Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 23 december 2015

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Even voorstellen – Eemfors, Martijn Hunneman

 • Energieweg: nieuwe route naar uw bedrijf

 • Volg De Wieken Vinkenhoef op twitter

 • Iets gezien van inbraken Stuwdam?

 • Bestrijding van gladheid en sneeuw

 • Inclusief ondernemen: de normaalste zaak

 • Afscheid Hans Horlings als secretaris

 • Vacature bestuur

 • Schouw bedrijvenpark toont onveilige situaties

 • Moving on De Wieken Vinkenhoef

 • Kopij / redactie

 • Links

  

EVEN VOORSTELLEN: Eemfors – Martijn Hunneman

december 2015

Mijn naam is Martijn Hunneman en namens Eemfors ben ik parkbeheerder op
De Wieken-Eemfors afbeelding-5Vinkenhoef. Zelf kom ik relatief weinig op het bedrijvenpark, omdat ik vaak achter mijn bureau zit. Vandaar dat ik liever mijn collega’s voorstel die wél regelmatig op het bedrijvenpark aan het werk zijn.

Wij onderhouden het groen, schoffelen de plantsoenen en maaien het gras. Ook snoeien we bomen en heggen en verwijderen we straatvuil. Bij verschillende bedrijven houden wij de bestrating sneeuw- en ijsvrij (zie ook elders in de Nieuwsbrief). Het werk wordt gedaan door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons leren en werken ze in het groen.

foto medew eemforsEemfors is onderdeel van de Amfors Groep en die kom je op het bedrijvenpark overal tegen. De collega’s die zwerfafval opruimen, zijn deel van het Klussenbureau. Met dit project geeft Amfors dak- en thuislozen structuur en laat ze een beetje eigen geld verdienen. Het Amfors Productiebedrijf detacheert op het bedrijvenpark een team van pakketsorteerders die elke ochtend ladingen pakjes sorteert. Amfors Werksupport detacheert een warehousemedewerker die voor zijn werkgever pakketjes verzendklaar maakt. Andere medewerkers zijn op het bedrijvenpark gedetacheerd als chauffeur. En regelmatig maakt ons schoonmaakbedrijf Cleanfors wel ergens schoon. Het is super om te zien hoeveel bedrijven meerwaarde zien in samenwerking met Amfors.

Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef geeft een mooi compleet beeld van ons mooie bedrijf met 1.500 werknemers. Wij verzorgen allerlei (facilitaire) diensten, van postbehandeling, magazijnbeheer en horeca, tot schoonmaak, productiewerk en groenonderhoud. Hierdoor nemen we bij veel bedrijven veel werk uit handen, terwijl zij zich een sociaal maatschappelijke onderneming mogen noemen. Natuurlijk ziet een modern bedrijvenpark daar voordeel in.

ENERGIEWEG: NIEUWE ROUTE NAAR UW BEDRIJF

december 2015

De Energieweg is sinds 22 september volop in gebruik. Op 21 september was de feestelijke opening en konden omwonenden en bedrijven het asfalt uittesten op skates of steps. Ook een aantal bedrijven van De Wieken-Vinkenhoef was opvallend aanwezig. Nog even terugkijken? klik hier >>

TIP! Heeft u eraan gedacht om de routebeschrijving op uw website aan te passen? klik hier >> voor de actuele routebeschrijving naar het De Wieken-Vinkenhoef.

VOLG DE WIEKEN-VINKENHOEF OP TWITTER

december 2015

Op @DeWieken033 kunt u bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef volgen om op de hoogte te blijven van nieuws en andere ontwikkelingen. 

IETS GEZIEN VAN INBRAKEN STUWDAM?

december 2015

De afgelopen maanden is nabij Stuwdam 61 (Nederland Isoleert) drie keer in bedrijfsauto’s ingebroken. In de nacht van 11 op 12 december zijn de criminelen - via het naastliggende braakliggende terrein - naar de parkeerplaats gelopen en over het hek geklommen. Uit de auto’s zijn diverse zaken gestolen. Heeft u iets gezien? Of heeft u camerabeelden die op de weg zijn gericht in de omgeving van de Stuwdam? Of heeft andere informatie? Bel met de politie via 0900-8844.

