Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief juli 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inval pand bedrijvenpark
 • Resultaten ondernemersenquête
 • Tweede ondernemersenquête, doet u mee?
 • URECA geeft extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht  
 • Nieuws uit het KVO-overleg
 • Algemene ledenvergadering
 • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
 • Kopij / redactie
 • Links

INVAL PAND BEDRIJVENPARK

Op donderdag 2 juli heeft op het bedrijvenpark een incident plaatsgevonden. Via de mail hieronder wil Timmerman Transport graag alle buren informeren.

Zoals iedereen wel gemerkt heeft, is er afgelopen donderdag een inval geweest in ons pand aan de Stuwdam. Het ging hier om een loods die wij verhuurd hebben. Waar het precies om gaat, is ons ook niet bekend of verteld. Wel zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Al met al een nare ervaring. Vrijdagmiddag om 15.30 uur is alles vrijgegeven en hebben we onze werkzaamheden weer kunnen voortzetten. 

Met vriendelijke groeten,

Anton en Petty Timmerman

RESULTATEN ENQUETE URECA:
ONDERNEMERS IN PROVINCIE UTRECHT VEERKRACHTIG

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie, zie de uitleg hieronder) en u gevraagd om uw ervaringen te delen in een regionale ondernemersenquête. Door inzicht te krijgen in de problemen en kansen die zich door de coronacrisis voordoen, kunnen wij samen sterker uit deze crisis komen.

Deze regionale ondernemersenquête is opgesteld door de partners in de regio, verenigd in URECA In URECA: VNO-NCW Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, Utrechtse gemeenten, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Zij willen weten wat er leeft bij ondernemers, om daar beter op in te kunnen spelen en uiteindelijk samen sterker uit de crisis te komen.

Omzetdaling

De enquête is tussen 11 en 31 mei 2020 ingevuld door ruim 5.600 ondernemers. Tweederde ervaart een omzetdaling door de coronamaatregelen, bij een kwart is sprake van een omzetdaling van 80 procent of meer. Het wegvallen van orders wordt ervaren als het grootste probleem: 37% van de ondervraagde ondernemers ervaart dit zelfs als een acuut probleem, terwijl 13% verwacht dat binnen drie maanden orders uitvallen. De grootste kostenposten zijn salarissen en de huur, 40% van de respondenten stelt investeringen uit.

Innovatieve oplossingen

De enquête laat de veerkracht van ondernemers in de regio zien: 55% werkt aan (innovatieve) oplossingen om het bedrijf weer open te stellen of in te richten voor de anderhalve meter-samenleving. Een kwart verwacht zelfs vrijwel geen gevolgen van het coronavirus op hun onderneming.

Behoefte en gebruik hulpmaatregelen
De landelijke, regionale en lokale overheden hebben financiële regelingen getroffen voor ondernemers. Ruim een derde van de ondernemers maakt hier gebruik van. De meest gebruikte regeling is uitstel van de landelijke belastingverplichtingen (19 procent). Daarna komt de NOW-regeling (18 procent) en de TOZO (15 procent). Toch maakt het grootste deel van de ondernemers geen gebruik van deze regelingen. Een meerderheid heeft voldoende aan de bestaande hulpvormen. Als extra maatregelen nodig zijn, vragen ondernemers om belastingvrijstellingen en structureel kapitaal.

Uiteenlopende toekomstverwachting
De meeste ondernemers zijn al bezig (geweest) met het aanpassen van de bedrijfsvoering, zoals thuiswerken en afstand houden. Over de gevolgen van corona in de toekomst zijn ondernemers verdeeld. Zeven op de tien verwacht negatieve gevolgen voor hun onderneming. Aan de andere kant verwacht één op de vier ondernemers (vrijwel) geen gevolgen van het coronavirus. Een kleine groep verwacht zelfs een positief effect. Ondernemers voor wie dat relevant is, passen hun onderneming aan de anderhalve meter-samenleving aan. In sectoren als ICT, financiën en zakelijke dienstverlening zijn veranderende werkwijzen of protocollen niet nodig of niet relevant. Dat geldt ook voor veel zzp’ers.

