Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 21 februari 2017

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Even voorstellen – Rob Giltaij - VRU
 • Nieuwe website live!
 • Jaarvergadering 16 mei: anders dan anders
 • Werkzaamheden
 • Bestuurslid gezocht
 • Elke ondernemer een RI&E
 • Nieuws van de KVO-werkgroep
 • Toekomstfonds voor Duurzame ontwikkeling
 • Moving on De Wieken-Vinkenhoef
 • Sluit aan bij de LI-groep en Twitter
 • Kopij / redactie
 • Links

  

EVEN VOORSTELLEN: Rob giltaij

februari 2017

 

Mijn naam is Rob Giltaij en ik ben namens de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) als specialist brandveiligheid betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen van De Wieken Vinkenhoef. Dit vind ik vooral belangrijk en nuttig door de korte lijnen die tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer ontstaan. De veiligheid én het veiligheidsgevoel voor alle betrokkenen ontwikkelen zich op deze manier positief.

Ik ben 56 jaar, getrouwd, vader van een zoon (2e-jaars student Aardwetenschappen in Amsterdam) en een dochter (5 VWO) en woonachtig in Baarn. Na mijn opleiding HTS-bouwkunde ben ik bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in eerst Mijdrecht & Wilnis en later in Baarn gaan werken als vergunningverlener/toezichthouder. Omdat ik een leuke en actieve hobby zocht, werd ik in 1984 vrijwilliger bij Brandweer Wilnis. Binnen Brandweer Baarn, waarnaar ik in 1987 overstapte, kreeg ik de kans om me verder te ontwikkelen van manschap naar bevelvoerder en later als officier van dienst. Deze (wat we noemen) ‘warme’ functie heb ik steeds met plezier ingevuld. Ook toen ik in 2000 bij hetzelfde korps teamleider Pro-actie, Preventie en Rampenbestrijding werd.

Sinds het opgaan van de brandweerkorpsen van de provincie Utrecht in één gezamenlijke Veiligheidsregio (de VRU) in 2010 maak ik deel uit van het team Toezicht en Handhaving in Eemland. Ons team houdt zich in brede zin bezig met de brandveiligheid van de bestaande bebouwing en de omgeving. Het zwaartepunt ligt bij het brandveilig gebruik daarvan.

Hoewel ik het eerste aanspreekpunt ben voor het gebied De Wieken Vinkenhoef zijn mijn collega’s ook bereikbaar voor vragen.

Mocht u vragen hebben op het gebied van brandveiligheid en brandveilig gebruik, neem dan contact met mij op. Ik ben, via de frontoffice van preventie Eemland, bereikbaar op: 088-8782120.

Rob Giltaij

nieuwe website live!

februari 2017

De nieuwe website van ons bedrijvenpark is vandaag live gegaan! Het afgelopen jaar hebben Yellow Lemon Tree >>, Axe media >> en het secretariaat van het bedrijvenpark hier hard aan gewerkt. De website is overzichtelijker geworden, gebruiksvriendelijker en nu ook prima leesbaar (responsive) op de mobiele telefoon.
Op de bedrijvenpagina vindt u uw bedrijf terug. Deze informatie kunt u zelf aanvullen en wijzigen met de inloggegevens die u destijds heeft ontvangen voor de oude website.
Heeft u geen wachtwoord meer, dan kunt u een nieuwe aanvragen via 'wachtwoord vergeten?' in het inlogscherm.

uitreiking bloemen

Op 21 februari heeft bestuurslid Johan Oudshoorn >> alle betrokkenen bij de website uitgebreid bedankt en een bloemetje overhandigd.
Bekijk de website >>

jaarvergadering 16 mei: anders dan anders

februari 2017

De jaarvergadering van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, op 16 mei, is anders dan anders… Daar hoort u binnenkort meer over. Natuurlijk passeren ook de gebruikelijke zaken, zoals het jaarverslag, de financiële afsluiting van 2016 en de begroting 2017, de revue. Deze jaarvergadering mag u zeker niet missen. Reserveer de middag van 16 mei aanstaande dus alvast in uw agenda!

werkzaamheden

februari 2017

Fietskruisingen Oude Lageweg/ZonnecelIMG_4071
Op dit moment zijn de werkzaamheden om de fietspadkruisingen Zonnecel/Oude Lageweg verkeersveiliger te maken, bijna klaar. Of de maatregelen het gewenste resultaat hebben, moet blijken uit het dalen of uitblijven van verkeersincidenten.

Stagnatie Energieweg onder de aandacht
De Energieweg heeft de druk van de Hogeweg weggenomen, maar staat inmiddels zelf onder flinke druk. Regelmatig stagneert het verkeer aan de zijde van Hoevelaken en de A1. Daarom monitort de afdeling verkeer van de gemeente al enige tijd de afwikkeling van het verkeer. Op basis van de uitkomsten van de metingen is het anders afstellen van de verkeerslichten niet direct een optie.

