Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief oktober 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Algemene Ledenvergadering 14 oktober
  • Word jij ons nieuwe bestuurslid?
  • Resultaten tweede ondernemersenquête URECA
  • Nieuws uit het KVO-overleg
  • Ecologische grasmaaiers
  • Eerste digitale Amersfoort Business Event
  • Moving-on De Wieken Vinkenhoef
  • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
  • Kopij / redactie
  • Links

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals al eerder aangekondigd vindt op 14 oktober de Algemene Ledenvergadering plaats, nadat deze - in mei - door corona was uitgesteld. Gezien de verscherpte maatregelen sinds 28 september vergaderen we deze keer online. Eigenaren van percelen en de gevestigde bedrijven zijn van harte uitgenodigd van 15.00 tot 16.00 uur.

Een ALV is meestal niet de drukst bezochte bijeenkomst, maar is wel belangrijk en noodzakelijk. Het bestuur brengt onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 in. Verder leggen we dit keer ook wijzigingen in de statuten voor. Het is belangrijk dat je ook (online) aanwezig bent, want het bestuur wil je graag horen! Dit is je kans om met het bestuur van gedachten te wisselen en jouw mening kenbaar te maken. Daarnaast hebben we dit keer de stemmen van de leden ook nodig voor het wijzigen van de statuten.

Stemmen tijdens de ALV
Tijdens de ALV leggen we stukken ter stemming voor. Stemgerechtigd zijn alle leden van de Vereniging, dat zijn de eigenaren van de kavels op het bedrijvenpark. Ook nodigen wij alle gevestigde bedrijven uit die geen eigenaar van een kavel zijn. Zij hebben geen stemrecht, maar: ‘het bestuur hoort iedereen graag’. 

Agenda en stukken
Op de website kun je - met jouw inloggegevens - de agenda en bijbehorende stukken downloaden. Ga naar www.wiekenvinkenhoef.nl, ‘ledenlogin’ en ‘verslagen en andere documenten’. Als je je wachtwoord niet meer weet, vraag dan in het inlogscherm een nieuw wachtwoord aan via ‘Wachtwoord vergeten?’.

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan door een mailtje te sturen naar info@wiekenvinkenhoef.nl. Vervolgens ontvang je van ons een link om deel te nemen aan de online-vergadering.

WORDT JIJ ONS NIEUWE BESTUURSLID?

Het bestuur van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het jou leuk en interessant om mee te denken en actief te participeren in ons bestuur? Mail dan naar info@wiekenvinkenhoef.nl.

RESULTATEN TWEEDE ENQUETE URECA

Een derde van de ondernemers in de provincie Utrecht ondervindt nauwelijks negatieve of zelfs positieve effecten van de coronacrisis. Daarnaast verkeert een kwart van de ondernemers in de gevarenzone. Meer steun of herstructurering van het bedrijf zijn nodig om te kunnen overleven. Dit is één van de uitkomsten van de tweede ondernemerspeiling ‘effecten Coronacrisis’ die in juli door meer dan 2.000 ondernemers is ingevuld. De eerste enquête vond in april plaats.

In de vorige nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie, zie de uitleg hieronder) en u gevraagd uw ervaringen te delen in regionale ondernemersenquêtes. Door inzicht te krijgen in de problemen en kansen die zich door de coronacrisis voordoen, kunnen wij er samen sterker uit komen.

Deze regionale ondernemersenquêtes zijn opgesteld door de partners in de regio, verenigd in URECA In URECA: VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht.  

Omzetontwikkeling
Uit de cijfers blijkt dat meer ondernemers over de afgelopen maanden een omzetgroei rapporteren. In april gaf 7% aan een hogere omzet te hebben, in juli is dat gegroeid naar 12%. Verder is de groep ondernemers, die in de afgelopen vier kwartalen hun omzet met meer dan 60% zagen dalen, afgenomen. In april behoorde 31% van de ondernemers tot deze groep, min juni was dat gedaald naar 20%.

Steunmaatregelen
In de peiling is ook gevraagd naar de steunmaatregelen. Een meerderheid van de ondernemers in de regio Utrecht vindt de landelijke en regionale steunmaatregelen voldoende. 40% van de ondernemers maakt er gebruik van. Daarvan is het uitstel van belastingen het populairst. Verder blijkt dat behoefte is aan aanpassing of extra steun van de landelijke maatregelen. Denk aan meer maatwerk (bijvoorbeeld per sector of per individueel geval), of juist meer generieke steun, en kwijtschelding van belastingen in plaats van uitstel van betaling.

