Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.6
21 augustus 2019

AMERSFOORTSE BEDRIJVEN PLAATSEN COLLECTIEF ZONNEPANELEN 

Zo’n vijftien Amersfoortse bedrijven gaan honderden vierkante meters zonnepanelen (PV-panelen) op hun daken plaatsen. Dit werd op 15 juli bekend tijdens de startbijeenkomst ‘Zonnepanelen’, die werd georganiseerd door het parkmanagement van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Wij moedigen ondernemers in heel Amersfoort aan het dak van hun bedrijf in te zetten voor de plaatsing van zonnepanelen.

Als bedrijvenpark willen we in 2030 CO2-neutraal en circulair zijn. Daartoe sloten wij in 2018 – samen met de gemeente Amersfoort – de Samen Duurzaam Deal. Eén van de eerste initiatieven die hieraan een bijdrage moet leveren, is het project PV-panelen. Parkmanager Bas Kemper: ‘We willen Amersfoortse bedrijven enthousiasmeren om zoveel mogelijk zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Ook bedrijven die niet gevestigd zijn op De Wieken Vinkenhoef kunnen zich aansluiten. Dat kan nog steeds!’

Opties
Tijdens de bijeenkomst werden diverse opties gepresenteerd voor het plaatsen van de zonnepanelen. Ondernemers konden kiezen uit onder andere zelf panelen inkopen, collectieve inkoop, leasing en dakhuur. Ter plekke gaven de bedrijven hun voorkeur voor één van de opties aan. ‘Die keuze is afhankelijk van de situatie per bedrijf. Is het bedrijf klein- of grootverbruiker? Is het dak sterk genoeg? Ligt er asbest op het dak? Om dat in beeld te brengen, kunnen bedrijven een quick scan of een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Sowieso moet bijna altijd een berekening worden gemaakt van de draagkracht van het dak,’ aldus Kemper. Door zoveel mogelijk de inkoop te bundelen, zijn kortingen mogelijk voor alle deelnemers.

Intentiekaart
Van de ondernemers die zonnepanelen op hun dak gaat plaatsen, is het merendeel gevestigd op ons bedrijvenpark. Kemper: ‘Ook bedrijven die zijn gevestigd op andere bedrijventerreinen, zoals Vathorst en De Hoef, doen mee. Bedrijven die geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, omdat het bijvoorbeeld gebogen of te klein is, kunnen eventueel ‘meeliften’ op het dak van andere bedrijven.’ Ter afsluiting van de bijeenkomst tekenden de deelnemende bedrijven een ‘intentiekaart’, om te onderstrepen dat zij de plaatsing van de PV-panelen collectief gaan organiseren.

EXTRA WORKSHOP ZONNEPANELEN, 30 AUGUSTUS

Omdat een aantal ondernemers op 15 juli helaas niet aanwezig kon zijn, organiseren we op 30 augustus (13.00 uur) een extra workshop ‘Zonnepanelen’. Gerhard van de Lagemaat van adviesbureau Greenspread neemt geïnteresseerde Amersfoortse bedrijven mee in de mogelijkheden van zonnepanelen. Locatie is Smink Transport (De Stuwdam 22), aanmelden kan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

SDE+ SUBSIDIE VOOR GROOTVERBRUIKERS

Heeft u een groot bedrijf met een dakoppervlakte waar u minimaal honderd zonnepanelen kunt plaatsen, met minimaal 3 x 80 Ampère? Dan kunt u profiteren van de zeer interessante SDE+ subsidie. U kunt deze subsidie tot eind oktober (uiterlijk 29 oktober) aanvragen. De SDE+ pot bevat maar liefst 5 miljard euro. Tijdens de workshop op 30 augustus (zie boven) is dit ook één van de onderwerpen. 

Save the date: 14 oktober, inloopmiddag Energiebesparing voor bedrijven

 

Van ledverlichting, isolatie, zonnepanelen en subsidies tot informatieplicht voor bedrijven. Deze, en veel andere, onderwerpen komen op 14 oktober aan bod tijdens de inloopmiddag ‘Energiebesparing voor bedrijven’, georganiseerd door de gemeente Amersfoort. Alle Amersfoortse ondernemers zijn welkom in De Observant tussen 15.00 en 17.30 uur. Adviseurs en bedrijven op het gebied van energie en energiebesparing geven u nuttige informatie en tips. De toegang is gratis en uw aanmelding wordt op prijs gesteld in verband met de voorbereiding. Meer details volgen nog, maar noteer deze datum alvast in uw agenda! Het adres van De Observant is Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort. Aanmelden kunt via deze link: Workshop Energiebesparen.

INFORMATIEAVOND ZONNEPARK HOEVENLAKENSE BEEK

Om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn, moet de gemeente Amersfoort ingrijpende maatregelen nemen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van zonnevelden. Onlangs heeft IX Zon het initiatief ‘Zonnepark Hoevelakense Beek’ bij de gemeente ingediend. Het plangebied ligt ten zuiden van de Rijksweg A1, tussen de Koedijkerweg en de spoorlijn, ten noorden van de Hoevelakense Beek (zie afbeelding). Het gebied is ongeveer 10 hectare groot. In potentie levert het 10 GWh energie per jaar, waarmee het zonnestroom kan leveren aan zo’n 3.000 huishoudens.

