Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.9
16 juli 2020

COLLECTIEVE INKOOP VAN GROENE ENERGIE

Met het gebruik van groene elektriciteit kan eenvoudig en direct de CO2-voetafdruk van de onderneming verbeterd worden. Daarvoor is geen investering nodig, er hoeft alleen een contract bij een groene leverancier afgesloten te worden!
Zeven bedrijven op het bedrijvenpark hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om over te stappen op echte groene elektriciteit.

De komende tijd maken wij een selectie van een aantal leveranciers en vragen hen om een offerte te maken, die we vervolgens aan de geïnteresseerden voorleggen.

U kunt overigens nog steeds meedoen. Interesse? Meld u dan direct aan via info@wiekenvinkenhoef.nl!

DIEPERZICHT PLAATST PV-PANELEN

In 2021 gaat Dieperzicht PV-panelen plaatsen.
Het is mooi dat er weer een op het bedrijvenpark gevestigd bedrijf besloten heeft om de energiehuishouding te verduurzamen.

GEZAMENLIJKE AFVALINZAMELING

Het afsluiten van een collectieve overeenkomst met één bedrijfsafvalverzamelaar voor meerdere bedrijven is prijstechnisch interessant en in het kader van duurzaamheid, door het verkleinen van het aantal verkeersbewegingen. Eind juni jl. hebben we geïnventariseerd of er behoefte is aan collectieve afvalinzameling. Daar zijn veel reacties op binnengekomen, eén derde van alle bedrijven op het bedrijvenpark heeft hier positief op gereageerd!

De komende tijd gaan wij een selectie maken van een aantal bedrijfsafvalinzamelaars en hen vragen om een offerte te maken. De meest interessante aanbieding leggen wij voor aan de geïnteresseerden.

U heeft nog steeds de mogelijkheid om geheel vrijblijvend aan te geven dat u geïnteresseerd bent. Dat kan door simpelweg een e-mail te sturen met 'JA, ik ben geïnteresseerd in collectieve afvalinzameling' aan info@wiekenvinkenhoef.nl.

NIEUWE EN VERNIEUWDE STIMULAR-MAATREGELEN 

De Stimular-Maatregelen (voorheen besparingstips op DuurzaamMKB.nl) beschrijven hoe u duurzaamheidswinst kunt boeken. De maatregelen zijn gebaseerd op kennis en ervaring die Stimular tijdens projecten opdoet. Ze actualiseren ze en voegen regelmatig nieuwe maatregelen toe.

De makkelijkste bijdrage aan de circulaire economie levert uw bedrijf door het bedrijfsafval goed te scheiden.

  • Verbeter afvalscheiding (nieuwe maatregel):
    Kent u de nieuwste inzichten over afvalscheiding? Gebruikt uw bedrijf de bekende kleuren en symbolen? Staan de bakken in de juiste volgorde?
  • Afvalregistratie en monitoring (vernieuwde maatregel):
    Weet u hoeveel (kg) afval er in een container zit? Deze vraag wordt vaak gesteld en het antwoord is onmisbaar voor een goede afvalregistratie.

WIJZIGINGEN SUBSIDIES VERWERKT IN STIMULAR-MAATREGELEN 

Bedrijven en organisaties die winst maken, kunnen al jaren gebruik maken van fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ook in 2020 zijn deze regelingen weer beschikbaar, zoals ook de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

De jaarlijkse wijzigingen zijn verwerkt in de Stimular-Maatregelen (voorheen besparingstips op DuurzaamMKB.nl). Hier lees je de belangrijkste wijzigingen.

NIEUWE MKB-SAMENWERKINGSREGELING VOOR CIRCULAIRE SAMENWERKINGSPROJECTEN

Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? De nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen, meldt RVO. Op 10 maart is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, kunt u een aanvraag doen. Lees verder >>

EEN GRONDSTOFFENBANK OP BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF

De Club van Rome voorspelde begin jaren ’70 van de vorige eeuw in het rapport 'Grenzen aan de groei' dat de wereld op afzienbare termijn in grote problemen zou komen als de mens op dezelfde voet verder zou gaan met vervuiling, overproductie, uitputting van grondstoffen en meer. Nu, vijftig jaar later is het de tijd om dit geluid om te zetten in actie en op een duurzaam gebruik van grondstoffen over te gaan.

De gemeente Amersfoort ziet verduurzaming, in combinatie met de groei van de stad, als dé grote opgave voor de komende jaren. Vanaf 2018 heeft de gemeente ingezet op concrete acties om de circulaire economie in de bouw- en de montagesector te stimuleren. 

Ooms architecten, gevestigd op Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, heeft de handschoen in hetzelfde jaar opgepakt. Als antwoord op de vraag van het Parkmanagement en de gemeente, waar ze mee in gesprek raakten over het onderwerp, schreven ze een plan van aanpak voor verduurzaming van het bedrijvenpark. Met de inzet van de milieubarometer van Stimular is begonnen met een nulmeting van de CO2 uitstoot van een aantal bedrijven. Vervolgens zijn we gestart met zes projecten op het gebied van energie, mobiliteit, grondstoffen en afval. Met als eerste aansprekend resultaat de geplande vestiging van een waterstoftankstation, als onderdeel van een multimodale hub. Fountain Fuel is hier onze partner. De bouw staat gepland voor 2021.

De gemeente wil afspraken maken over hergebruik van producten en grondstoffen in de hele cyclus: van ontwerp en uitvoering tot bouw en sloop. Een grondstoffenbank is daar één van de sleutels voor. Op de Wieken Vinkenhoef zou een plek kunnen komen waar gebruikte grondstoffen, materialen, producten en elementen voor hergebruik worden aangeboden, ondersteund met een virtuele marktplaats om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Lees verder >>

Heeft u interesse of ideeën voor dit initiatief? Wij horen het graag aan via info@wiekenvinkenhoef.nl!

DE WIEKEN VINKENHOEF OP DE WEBSITE VAN CIRKELREGIO UTRECHT

Cirkelregio Utrecht zijn wij samen: een regio die slim en duurzaam omgaat met grondstoffen, van productie en inkoop tot gebruik en hergebruik. Zo blijft de waarde van grondstoffen behouden en voorkomen we grondstoffenschaarste en CO2-uitstoot. Op deze wijze bevorderen we de werkgelegenheid, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Samen maken we een circulaire samenleving mogelijk. De website van Cirkelregio Utrecht wijst je de weg >>

Op de initiatievenkaart staan inspirerende best practises. Dat zijn niet alleen circulaire ondernemingen, maar ook circulaire verduurzamingsprojecten van meer traditionele bedrijven. 
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef is ook vermeld op de initiatievenkaart >>

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?