Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief mei 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Algemene ledenvergadering 14 oktober 2020
  • Nieuwe alliantie ondersteunt ondernemers in regio Utrecht
  • Nieuws uit het KVO overleg
  • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
  • Kopij / redactie
  • Links

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 OKTOBER 2020

De algemene ledenvergadering, die oorspronkelijk gepland was in mei, is door de coronapandemie verschoven naar 14 oktober. We zijn dan vanaf 15.00 uur te gast bij Boersma Installatie Adviseurs >> op de Hogeweg 229c. De uitnodiging ontvangt u binnenkort in uw mailbox.

NIEUWE ALLIANTIE ONDERSTEUNT ONDERNEMERS IN REGIO UTRECHT

Ook de regio Utrecht voelt de enorme consequenties van de coronapandemie. Op mens, maatschappij, maar ook op de economie. Om ondernemers bij te staan, is de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) opgericht. Deze alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht.

URECA wil ondernemers uit de regio Utrecht bijstaan met aanvullende acties, in aansluiting op landelijke en regionaal bestaande steunmaatregelen. Om de consequenties van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, wil URECA het volgende bijdragen:

  • Toegang tot informatie: bundeling van (bestaande) informatie op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
  • Toegang tot ondersteuning: eerste hulp aan alle ondernemers uit de regio Utrecht. Denk aan hulp bij het aanspraak maken op bestaande regelingen, meedenken over bedrijfsvoering in deze crisistijd of sparren over nieuwe businessmodellen. Voor ZZP-ondernemers gelden de lokale gemeentelijke regelingen.
  • Door slimme monitoring en contact met het netwerk, wordt duidelijk waar de huidige regelingen mogelijk tekort schieten. Zo kan URECA met haar partners op zoek gaan naar aanvullende instrumenten.
  • Tot slot signaleert URECA innovatieve initiatieven die nu ontstaan en groeiversnelling krijgen, en die tegelijkertijd bijdragen aan de Regionaal Economische Agenda. Om zo ook vooruit te kijken naar de toekomst, voorbij de coronacrisis.

Enquête

Om ondernemers zo goed mogelijk te helpen, wil URECA graag uw ervaringen horen. Met de eerste regionale ondernemersenquête wil URECA inzicht krijgen in de problemen en kansen die zich door de coronacrisis voordoen in uw organisatie. De input draagt bij om samen sterker uit deze crisis te komen.

Klik hier om naar de enquête te gaan

De enquête neemt maximaal tien minuten van uw tijd in beslag en wordt de komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. De enquête staat open tot 27 mei.

Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem contact op met URECA via mailureca@economicboardutrecht.nl. U vindt alle informatie op www.economicboardutrecht.nl/corona.

NIEUWS UIT HET KVO-OVERLEG

Ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. De georganiseerde criminaliteit maakt steeds vaker gebruik van diensten uit de bovenwereld.

Lees hier verder.

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

* Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?