Informatiebehoefte
Ondervraagden hebben behoefte aan regionale informatie, zoals het uitwisselen van ervaringen met andere ondernemers, een website met good practices of één informatiepunt voor alle regelingen. Daarnaast lijken ondernemers meer oog voor de toekomst te krijgen: ze vragen bijvoorbeeld om financiële ondersteuning bij digitalisering van bedrijfsactiviteiten of hulp bij omscholing. Maar ook is er behoefte aan concrete tips en adviezen bij het uitwerken van nieuwe verdienmodellen.

Steunpakketten
Regionale partners bieden inmiddels een breed palet aan ondersteuning voor bedrijven en instellingen. Zo bemiddelt URECA-loket externe link (Utrecht Regio Corona Alliantie) ondernemers naar juridische, fiscale en bedrijfsadviseurs. Ondernemers en bedrijven met een grotere behoefte kunnen een voucher aanvragen voor een uitgebreider advies. Ook wordt regionale ondernemers hulp geboden bij de digitalisering van hun activiteiten. Met hulp van onder meer de provincie is hiervoor onlangs het project ‘Nu Digitaal’ gestart. Naast advisering en digitalisering zijn vouchers beschikbaar voor omscholing naar technische beroepen.

Cultuur
Culturele instellingen in de regio kunnen een beroep doen op meerdere regelingen. Zo bieden gemeenten vaak huurverlagingen of uitstel van lokale belastingen. Daarnaast zijn noodfondsen beschikbaar en worden campagnes gestart voor lokaal winkelen. Ook op het gebied van vergunningen proberen gemeenten ondernemers te helpen.

De landelijke steunmaatregelen worden uitgebreid met een omvangrijk omscholingspakket. Bestaande regelingen worden meer gericht op herstructurering van bedrijven waar dat nodig is.

Klik hier voor de complete rapportage van de 2e enquête >>
Klik hier voor de complete rapportage van de 1e enquête >>

Derde peiling
De derde en laatste peiling staat gepland in november van dit jaar.

NIEUWS UIT HET KVO-OVERLEG

Laat je niet overvallen!
De korte online-training ‘Laat je niet overvallen!’ leert je aan de hand van filmpjes en fotosituaties hoe je het risico op een overval kunt verkleinen. En hoe je het beste kunt reageren tijdens en na een overval. Kies een reactie en zie direct hoe dat uitpakt. Test tot slot je kennis en ontvang een persoonlijk certificaat. Klik hier voor de online training >>

Veiligheidstips voor ondernemers
Wat kunnen jij en je medewerkers doen om de veiligheid in de onderneming te vergroten? Bekijk de onderstaande tips op de website van De Week van de Veiligheid en klik door voor meer informatie en trainingen.

Diefstal tankpassen
Steeds vaker worden tankpassen gestolen uit opengebroken voertuigen, vooral in industriegebieden en op bedrijfsterreinen. Op het eerste gezicht lijkt het of er geen buit is weggenomen. Achteraf blijken dan toch tankpassen verdwenen te zijn, waarmee getankt is bij onbemande tankstations. Wees alert en laat geen tankpassen achter in de bedrijfswagens!

ECOLOGISCHE GRASMAAIERS

Je bent ze misschien al tegengekomen: de kudde schapen die momenteel percelen op en om het bedrijvenpark een knipbeurt geeft. Het is een vorm van duurzaam terreinbeheer waarmee we bijdragen aan de biodiversiteit. En natuurlijk is het ook leuker te kijken naar de schapen dan naar grasmaaiers  ;-)

EERSTE DIGITALE AMERSFOORTS BUSINESS EVENT

‘Wij Amersfoort, de ondernemende kracht van de stad’ is het thema van het eerste digitale Amersfoort Business Event, op donderdag 29 oktober. Met behulp van livestreams worden ondernemers meegenomen langs interessante thema’s, zoals hoe mkb’ers ondernemen in crisistijd. Ook zijn er bijzondere netwerkmogelijkheden. Je kunt je direct aanmelden en ook iemand uit je netwerk of je bedrijf aanmelden en online meenemen naar dit Amersfoort Business Event.

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Heb je een bedrijf zien komen of gaan, meld het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Verhuisd
Daily Deli > naar Euroweg 41, Amersfoort

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heb je informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief kom je terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heb je dus je inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?