Wiekenvinkenhoef

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef circulair!

nr.2, 25 oktober 2018

CIRCULAIR INDUSTRIETERREIN ARNHEM INSPIREERT AMERSFOORTERS

Ondernemers van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef en andere bedrijventerreinen, wethouders Fatma Koşer Kaya (D66), Astrid Janssen (GroenLinks) en Hans Buijtelaar (VVD) en beleidsadviseurs van de gemeente Amersfoort bezochten op 15 oktober Industriepark Kleefse Waard in Arnhem >>. Enkele ondernemers vertelden alles over hun ambities en de manier waarop zij die (gezamenlijk) invullen. IPKW is een mooi voorbeeld van een ‘duurzaam bedrijventerrein’: een proeftuin waarin duurzame innovaties worden bedacht, ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. Bovendien zijn de meeste bedrijven duurzaam in hoe ze over de toekomst denken, wat ze maken en hoe ze werken. Zo staat er een waterstoftankstation en binnenkort wordt het eerste kantoor van afvalplastic gerealiseerd. Niet alleen waren we zeer geïnspireerd, ook zijn de banden tussen de bedrijventerreinen en de gemeente verder versterkt.


EERSTE BEDRIJVEN VULLEN MILIEUBAROMETER IN

Wat is ons energieverbruik, hoeveel afval en papier produceren wij, hoe schoon of vervuilend is ons wagenpark, op welke bedrijfsonderdelen kunnen wij besparen en hoe doet ons bedrijf het in vergelijking met branchegenoten? Deze en andere nuttige informatie komt boven tafel door het invullen van de Milieubarometer. Door helder inzicht in de CO2-uitstoot kunt u gerichter duurzaam ondernemen. De gemeente Amersfoort ondersteunt dit initiatief door twee jaar lang een gratis abonnement op de Milieubarometer te geven. 

Om te ontdekken hoe gemakkelijk het is om de Milieubarometer in te vullen, volgden enkele bedrijven van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef op 10 oktober de cursus ‘Duurzaam werken met de Milieubarometer’. De gegevens in de Milieubarometer vormen het startpunt om Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef CO₂-neutraal en afvalvrij te maken. Bij de start van de cursus onderstreepte wethouder Fatma Koser Kaja waarom de gemeente Amersfoort intensief betrokken is bij De Wieken Vinkenhoef Circulair en de Milieubarometer mede mogelijk maakt. Wilt u óók meedoen met onze initiatieven? Vul dan, liefst vóór 1 november, uw gegevens over 2017 in: www.milieubarometer.nl. Zo nodig geeft Stichting Stimular praktische hulp. Vervolgens monitoren we uw bedrijf de komende drie jaar om inzicht te krijgen in uw milieuprestaties én die van het gehele bedrijvenpark.

ONDERZOEK ZONNEPANELEN BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF

Energieopwekking met zonnepanelen is een van de vier eerste projecten in het plan van aanpak voor Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef Circulair. Ons bedrijventerrein telt zo’n 50.000 m2 daken en daarvan is op dit moment ongeveer 25% ‘gevuld’ met zonnepanelen. Inclusief de zonnepanelen die Ranzijn tuin & dier onlangs op haar dak plaatste.

Om de mogelijkheden voor zonnepanelen te onderzoeken, voeren Roger Ooms (Ooms architecten) en Xavier Maurer (gemeente Amersfoort) de komende twee weken gesprekken met bedrijven. Doel is een passend organisatiemodel en partij te vinden voor de grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Dat kan individueel per bedrijf, gezamenlijk in een coöperatie of een stichting of via collectieve verhuur van daken. In de bestuursvergadering van het Parkmanagement van 20 november doet Roger verslag van de gesprekken en presenteert hij concrete voorstellen.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?