Op donderdag 5 september organiseert IX Zon een informatie- en inloopavond over de ontwikkeling van dit initiatief ‘Zonnepark Hoevelakense Beek’. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen omwonenden, inclusief bedrijven op De Wieken Vinkenhoef, de plannen inzien en vragen stellen. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende participatiemogelijkheden. Naast de ontwikkelaars van IX Zon is ook een medewerker van de gemeente Amersfoort aanwezig voor toelichting over het beleid en de procedure. De inloopavond vindt plaats in Amerena, De Velduil 2, 3815 XT Amersfoort. 

SAVE THE DATE: 19 SEPTEMBER, INFORMATIEAVOND GROENE DAKEN

Groene daken bieden veel voordelen, zoals isolatie in zomer en winter, meer biodiversiteit en zorgen voor (hemel)waterberging. Om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen, organiseert het Steenbreeknetwerk Amersfoort op 19 september een informatieavond. Diverse experts en leveranciers geven presentaties en - om te zien wat er zoal mogelijk is op het gebied van groene daken - kunt u terecht bij de mini-markt. Meer details over deze informatieavond volgen later. Wel is de locatie al bekend: RoyalHaskoning DHV, Laan 1914, nr. 35, 3818 EX Amersfoort. De inloop is vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur.

HAVI EN SUEZ HALEN McDONALD'S AFVAL DUURZAAM OP

Logistiek dienstverlener Havi, gevestigd op De Wieken Vinkenhoef, en grondstoffenbedrijf Suez nemen in Nederland al 28 jaar het afvalmanagement van McDonald’s voor hun rekening. Door deze jarenlange vertrouwensband kunnen zij écht duurzame impact hebben.

Suez en Havi halen acht verschillende, gescheiden reststromen op bij alle Nederlandse McDonald’s restaurants: karton, plastic, PET, organisch afval, koffiedik, aluminium, frituurolie en restafval. Met zeven trucks, speciaal hiervoor gebouwd, worden de reststromen apart ingezameld, gewogen en afgeleverd bij een depot. Van daaruit worden de afvalstromen naar eindverwerkers vervoerd, voor recycling, vergisting of verbranding met energieterugwinning.

Koffiedik
Dit proces proberen Suez en Havi steeds duurzamer uit te voeren. Het afval wordt zoveel mogelijk gezien als grondstof. Zo wordt sinds kort koffiedik (ruim 250.000 kilo) apart ingezameld, waarna andere partijen het gebruiken voor de productie van zeep en pallets. Ook wordt onderzocht of de frites apart van de rest van het gft kan worden ingezameld, zodat het waarde kan hebben voor de veevoerindustrie.

Wegen
Al vroeg in hun samenwerking besloten Havi en Suez dat alle opgehaalde reststromen gewogen moesten worden. De trucks zijn daarom uitgerust met een weegmechanisme in de laadklep. Als exact duidelijk is hoeveel reststromen per restaurant vrijkomen, is ook duidelijk hoe vaak de truck bij het restaurant moet langskomen. Door routes efficiënt uit te stippelen, maken de trucks geen overbodige kilometers.

Hybride
De trucks zélf worden ook steeds duurzamer. Dat is een kwestie van experimenteren. De twee partijen richten hun blik nu op de biobrandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), op basis van reststromen zoals gebruikte frituurolie. Hiervoor werd onlangs de Scania P320 Hybrid in gebruik genomen. Deze rijdt op de snelwegen vooralsnog op diesel, maar ‘binnendoor’ rijdt hij elektrisch van en naar de McDonalds restaurants. Zo wordt de CO2-uitstoot van het wagenpark stapsgewijs verlaagd. De volgende stap is een plug-in hybride variant, waarmee het mogelijk is om 40 kilometer volledig elektrisch te rijden.

Waterstof
Ook waterstof gaat een belangrijke rol spelen. Havi en Suez willen het liefst uitstootvrij rondrijden en bij grote trucks ligt waterstof dan voor de hand. Het kan best zijn dat de twee samenwerkende partners over drie jaar een waterstoftruck aan de vloot hebben toegevoegd.

WORLD CLEANUP DAY 033

35 miljoen mensen in meer dan 168 landen gaan op 21 september de strijd aan met zwerfafval. Tijdens deze ‘World CleanUpDay’ maken ook honderden Amersfoorters, van 14.00 tot 17.00 uur, de stad een stuk schoner. Met prikstok en vuilniszak gaan zij de wijk in, de straat en het water op. Verzamelt u mee?

Vorig jaar maakten meer dan 300 Amersfoorters, met sloepen, roeiboten en kano’s, de Eemhaven en de Eem schoon. Al suppend werden de waterwegen van Vathorst onder handen genomen en ook rondom Winkelcentrum Emiclaer staken jong en oud de handen uit de mouwen. Doet u ook mee met WorldCleanUpday033? Meld dan uw activiteit aan op https://www.worldcleanupday033.nl/ikdoemee

Initiatief
WorldCleanUpDay033 is een initiatief van Matchpoint Betrokken Ondernemen, JCI, Rotary Young Ambition en wordt ondersteund door gemeente Amersfoort en een groot aantal betrokken ondernemers. Voor meer informatie zie: https://www.worldcleanupday033.nl of mail naar Adith van Vuuren: a.vanvuuren@matchpointamersfoort.nl

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?