Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 13 mei 2016

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Even voorstellen – Vivo Forto, Koen Kornet

 • Jaarvergadering over mobiliteit

 • Rotonde Wiekenweg

 • Hercertificering KVO

 • Burgernet en een eigen WhatsApp-groep?

 • Verkeersbesluiten Energieweg en Wiekenweg

 • Nieuws van de KVO-werkgroep

 • Amersfoort Onderneemt

 • Aanbesteding brandstofpunt entreegebied

 • Moving on De Wieken-Vinkenhoef

 • Kopij / redactie

 • Links

  

EVEN VOORSTELLEN: Vivo Forto – Koen Kornet

mei 2016

Samen met mijn compagnons Tjeerd en Thimo ben ik in januari 2016 gestart met Vivo Forto. We richten ons op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers van bedrijven. Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal. Voor ons bestaat vitaliteit uit alle fysieke, mentale en sociaal-emotionele aspecten van het leven. Met onze aanpak van beeldbepaling, interventies en borging van effecten zorgen we voor een resultaat dat past bij de doelen van onze opdrachtgevers.  

Prachtige plek
Vivo Forto is gevestigd aan de Wiekenweg 53A. Een prachtige plek die we als uitvalsbasis voor onze landelijke activiteiten gebruiken. De omgeving waarin we werken, is belangrijk voor mijn persoonlijke vitaliteit. Dus wandel ik tussen de middag graag even in Bloeidaal of maak een rondje om het bedrijvenpark.  

Betrokken
Ik stel me kandidaat voor het bestuur van De Wieken-Vinkenhoef, omdat ik
graag betrokken ben Koen Kornet 180x180bij mijn omgeving. De oproep voor een bestuurslid, dat niet afkomstig is van één van de grotere ondernemingen, kwam dus als geroepen. Ik houd ervan als belangen van alle type betrokkenen vertegenwoordigd zijn. 

Ik woon in Amersfoort, samen met mijn vrouw en twee kinderen. Buiten werktijd geniet ik van wandelen, squashen, fotografie en autorijden, liefst naar Scandinavië.  

Koen Kornet, veranderaar, bedrijfskundige en eigenaar Vivo Forto

Jaarvergadering over mobiliteit

mei 2016

Het thema Mobiliteitsmanagement staat centraal tijdens de jaarvergadering
van het BedrijvenparkOldtimerWereld Wieken Vinkenhoef op 17 mei. Van 15.00 tot 17.30 zijn we te gast bij Oldtimer-Wereld. Een mooie kans om meteen even rond te neuzen tussen tal van klassieke en bijzondere auto’s. 

Tijdens de jaarvergadering dus niet alleen aandacht voor de gebruikelijke zaken, maar ook voor bereikbaarheid. Door slim en anders te reizen, kunnen we verkeershinder beperken. De U15, die ook aanwezig is, wil de bereikbaarheid van Midden-Nederland verbeteren en wil ons daarin ook ondersteunen. Naast de U15 zijn ‘Goed op weg’ en de gemeente Amersfoort aanwezig. We krijgen informatie over toekomstige werkzaamheden aan de weg, TomTom laat zien hoe zij het fietsen naar het werk wil stimuleren en we horen meer over de Mobiliteitsmanager, die binnenkort bij ons aanklopt.

Netwerkborrel
We sluiten de vergadering of met een netwerkborrel. Een goede gelegenheid om de ondernemers van andere bedrijven op het Bedrijvenpark (beter) te leren kennen.

De agenda heeft u op 29 april al in uw mailbox ontvangen. Opgeven graag via info@wiekenvinkenhoef.nl. 

rotonde Wiekenweg

mei 2016

Sinds enkele dagen is de rotonde in de Wiekenweg opengesteld. De werkzaamheden op en rond de rotonde gaan nog even door. Meer informatie vindt u hier >>

Hercertificering KVO

mei 2016

Ons bedrijvenpark is al sinds 2012 KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd. Het huidige certificaat loopt dit jaar af. De werkgroep KVO, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Politie, VRU, parkbeheerder Amfors/Eemfors, Parkmanagement/Parkmanager en een aantal ondernemers/medewerkers van gevestigde bedrijven, heeft in samenwerking met MKB Nederland een nieuw Plan van Aanpak opgesteld voor de periode 2016-2019. Op 9 mei vond de KIWA-audit voor de hercertificering KVO-B plaats. Binnenkort ontvangen we het oordeel van KIWA en we hopen dat dit positief is. We houden u op de hoogte.

