Wiekenvinkenhoef

BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF CIRCULAIR!

nr.4, 23 april 2019

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING VERANDERT

De overheid verplicht - via het Activiteitenbesluit milieubeheer - bedrijven en instellingen om energie te besparen. Hiermee willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen en de CO2-reductie in Nederland een impuls krijgen. Op 1 juli 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de huidige energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Lees meer op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer.

ENERGIELABEL C IN 2023 VERPLICHT VOOR KANTOREN

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of hoger. Voldoet uw pand op de genoemde datum niet aan de eisen, dan mag u het pand niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2. Lees meer op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren 

Om te ontdekken hoe gemakkelijk het is om de Milieubarometer in te vullen, volgden enkele bedrijven van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef op 10 oktober de cursus ‘Duurzaam werken met de Milieubarometer’. De gegevens in de Milieubarometer vormen het startpunt om Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef CO₂-neutraal en afvalvrij te maken. Bij de start van de cursus onderstreepte wethouder Fatma Koser Kaja waarom de gemeente Amersfoort intensief betrokken is bij De Wieken Vinkenhoef Circulair en de Milieubarometer mede mogelijk maakt. Wilt u óók meedoen met onze initiatieven? Vul dan, liefst vóór 1 november, uw gegevens over 2017 in: www.milieubarometer.nl. Zo nodig geeft Stichting Stimular praktische hulp. Vervolgens monitoren we uw bedrijf de komende drie jaar om inzicht te krijgen in uw milieuprestaties én die van het gehele bedrijvenpark.

ELEKTRISCHE STEP TEGEN ZWERFVUIL DE WIEKEN VINKENHOEF

Het openbaar groen op De Wieken Vinkenhoef wordt onderhouden door het De Ridder. Om het zwerfvuil op efficiënt en duurzaam op te ruimte, maakt De Ridder gebruik van een duurzame, elektrische step.

Hierdoor zijn minder transportbewegingen nodig met een busje dat op fossiele brandstof rijdt. De step wordt opgeladen met groene energie. Sinds de ingebruikname van het nieuwe bedrijfspand van De Ridder in Soesterberg (januari 2019) gebeurt dit met eigen zonnepanelen.

    

DOE OOK MEE MET PLOGGING!

Heeft u ze al gezien op De Wieken Vinkenhoef? Wandelaars die even bukken en afval opruimen in een prullenbak of verzamelen in een meegenomen vuilniszak? Het zijn medewerkers van Applied Medical die sinds enkele weken actief zijn met ‘plogging’.

Deze nieuwe trend uit Zweden combineert wandelen (of hardlopen) met afval opruimen. Plogging is een samenvoeging van de woorden ‘plocka’ (pakken in het Zweeds) en ‘joggen’. Elke eerste dinsdag van de maand, tijdens de lunchpauze, is het ‘plogging time’ voor de medewerkers van Applied Medical en iedereen kan aansluiten. Neem zelf een prikker en een vuilniszak mee. 

    

DUURZAAMHEID CENTRAAL TIJDENS DE ALV OP 21 MEI

De ALV van Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef, op 21 mei in Amarena, staat in het teken van duurzaamheid. Naast de bekende onderdelen geeft een aantal gastsprekers acte de presence.

Anouk Schrauwen van Stimular geeft een toelichting op de uitkomsten van de Milieubarometer. De uitkomsten geven onder andere inzicht in CO2-huishouding van bedrijven op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Overigens het nog steeds mogelijk om de Milieubarometer in te vullen (aanmelding kan via deze link). Daarnaast horen we van Greenspread (adviesbureau) alles over de inventarisatie van en onderzoeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. De derde gastspreker, Stephan Bredewold van Fountain Fuel, geeft een presentatie over de business case rond een waterstoftankstation op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, eventueel als onderdeel van een complete mobiliteitshub. Vanzelfsprekend krijgt u alle gelegenheid om mee te denken, vragen te stellen en uw mening te laten horen.

Natuurlijk staan er ook nog de gebruikelijke onderwerpen op de agenda, al met al genoeg onderwerpen voor een interessante en informatieve ALV. Dus kom ook naar de ALV van parkmanagement De Wieken Vinkenhoef op 21 mei, vanaf 15.00 uur in Amarena!

 

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?