Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief december 2017

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Parkeren bij de buren: vraag en aanbod
  • Gezocht tijdelijke gebruikers van bedrijfsruimte
  • Nut en noodzaak van een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E)
  • KVO nieuws
  • Themabijeenkomst Cybercriminaliteit met duurzame winterbarbecue
  • Save the date
  • Moving on De Wieken-Vinkenhoef
  • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
  • Kopij / redactie
  • Links

PARKEREN BIJ DE BUREN: VRAAG EN AANBOD

december 2017

De economie draait op volle toeren, maar dat zorgt ook voor nieuwe (parkeer)uitdagingen. Uit een inventarisatie enkele jaren geleden bleek dit nog niet, maar inmiddels is de situatie voor een aantal bedrijven nijpend geworden. Een oplossing is dat bedrijven (een deel van) hun parkeergelegenheid beschikbaar stellen op basis van het deelprincipe. Parkmanager Bas Kemper benadert binnenkort enkele grotere bedrijven om te bekijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

Sommige bedrijven zouden hun ruimte kunnen delen en dus efficiënter gebruiken. De automobilist kan dan een parkeerplaats reserveren en gebruiken, voor korte (zoals bezoek) of lange termijn. 

Als op De Wieken-Vinkenhoef gedeeld parkeren mogelijk is, dan overleggen we hoe we dat het beste kunnen invullen en afrekenen. Heeft u parkeerruimte beschikbaar, neem dan contact op met Bas: parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl. Bij hem kunt u natuurlijk ook uw eventuele eigen parkeerproblemen melden. Op die manier kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen.

GEZOCHT TIJDELIJKE GEBRUIKERS VAN bedrijfsRUIMTE

december 2017

De gemeente Amersfoort zoekt initiatiefnemers die tijdelijk, en zonder huur te betalen, gebruik willen maken van bedrijfsruimte op De Wieken-Vinkenhoef. Het gaat om een terrein van circa 20.000 m2, waarop een loods van 800 m2 staat, ter hoogte van het oude pand van Van Duinkerken.  

De bedrijfsruimte is drie jaar beschikbaar. Gebruikers betalen geen huur, wel eventuele kosten voor beheer en nutsvoorzieningen. Na deze periode jaar wil de gemeente Amersfoort de grond verkopen. Door de ruimte nu al beschikbaar te stellen aan ondernemers, wordt het gebied levendig en verloedert het niet. Daarnaast wil de gemeente ervaring opdoen met tijdelijk gebruik van vastgoed en terreinen en leren van dit experiment. De gemeente geeft dan ook vooral ruimte aan activiteiten die richtinggevend en voorbereidend zijn op het toekomstig gebruik als bedrijventerrein. 

Circulaire economie
De gemeente denkt met name aan initiatieven op het gebied van circulaire economie, waarin geen afval bestaat. Alles wat na gebruik overblijft, kan worden hergebruikt of verder afgebroken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Amersfoort heeft hoge ambities op dit gebied. Eén van de gebruikers van terrein en loods is al bekend: de StadsWormerij. In de StadsWormerij zetten duizenden tijgerwormen groente- en fruitresten van Amersfoortse huishoudens, horeca en bio-supermarkten om in supercompost.
Ga hier naar de integrale oproep en lees meer over procedure, voorwaarden en locatie

NUT en NOODZAAK van een RISICO-INVENTARISATIE- en evaluatie (RI&E)

december 2017

Veiligheid is een van de drie thema's van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Daarom besteedt Parkmanagement De Wieken-Vinkenhoef extra aandacht aan het belang van een RI&E voor ondernemingen. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de risico’s in hun bedrijf en hebben dus geen RI&E. Toch is deze wettelijk verplicht. 

Ondernemen is risico nemen, maar dan wel op een verantwoorde manier. Ondernemers en managers denken vaak dat het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Je moet risico’s inventariseren, een plan van aanpak opstellen én natuurlijk uitvoeren. Dat kost tijd en geld. Maar die investering verdient zich gemakkelijk terug met bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim en gemotiveerder personeel. 