Burgernet en een eigen WhatsApp-groep?

mei 2016

Op dit moment nemen meer dan 1.583.000 burgers deel aan Burgernet. Hierin werken burgers samen met de gemeentes en politie aan veiligheid in de buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:app

 • diefstal of inbraak
 • doorrijden na een aanrijding
 • beroving
 • vermiste personen

Deelnemen is zeker ook van belang voor de veiligheid op ons Bedrijvenpark. Als u nog niet deelneemt aan Burgernet kunt u zich via deze link >> aanmelden.

Naast Burgernet denken we ook na over een eigen Wieken-Vinkenhoef WhatsApp-groep. Te vergelijken met de buurt WhatsApp groepen. Via deze groep wijzen buurtbewoners elkaar op verdachte situaties in de buurt en melden deze bij de politie. Het Parkmanagement onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een eigen WhatsApp groep. Willem Mulder van Havi Logistics is kartrekker vanuit de KVO-werkgroep. Wilt u meedenken of deelnemen aan de WhatsApp-groep Wieken-Vinkenhoef? Mail dit via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Verkeersbesluiten Energieweg en Wiekenweg

mei 2016

Sinds april 2016 geldt een parkeerverbod op de Wiekenweg. Lees meer >>

Ook zijn er diverse maatregelen genomen met het oog op de snelheid en bebording op de Energieweg. Lees meer >>

Nieuws van de KVO-werkgroep

mei 2016  

De Keurmerk Veilig Ondernemen-werkgroep houdt regelmatig een schouw op het Bedrijvenpark. Hieruit komen diverse zaken naar voren, waarop wij actie ondernemen. Veel zaken zijn inmiddels aangepakt. Om u een beeld te geven:

 • straatverlichting is gerepareerd
 • illegale bebording is na melding aan de eigenaren verwijderd
 • de met graffiti bewerkte trafohuisjes zijn voorzien van een groene haag om verder vandalisme te voorkomen
 • bedrijven die regelmatig op de openbare stoep parkeren, zijn daarop aangesproken door de afdeling handhaving van de politie
 • stoepwerk is op een aantal plekken gerepareerd.

Momenteel werken we nog aan:

 • een oplossing voor het veiliger maken van de kruisingen Oude Lageweg met De Windturbine en De Zonnecel. Op deze kruisingen vinden - ondanks eerder genomen maatregelen - nog steeds ongevallen plaats. Binnenkort leggen we een aantal voorstellen aan de betrokken wethouder voor.

In het laatste KVO-overleg heeft de politie een melding van insluiping bij één van de bedrijven op het Bedrijvenpark gemeld. Bij deze insluiping zijn diverse zaken ontvreemd. De politie vraagt via deze Nieuwsbrief alle ondernemers en medewerkers om alert te zijn op verdachte situaties.

Amersfoort onderneemt en promoot

mei 2016 

Amersfoort zet zich op de kaart als ondernemersstad.

Promotiefilm
Waarom vestigen in Amersfoort? De kracht van Amersfoort is de kracht van samenwerking en verbinding. Niet voor niets is Amersfoort ‘Center of the Network Economy’. Professionals onderstrepen dat veranderingen sneller gaan door het delen van kennis en ervaring.
Bekijk de video >>

Magazine ‘Amersfoort aangenaam’
‘Amersfoort aangenaam’, de Amersfoortse Ondernemen Glossy is er nu ook digitaal.
Klik hier >>

Help mee met onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Amersfoort
Amersfoort doet mee aan het tweejaarlijkse, landelijke onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW Midden naar de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente wil graag weten hoe u als ondernemer haar dienstverlening ervaart. Uw mening telt! Met uw antwoorden weet de gemeente op welke onderdelen van de dienstverlening en beleid zij goed op weg is en welke onderdelen beter kunnen. Doe mee vóór 15 mei en win een van de twee boottochten door Amersfoort met uw relaties/collega’s.
Invullen duurt ongeveer 8 minuten klik hier >>

Aanbesteding brandstofpunt entreegebied

mei 2016  

De gemeente Amersfoort is gestart met de Europese aanbestedingsprocedure voor een tankstation in het entreegebied van het Bedrijvenpark. Het gaat om een brandstofverkooppunt zonder LPG. Op 6 april is de aanbesteding bekend gemaakt via TenderNed Lees meer>>

 

moving on DE wieken vinkenhoef

mei2016

Nieuw gevestigd

 • Eminent Impex - Wiekenweg 56E. Zij ondersteunt bedrijven op het gebied van import en groothandel.

Vertrokken

 • Vastgoed Netwerk (per 1 juni)
 • Occasion Fitness

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meldt het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

kopij / redactie

mei 2016

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

mei 2016

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?