Over het onderzoek
De online enquête is uitgezet onder ruim 26.000 bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht. Ook was de enquête via een open link in te vullen door bedrijven die niet via de mailing zijn benaderd. De resultaten van het rapport zijn gebaseerd op ruim 5.600 ingevulde enquêtes. Daarvan zijn er 2.500 ingevuld door zzp'ers, ruim 2.900 door bedrijven met 1 tot 50 werknemers, en 220 door bedrijven met meer dan 50 werknemers. De respons is evenwichtig verdeeld over de Utrechtse regio's en over de verschillende bedrijfstakken. Dit was de eerste peiling in een reeks van drie die zich specifiek richten op de gevolgen van de coronacrisis voor het regionale bedrijfsleven.

Klik hier voor de infographic met de uitkomsten >>
Klik hier voor de complete rapportage >>

TWEEDE ONDERNEMERSENQUETE, DOET U MEE?

URECA wil ondernemers zoveel mogelijk door deze crisis helpen. Daarom is zij op zoek naar uw ervaringen. Door mee te doen aan een tweede ondernemersenquête kunt u inzicht bieden in de problemen en kansen die zich door de coronacrisis in uw organisatie voordoen. De vragen gaan over de gevolgen voor uw onderneming voor uw personeel, de effectiviteit van maatregelen en de kansen en bedreigingen van de anderhalve meter-samenleving. De enquête omvat zeventien vragen die u in tien minuten kunt beantwoorden. Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld en zijn niet naar u te herleiden.

Klik hier om naar de enquête te gaan >> 

URECA GEEFT EXTRA HULP VOOR ONDERNEMERS IN REGIO UTRECHT

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen voor al hun corona-gerelateerde vragen de hulp inroepen van URECA. Dit netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht biedt hun belangeloos een klankbord en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Tientallen ondernemers wisten de afgelopen weken hun weg naar URECA te vinden en stelden vragen via het online-platform.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht is die hulp nu uitgebreid. Als ondernemers aanvullend advies en ondersteuning nodig hebben, kan URECA een adviestegoed geven. Dit kan worden gebruikt voor het inzetten van een adviseur uit het netwerk van de ondernemer of van URECA. Hoe dat werkt? Het begint met de vraag van de ondernemer, zoals:

 • Mijn omzet loopt terug door de coronacrisis. Wat kan ik doen?
 • Kom ik in aanmerking voor een overheidsregeling?
 • Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning?
 • Hoe maak ik mijn bedrijf klaar voor de anderhalve meter-samenleving?
 • Hoe kom ik aan financiering om mijn personeel door te betalen?
 • Kan iemand met me meedenken over mijn nieuwe businessmodel?
 • Hoe dien ik een goede aanvraag in voor een overheidsregeling?
 • Kan ik een persoonlijk gesprek met u voeren over de toekomst van mijn bedrijf?

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht zo’n vraag? Neem contact op met het kennisteam van URECA.

Kunt u met u organisatie ook een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact op met URECA.  

NIEUWS UIT HET KVO-OVERLEG

WhatsApp Alert-groep Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef
Door als Bedrijvenpark samen te werken in de vorm van een WhatsApp Alert-groep kunnen we bijdragen aan een veilige werkomgeving en een optimaal ondernemersklimaat. Met een WhatsApp-groep kunnen wij elkaar op razendsnel op de hoogte brengen van incidenten. De meldingen hebben een acuut karakter, dus op het moment dat het incident plaatsvindt of, zo nodig, achteraf. Denk aan:

 • het melden van een verkeersincidenten (inclusief eventueel gebruik van calamiteitenroute)
 • het melden van een verdachte situaties en bedreigingen die vragen om waakzaamheid
 • het melden van een inbraak voor de oproep van getuigen
 • het melden van een brand
 • het melden van criminaliteit met een bepaalde tendens
 •  

Meer informatie over onze WhatsApp alert groep vindt u op onze website - op de pagina KVO >>
Wilt u zich aanmelden stuur dan een e-mail aan info@wiekenvinkenhoef.nl .

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 OKTOBER 2020

De algemene ledenvergadering is dit jaar op 14 oktober. We zijn dan vanaf 15.00 uur te gast bij Boersma Installatie Adviseurs >> op de Hogeweg 229c. De uitnodiging ontvangt u tijdig in uw mailbox.

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?