Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 22 juni 2015

EVEN VOORSTELLEN: MIEKE VAN DE BEEK

juni 2015

Het verbeteren van de digitale dienstverlening aan ondernemers en het verbeteren van de Mieke van de Beekgebruiksvriendelijkheid van de website. Dit zijn enkele voorbeelden van mijn werk, sinds dit voorjaar, als contactpersoon op de afdeling Economie van de gemeente Amersfoort, voor ondernemers die zich georganiseerd hebben in een BIZ, KVO, parkmanagement of vereniging.

Het is een veelzijdige baan, met veel externe en interne contacten. Ik vind
het een uitdaging om de belangen van de verschillende partijen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. In zowel parkmanagement De Wieken-Vinkenhoef als Vathorst ben ik bestuurslid, bij de De Wieken-Vinkenhoef samen met Ernst Beitler. We zijn er trots op, dat we deel uitmaken van het bestuur van uw bedrijventerrein. We fungeren als gesprekspartner en brug tussen ’bestuur’ en ‘stadhuis’. Wanneer u vragen of suggesties heeft, neemt u dan vooral contact op met het bestuur.

Nog even iets over mezelf. Ik heb een financiële achtergrond en heb als assistent controller en financieel projectbegeleider gewerkt bij Sony, TNO, Stater en de gemeente Amersfoort. In 1967 zag ik in Nijkerk het levenslicht en sinds 1991 woon ik - samen met mijn man Henri - met veel plezier in Amersfoort. In 2008 betrokken we een nieuwbouwhuis in Vathorst, naast de kerk in Hooglanderveen. The best of both worlds! Mijn passie is hardlopen en vanuit mijn huis ren ik graag door de verschillende wijken van en landschappen rondom Amersfoort.

Mieke van de Beek

HEEFT U EEN AED IN HUIS?

juni 2015

Als bestuur overwegen we om een AED in de openbare ruimte te plaatsen. Voordat we hiervoor concrete stappen nemen, willen we graag weten welke bedrijven al een AED in huis hebben. Heeft u een AED en bent u bereid deze ook buiten uw bedrijf te laten gebruiken, wilt u dan de volgende gegevens aan ons doorgeven? Deze vraag geldt ook voor de bedrijven waar wij al eerder contact mee hebben gehad, want de situatie kan tussentijds gewijzigd zijn.

  • Naam en vestigingsadres van uw bedrijf
  • Hebt u één of meerdere AED’s in uw bedrijf?
  • Waar in uw bedrijf zijn de AED(’s) geplaatst?
  • Wie is uw aanspreekpunt voor de AED(‘s) (naam + telefoonnummer(s))?
  • Wie is of zijn de gecertificeerde gebruiker(s)? (voor- en achternaam en 06-nr)

U kunt dit mailen aan Hans Horlings, parkmanager, hans.horlings@kpnplanet.nl.

LOCATIE CALAMITEITENROUTE

juni 2015

In de Nieuwsbrieven van oktober 2014 en april 2015 informeerden wij u al over de calamiteitenroute. Deze route is nodig, omdat het Bedrijvenpark slechts één toegangs- en ontsluitingsweg heeft. Als, in het geval van een calamiteit, de reguliere route niet bruikbaar is, is de calamiteitenroute een onmisbaar alternatief. In de jaarvergadering bleek dat nog niet iedereen op de hoogte is van de exacte locatie ervan. Deze ligt ten oosten van het fietspad ‘Zonnepad’, tegenover Wiekenweg 41 (Oldtimer World). De instructies rond het gebruik van de route vindt u op een sticker op het groene hek aan de kant van de Hogeweg.

MELD ZAKEN DIE NIET IN ORDE ZIJN AAN HET MELDPUNT

juni 2015

Op verzoek van bezoekers van de jaarvergadering treft u hieronder nogmaals de informatie aan over het Meldpunt.

Via het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort kunt u iets doorgeven, wat niet in orde is, over bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair. Dat gaat ook op voor alles op en om het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Iedereen kan een melding doorgeven aan de gemeente. De gemeente registreert de melding en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij de juiste afdeling of andere organisatie om dit te verhelpen. Om een voorbeeld te noemen; er is straatverlichting defect voor uw pand. U meldt dit bij het meldpunt en diegene die het moeten repareren worden door het meldpunt geactiveerd. Als uw zaken via het meldpunt meldt worden ze snel opgepakt en komen ze op de juiste plek terecht.

