. Dat komt vooral door het laagje platina en palladium op de katalysator. Deze edelmetalen zijn veel geld waard. Een katalysator is bovendien ook nog eens gemakkelijk te stelen. Vaak wordt de auto op een krik gezet, de uitlaat wordt doorgezaagd en zo is de klus in een paar minuten geklaard. Vooral hybride auto’s zijn populair bij katalysatordieven. Deze bevatten vaak nog meer edelmetalen en omdat de auto zuiniger is, blijft de katalysator schoner en levert hij meer geld op. De Toyota Prius, Honda Civic en Honda Jazz zijn populaire doelwitten, maar ook bedrijfsbusjes en andere auto’s zijn regelmatig doelwit.

Voorkomen
Met een aantal maatregelen maakt u uw auto minder aantrekkelijk voor criminelen:

 1. Parkeer op een bewaakte of goed verlichte plek
  Als u uw auto op eigen terrein kunt parkeren, of in een bewaakte garage, is dat de beste optie. Kan dat niet? Parkeer dan uw auto op een goed verlichte plek. Zo lopen dieven sneller in het zicht en is uw auto minder aantrekkelijk.
 2. Laat de katalysator extra goed vastzetten of lassen
  Door de katalysator vast te laten lassen aan het frame van uw auto, of vast te zetten met extra pinnen, is het loshalen lastiger. Dieven hebben dan een slijptol nodig om de katalysator los te krijgen. Dat kost meer tijd en maakt meer geluid, waardoor de kans groot is dat ze uw auto liever met rust laten.
 3. Laat uw kenteken of VIN-nummer in de katalysator graveren
  Met een gegraveerd kenteken of VIN-nummer is de katalysator bij een eventuele diefstal makkelijker te herkennen. Het maakt de pakkans voor dieven ook hoger, waardoor uw auto dus minder interessant wordt.

Helemaal voorkomen van katalysatordiefstal blijkt nog best lastig. Toyota bracht in Engeland de zogenaamde ‘catlock’ op de markt, die de katalysator tegen diefstal moest beschermen. Maar dat bleek niet altijd voldoende. Ziet u dat mensen een auto op een krik zetten, iets wegnemen van onder de auto en snel weggaan? Bel dan 112 en maak een foto van het kenteken van de auto van de daders.

WIJ KOMEN GRAAG BIJ U OP BEZOEK

Bestuur en Parkmanagement van de Vereniging Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef vinden goede communicatie en korte lijnen met betrokken partijen, zoals de gemeente en gevestigde ondernemers, cruciaal voor een optimaal vestigingsklimaat. In dat kader plannen wij regelmatig afspraken met gevestigde bedrijven om te horen wat er leeft en wat het bestuur en Parkmanagement eventueel kunnen betekenen. Het Parkmanagement (twee personen) nodigt zichzelf graag uit om met u kennis te maken of bij te praten. Hiervoor sturen wij u binnenkort een mail, maar natuurlijk kunt u ook zelf het initiatief nemen, via info@wiekenvinkenhoef.nl.

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Gevestigd:
Auto Eemdijk heeft zich gevestigd op de Zonnecel 22 (komt van Stuwdam 67).

Vertrokken:
PnA Beloningsmanagement BV

Binnenkort:
Pijlman kantoormeubelen vestigt zich op De Wieken Vinkenhoef.
Bastion hotels opent op De Wieken Vinkenhoef.

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meld het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

VOLG ONS VIA LINKEDIN, TWITTER EN WHATSAPP ALERT

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus de inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?