Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 13 juli 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Jaarvergadering 17 mei

  • Conceptverslag jaarvergadering 17 mei  

  • Duurzaam mobiliteitsmanagement – Bart de Haan

  • Mobiliteitsmanager – Liesbeth van Alphen

  • Fietsstimuleringsproject van Goed op Weg – Marije in der Maur-Peerdeman

  • Volgende jaarvergadering bij uw bedrijf?

  • Kopij / redactie

  • Links

  

Jaarvergadering 17 mei

juli 2016

Deze nieuwsbrief staat geheel in het kader van de jaarvergadering op 17 mei in het pand van OldtimerWereldOldtimer Wereld. Voorzitter Edwin Besseling was blij met de grote opkomst: ‘De aanwezigheid van de op het bedrijvenpark gevestigde bedrijven is belangrijk. Het is goed dat ondernemers komen luisteren naar wat het afgelopen jaar op De Wieken Vinkenhoef is gebeurd en wat er op de planning staat. Elk bedrijf heeft zijn eigen eilandje, maar samen vormen we een geheel. De bestuursleden zijn vertegenwoordigers van een aantal van deze bedrijven/eilandjes, maar het is fijn om te constateren dat er mandaat is van alle betrokkenen.’ 

Tijdens de jaarvergadering hebben we, naast de gebruikelijke zaken, ook uitgebreid aandacht besteed aan het thema Mobiliteitsmanagement. Drie sprekers namen elk een stukje van dit thema voor hun rekening.

Conceptverslag Jaarvergadering 17 mei

juli 2016

Het conceptverslag staat op onze website >>

Duurzaam mobiliteitsmanagement – Bart de Haan

juli 2016

Bedrijfsleven, regio en Rijk werken in het project ‘Beter Benutten’, opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s van het land te verbeteren. De nadruk ligt op het verminderen van files.

Midden-Nederland, waar Amersfoort onder valt, is zo’n drukke regio die zoekt naar mogelijkheden om files te verminderen. Stichting U15, een werkgeversnetwerk dat zich in Midden-Nederland inzet voor duurzame mobiliteit, heeft dit project opgepakt. Bart de Haan vertelde wat Beter Benutten kan betekenen voor ons Bedrijvenpark en hoe we daarin kunnen samenwerken.
Voor de gehele presentatie klik hier >>

Duurzame mobiliteit - Mobiliteitsmanager - Liesbeth van Alphen

juli 2016

’Met veel enthousiasme ga ik aan de slag voor bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Graag wil ik met alle ondernemers werken aan meer duurzame en vitale mobiliteit op en rondom het bedrijventerrein.’ Dat zegt Liesbeth van Alphen, mobiliteitsadviseur bij Mobycon, die voor 8 uur per week is aangesteld als projectleider duurzame mobiliteit voor De Wieken Vinkenhoef. Hierin werken Wieken Vinkenhoef en de Stichting U15 samen. Liesbeth houdt kantoor bij Besseling Vervoert.   

Liesbeth: ‘Reistijdverlies, CO2-prestatie, gezondheid en vitaliteit van medewerkers: bedrijven hebben veel verschillende motieven om kritisch te kijken naar mobiliteit. In de praktijk blijkt vaak meer mogelijk dan bekend bij ondernemers. Ik zie het als mijn taak om matchmaker te zijn tussen concrete vragen/behoeften en bestaande of te organiseren oplossingen. Om voor De Wieken Vinkenhoef als collectief meer duurzame mobiliteit te realiseren, wil ik de afzonderlijke behoeften, al dan niet latent, achterhalen. Zo ontstaat een totaalbeeld van de behoeften en kunnen we collectieve maatregelen bedenken en nemen. Allereerst probeer ik zo snel mogelijk helder te krijgen wat in het verleden op De Wieken Vinkenhoef is gebeurd op het gebied van mobiliteit. Vervolgens stel ik een bondig plan van aanpak op en ga ik vooral met ondernemers in gesprek. Wat we straks concreet kunnen realiseren, is nu nog niet te voorspellen, maar ik kijk er ontzettend naar uit om gezamenlijk passende oplossingen te vinden!’

Fietsstimuleringsproject van GoedopWeg – Marije in der Maur-Peerdeman

juli 2016

In het kader van ‘Beter Benutten’ heeft De Wieken Vinkenhoef zich aangesloten bij het fietsstimuleringsproject van ‘GoedopWeg’ (www.goedopweg.nl). Hiermee willen we werknemers op een innovatieve manier uitdagen om de fiets te pakken in plaats van de auto. Met de app TimesUpp, de slimme reisassistent, registreert de werknemer alle fietsritten en spaart zo punten. Hoe vaker de werknemer naar het werk fietst, hoe meer geld hij of zij verdient. De werkgever kan zijn werknemers gratis stimuleren om deel te nemen. 

E-bike
Daarnaast is er een speciale e-bike-actie die werknemers stimuleert een e-bike aan te schaffen. Hiervoor draagt de werkgever voor 50% bij in de kosten. Bent u geïnteresseerd in deze e-bike-actie? Stuur een mailtje naar Marije in der Maur (m.indermaur@xtnt.nl). 
Voor de gehele presentatie klik hier >>

Volgende jaarvergadering bij uw bedrijf?

juli 2016

De jaarvergadering was een mooie gelegenheid om kennis te maken met Oldtimer Wereld. Voor volgend jaar zoeken we opnieuw een gastbedrijf. Vindt u het leuk om ons te ontvangen en collega-ondernemers te vertellen over uw bedrijf? Laat het ons weten!

Stuur een mailtje naar info@wiekenvinkenhoef.nl.

kopij / redactie

juli 2016

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

juli 2016

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?