Wilt u iets doorgeven, heeft u een klacht of vraag, dan kunt u het Meldpunt telefonisch (14033), online én via de BuitenBeter-app bereiken. Op www.wiekenvinkenhoef.nl staat op de pagina ‘Calamiteiten’ een link naar het meldpunt. Voor meer informatie > klik hier.

ENQUETE EN BELEIDSPLAN

juni 2015

enq en beleidsplanBedrijven op De Wieken Vinkenhoef zijn positief over de beeldkwaliteit (7,1) van het Bedrijvenpark en over de veiligheid (6,8). Dit blijkt uit de enquête en het onderzoek door Robin de Lange, stagiaire van de Hogeschool Utrecht, in het kader van zijn afstudeeropdracht in het Facility Management. Een en ander heeft geresulteerd in een Beleidsplan dat op de jaarvergadering is gepresenteerd. Het bestuur gebruikt dit plan voor toekomstig beleid.

STAND VAN ZAKEN BEWEGWIJZERING BEDRIJVENPARK

juni 2015

bewegwijzering-3Enkele weken geleden is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Stichting Parkmanagement De Wieken – Vinkenhoef en City Outdoor Signs voor het verzorgen van de bewegwijzering op ons bedrijvenpark. Als het goed is, heeft u de afgelopen week een brief ontvangen met informatie hierover. Zodra het nieuwe bewegwijzeringsplan een feit is, verdwijnen de eigen, tijdelijke bordjes. Eind juli moeten de nieuwe bordjes geplaatst zijn.

Voor verdere informatie: Martin Zeijlemaker, Accountmanager Terreinen van City Outdoor Signs: 06-51795887, 088-8885900 of martin@cityoutdoorsigns.nl.

PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST EN JAARLIJKSE BIJDRAGE

juni 2015

 

In mei hebben alle eigenaren van onroerend goed op het Bedrijvenpark de Parkmanagementovereenkomst ter ondertekening ontvangen. Inmiddels heeft het bestuur het grootste gedeelte getekend retour ontvangen. Wie de overeenkomst nog niet heeft teruggestuurd, vragen we dat zo spoedig mogelijk te doen.

Eind juni ontvangen alle eigenaren per mail de factuur voor de jaarlijkse bijdrage Parkmanagement.

BEDRIJFSBEZOEKEN

juni 2015 

 

Voor het goed functioneren van het parkmanagement en een optimaal vestigingsklimaat op ons Bedrijvenpark zijn een goede communicatie en korte lijnen met betrokken partijen, zoals de gemeente en gevestigde ondernemers, belangrijk. Om te ontdekken wat er leeft en wat het bestuur daarin kan betekenen, hebben wij een aantal bedrijfsbezoeken gepland. Twee leden van het bestuur nodigen zichzelf graag uit om bij u op bezoek te komen en nader kennis te maken. In de loop van de tijd verzenden wij hiervoor datumprikkers aan de diverse bedrijven. Wilt u niet op een datumprikker wachten, maar op korte termijn een afspraak met het bestuur maken, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur dan een mailtje aan het secretariaat (info@wiekenvinkenhoef.nl) en wij nemen snel contact met u op.

LAATSTE HERINNERING 'UITNODIGING UTRECHTS LANDSCHAP'

juni 2015 

 

Het Utrechts Landschap nodigt u van harte uit om kennis te maken met uw buren op vrijdag 26 logo ULjuni. Tijdens deze bijeenkomst leert u letterlijk uw naaste ondernemers van het Bedrijvenpark Wieken Vinkenhoef kennen, evenals Stichting het Utrechts Landschap. Uw onderneming, gevestigd op het bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, grenst direct aan het natuurgebied Bloeidaal van Utrechts Landschap. Introducees zijn ook van harte welkom! Klik op > deze link < voor de volledige uitnodiging. Aanmelden kan tot en met dinsdag 23 juni bij Petra Paasschens - paasschens@utrechtslandschap.nl  

 

kopij / redactie

juni 2015

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’
op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl.

De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media, Hans Horlings (bestuurslid Vereniging en Stichting Bedrijvenpark Wieken Vinkenhoef) en Virgilia Spoel van het secretariaat van het Bedrijvenpark Wieken Vinkenhoef.

Links

juni 2015

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?