Kosten-baten
De Arbowet zegt dat elk bedrijf met personeel verplicht is om de arborisico’s te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het Steunpunt RI&E heeft een kosten-batenoverzicht gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat de baten groter zijn dan de kosten. Een zieke medewerker kost een bedrijf zo’n € 200 tot € 400 per dag. Lager verzuim is dus al directe winst. Een medewerker die zich veilig voelt, is ook beter gemotiveerd. Dat is weer gunstig voor de productiviteit, de continuïteit op de werkvloer en het personeelsverloop. Minder ongevallen zijn ook positief voor het imago. Richting opdrachtgevers én richting nieuwe medewerkers. Het Steunpunt RI&E heeft een stappenplan gemaakt voor een RI&E. Op hun website vindt u uitgebreide informatie. 

KVO NIEUWS

december 2017

Foutparkeren
Bij het Parkmanagement komen regelmatig opmerkingen en klachten binnen over foutparkeren op het bedrijvenpark. Foutparkeren gebeurt op stoepen of weggedeelten, waar dat niet mag. Via deze nieuwsbrief willen wij bedrijven en medewerk(st)ers vragen om hier extra op te letten en de regels in acht te nemen. De politie is gevraagd om meer te handhaven om zo minder overlast en meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers en een veiliger omgeving op het bedrijvenpark. 

 

Werp barrières op tegen ondermijnende criminaliteit
Mensenhandel, productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime. Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van onderwereld en bovenwereld, raakt ons allemaal. De onderwereld maakt voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting gebruik van diensten van de bovenwereld. Criminelen zoeken ook manieren om illegaal vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. U kunt dit contact tussen boven- en onderwereld belemmeren door het opwerpen van barrières. Het CCV heeft hiervoor barrièremodellen opgesteld. Of lees de flyer voor meer informatie. 

Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en ja, ook de buren kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Bronnen:
Openbaar Ministerie: https://www.om.nl/onderwerpen/ondermijnende/
Politie: https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/00---korpsmedia/ondermijning.html
CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid): https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/

 

Korting op verzekeringen door KVO
Het Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleert ondernemers om De Wieken-Vinkenhoef schoon, heel en veilig te maken en te houden. Niet alleen is dit keurmerk goed voor de uitstraling richting ondernemers, klanten, leveranciers en toekomstige ondernemers, ook verzekeraars zijn hier blij mee. Leden ontvangen bijvoorbeeld kortingen op de premies voor verzekeringen van gebouwen, bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en bedrijfsstagnatie. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.

THEMABIJEENKOMST CYBERCRIMINALITEIT MET DUURZAME WINTERBARBECUE

december 2017

Het Parkmanagement De Wieken-Vinkenhoef nodigt u alvast uit voor de themabijeenkomst over cybercriminaliteit, met aansluitend een duurzame barbecue in wintersferen. Op woensdag 21 februari gaan we het nuttige met het aangename verenigen! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met alle details in uw mailbox.

Inzicht in uw bedrijfsrisico’s is van belang voor de continuïteit. De meeste risico’s zijn bekend, maar bij sommige staat u misschien niet direct stil. Zo krijgen ondernemers steeds meer te maken met cybercriminaliteit. Tijdens de themabijeenkomst hoort u alles over de risico’s en hoe u de weerbaarheid van uw bedrijf kunt vergroten. Na afloop is de duurzame BBQ een mooie gelegenheid om uw zakelijke buren te ontmoeten.

SAVE THE DATE

december 2017 

De ALV van 2018 is gepland op 15 mei 2018. Zet deze datum alvast in uw agenda.
We zien u graag op de ALV 2018.

moving on de wieken-vinkenhoef

december 2017

Nieuw:
De firma Bergnet heeft Smink Transport verkocht aan Koopman. Zowel Bergnet >> als Sminktransport >> zijn nu gevestigd op de Stuwdam 22. Sminktransport verzorgt high value transport van kleinere hoeveelheden auto’s en Bergnet biedt autohulpdiensten.

Verhuisd:
Klaassen Winkel- en Horecamakelaardij is letterlijk de Wiekenweg overgestoken. Zij verhuisde van nummer 53A naar nummer 56B (Bijen & Vlinders)

In aanbouw:
Bedrijfsverzamelgebouwen Solid Businesspark - Wiekenweg
Elmar Service – Wiekenweg

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meldt het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

sluit aan bij de LI-groep, twitter of de Whatsapp alert-groep

december 2017

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

kopij / redactie

december 2017

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

december 2017

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?