BESTRIJDING VAN GLADHEID EN SNEEUW

december 2015

Ook al lijkt het soms lente, toch even aandacht voor gladheidsbestrijding. Op de website van de gemeente Amersfoort vindt u de nodige informatie. Bijvoorbeeld over wanneer en waar de gemeente strooit, welke prioriteiten zij hanteert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wij als bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef delen mee in de verantwoordelijkheid om de stad begaanbaar te houden. Wilt u de gladheidsbestrijding (gedeeltelijk) uitbesteden, dan kunt u contact opnemen met Eemfors. Wilt u meer informatie over de gladheidsbestrijding op ons bedrijvenpark, mail dan even naar info@wiekenvinkenhoef.nl.

INCLUSIEF ONDERNEMER: DE NORMAALSTE ZAAK

december 2015

Wilt u werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt? En daarmee optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen? Of hebt u ervaring met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking? Het zou aardig zijn om onze eventuele ervaringen met dit ‘inclusief ondernemen’ te delen in een bijeenkomst op ons bedrijventerrein.

De Normaalste Zaak wil dat graag voor ons faciliteren. Dit is een groeiend netwerk van logo normaalste zaak
ruim 300 MKB-ondernemers en grote werkgevers, die bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Zij organiseert bijeenkomsten en workshops om inspiratie op te doen en kennis en ervaringen te delen. Kijk op www.denormaalstezaak.nl.

Karolien Pouwels-Koopman is vrijwilliger in onze regio voor De Normaalste Zaak. Zij organiseert voor en met ons graag een bijeenkomst en hoort graag of u geïnteresseerd bent. Bel 06-41488537 of mail karolienpouwels@gmail.com. Zo kunnen we ook als bedrijventerrein iets voor elkaar betekenen en voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

AFSCHEID VAN HANS HORLINGS ALS SECRETARIS

december 2015  

Op 1 september is Hans Horlings gestopt als secretaris van het bestuur van de Vereniging en Stichting. Hij heeft ervoor gekozen om zich uitsluitend te richten op zijn werkzaamheden als Parkmanager, dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Het bestuur en de leden zijn erg blij met alles wat Hans vanaf de oprichting voor de Vereniging en Stichting heeft gedaan. Namens bestuur, leden en gevestigde bedrijven: Hans enorm bedankt! Het bestuur heeft Johan Oudshoorn bereid gevonden om de functie van secretaris op zich te nemen.  

VACATURE BESTUUR

december 2015 

Door het vertrek van Hans Horlings telt het bestuur vier leden en we zoeken dus iemand dat het bestuursteam weer op vijf wil brengen. De huidige bestuursleden zijn werkzaam bij Besseling Vervoert, Bergnet Amersfoort/Smink Transport, Beheersmaatschappij Oudshoorn en Havi Logistics. Omdat daarmee vooral de ‘grotere’ bedrijven in het bestuur goed zijn vertegenwoordigd, zouden wij erg blij zijn als zich een eigenaar of vertegenwoordiger van een ‘kleiner’ bedrijf aansluit. Lijkt het u leuk om mee te denken en actief te participeren in het bestuur van het Bedrijvenpark meld u dan aan via het secretariaat: info@wiekenvinkenhoef.nl. We horen graag van u!

schouw bedrijvenpark toont onveilige situaties

december 2015  

Niet-werkende straatverlichting, graffity, verzakt straat- en stoepwerk, kapotte en scheve verkeersborden. Deze zaken zijn geconstateerd tijdens de schouw van het Keurmerk Veilig stoepOndernemen op 23 november. Ze worden aan het meldpunt woonomgeving van de gemeente doorgegeven om te (laten) herstellen. Ook op de eigen terreinen van bedrijven ontdekten de deelnemers aan de schouw diverse zaken die extra aandacht nodig hebben. Denk aan overhangend groen, parkeren op de stoep of achterstallig onderhoud, met een negatieve invloed op de uitstraling van ons bedrijvenpark. De eigenaren van de betreffende bedrijven/percelen worden door het Parkmanagement aangeschreven met de vraag om actie te ondernemen.

moving on DE wieken-vinkenhoef

december 2015

De volgende bedrijven hebben De Wieken-Vinkenhoef verlaten:

 • DIF media
 • ISSX
 • Duurzaam Gebouw
 • Niemet

Nieuw gevestigd zijn:

 • Hakstege - Stuwdam 10
 • Tip Top Post - Wiekenweg 57
 • Tip Top Garage - Wiekenweg 57
 • Kempers auto’s -Stuwdam 25

 

Wij wensen u ...

december 2015

Bestuursleden van de Vereniging en de Stichting, de KVO-leden en de redactie van de Nieuwsbrief wensen u en alle medewerk(st)ers van uw bedrijf fijne feestdagen toe en een goed, mooi, gezond en ondernemend 2016. 

kopij / redactie

december 2015

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

Links

december 2015

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?