Op dit moment ligt bij Rijkswaterstaat een verzoek om de situatie rond de twee op- en afritten en de snelweg in de gaten te houden. Doel is een eventuele samenhang van de problemen in beeld te brengen. Vervolgens kijken alle betrokkenen welke oplossingen op korte en lange termijn mogelijk zijn.

bestuurslid gezocht

februari 2017

Omdat Koen Kornet helaas afscheid moest nemen als bestuurslid zoeken wij kandidaten om ons Verenigingsbestuur weer op vijf te brengen. De huidige bestuursleden werken bij Besseling Vervoert, Bergnet Amersfoort/Smink Transport, Beheersmaatschappij Oudshoorn en Havi Logistics. Omdat daarmee vooral de ‘grotere’ bedrijven in het bestuur goed zijn vertegenwoordigd, waarderen wij het enorm als ook een eigenaar of vertegenwoordiger van een ‘kleiner’ bedrijf zich aansluit. Lijkt het u leuk om mee te denken en actief te participeren in het bestuur van het bedrijvenpark? Mail even naar info@wiekenvinkenhoef.nl. We horen graag van u!

elke ondernemer een Ri&E

februari 2017

Jaarlijks zijn 250.000 werknemers betrokken bij een ongeval op het werk, waarvan 20.000 met blijvend letsel. Als ondernemer wilt u uiteraard niet dat uw medewerkers onopgemerkte risico’s lopen met kans op schades, ongevallen en verzuim. Daarom is het van groot belang de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op orde te hebben. Bij een controle van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) of bij een ernstig ongeval, voorkomt dit bovendien een fikse boete. 

Workshop
De RI&E sluit goed aan bij het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen), waar Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef zich intensief voor inzet. Samen met MKB Nederland willen wij dan ook het belang van de RI&E bij u als ondernemer onder de aandacht brengen. Daarom kunt u zich aanmelden voor een gratis en interactieve workshop door een veiligheidskundige van het RI&E-register. In deze workshop komt vanzelfsprekend de RI&E aan bod, evenals de eisen, het nut en de voordelen. Vanzelfsprekend kunnen we de workshop naar wens zo passend mogelijk invullen. Heeft u interesse om deel te nemen aan een RI&E-workshop, geef dit dan even door via info@wiekenvinkenhoef.nl.ri-e-235x200

Meer info

Nieuws van de KVO-werkgroep

februari 2017

Evaluatie 2016
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is de garantie voor ondernemers, medewerkers en bezoekers van het bedrijvenpark voor een veilige omgeving. Bedrijven, gemeente, politie, brandweer en parkmanagement werken nauw samen om de veiligheid te waarborgen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen werd in 2012 voor het eerst toegekend  aan De Wieken Vinkenhoef, in maart 2014 en in 2016 vond hercertificering plaats. Bij de laatste hercertificering is een Plan van Aanpak vastgesteld voor een periode van 3 jaar. Inmiddels zijn de doelen van het eerste jaar geëvalueerd. Geïnteresseerd? klik hier >>

Is uw bedrijfspand wel brandveilig genoeg?
‘Brand in mijn bedrijfsgebouw, dat overkomt mij niet,’ denken veel ondernemers.
Maar grote branden in een transportbedrijf in De Meern en in een bedrijfspand in Houten zijn harde feiten. Dit kan ook u overkomen! Is uw pand brandveilig genoeg? Weet u welke materialen brandbaar zijn? Hoe branden ontstaan en hoe u een brand kunt blussen? De VRU (Veiligheidsregio Utrecht)-brandweer informeert u graag over de brandveiligheid van uw bedrijfspand en het voorkomen van brand.
Natuurlijk heeft u ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Om u een handje te helpen, vindt u hier belangrijke onderwerpen en tips: lees meer >>

toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

februari 2017

Heeft u plannen voor een duurzaamheidsproject binnen uw bedrijf, dan kunt u in aanmerking komen een subsidie van het Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling. Dit is een subsidieregeling voor duurzame en vernieuwende ideeën van instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen. De subsidieregeling is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Meer weten? klik hier >>

moving on de wieken-vinkenhoef

februari 2017

In aanbouw:
Bedrijfsverzamelgebouw Solid Businesspark - Wiekenweg
Elmar Service - Wiekenweg

Binnenkort vestigt zich:
All Save – De Windturbine 7 (maart 2017)

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meldt het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

sluit aan bij de LI-groep en twitter

februari 2017

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>

kopij / redactie

februari 2017

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

februari 2017

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?