Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 29 oktober 2014

Let op! Een aantal links in de Nieuwsbrief werkt alleen als u naast de geopende Nieuwsbrief ook de website heeft geopend en rechts bovenaan in het scherm heeft ingelogd in het besloten gedeelte van de website. De informatie op die pagina's is namelijk alleen toegankelijk voor eigenaren en gevestigde bedrijven.

 

EVEN VOORSTELLEN

oktober 2014

Ik wil mezelf graag aan u voorstellen. Laat ik beginnen met wie ik ben als mens. Mijn naam is Ernst Beitler, 47 lentes, getrouwd met Ina en trotse vader van onze zoon Jari (17) en dochter Demi (15).
Geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Hoevelaken en verweven met het dorp.Ik ben actief als (voormalig speler) vrijwilliger bij de voetbalclub S.C.Hoevelaken. Ruim 20 jaar heb ik hulp mogen verlenen tijdens brand en ongevallen bij de vrijwillige brandweer en nu ben ik betrokken als Coach/Mediator bij Buurtbemiddeling.
Verder hecht ik veel waarde aan oprechtheid, betrouwbaarheid en humor.
Vanuit mijn “groene” opleiding ben ik doorontwikkeld van Hovenier naar Voorman, Uitvoerder, Opzichter en op dit moment werkzaam bij de Gemeente Amersfoort als Wijkbeheerder.
Ik ben samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en financiële bewaking van het beheer van de Openbare Ruimte. Een fantastische en creatieve uitdaging onder de huidige economische omstandigheden. De kunst is om ruimte te geven aan de wensen en gevoelens van de inwoners/gebruikers in Amersfoort zonder de ratio uit het oog te verliezen. Een veelzijdige baan, inclusief de vele contacten met verschillende belanghebbenden /
organisaties en de bijbehorende diverse rollen (o.a. Bestuursvoorzitter Stichting Stadstuin).
Vanuit mijn ervaring als directievoerder maak ik mezelf nuttig in mijn functie als bestuurslid van Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef in het ondersteunen van Hans Horlings met zijn aansturing binnen het onderhoudscontract met de firma Eemfors.
Daarnaast fungeer ik als brug tussen “Bestuur” en “Stadhuis”.
Het is mooi om te ervaren hoe het huidige bestuur samenwerkt om ook voor u een aantrekkelijk bedrijvenpark te zijn!
Mocht u vragen, ideeën of suggesties hebben, vergeet dan vooral niet om ons te benaderen.

Vriendelijke groet, Ernst Beitler

NIEUWE BESTUURSLEDEN VANUIT DE GEMEENTE

oktober 2014

In de Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef hebben ook twee functionarissen vanuit de Gemeente Amersfoort zitting. Onlangs hebben we afscheid genomen van Rens van de Brink en Han Engels. Rens van de Brink is met pensioen en Han Engels heeft een andere functie gekregen bij de Gemeente. Voor Rens van de Brink is Ernst Beitler in de plaats gekomen. Hij heeft zich in het item hiervoor al even aan u voorgesteld. Mieke van de Beek, ondernemersconsulent op de afdeling Economie heeft de plaats ingenomen van Han Engels. Zij is Ondernemersconsulent op de afdeling Economie.

VAKDAG PARKMANAGEMENT

oktober 2014

Namens het Parkmanagement van het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef heeft Hans Horlings op 4 september jl. de Vakdag Parkmanagement bijgewoond. De Parkmanagementdag was een goed verzorgd symposium over Parkmanagement, zoals dit nu in de verschillende bedrijfslocaties is toegepast. Lees meer onder Ledennieuws op de website. Direct inloggen > klik hier.

CALAMITEITENROUTE

oktober 2014

Het bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef is via één weg bereikbaar dan wel te verlaten. Voor wanneer er zich een calamiteit voordoet, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval en deze weg niet toegankelijk is moet er een calamiteitenroute beschikbaar zijn. Deze ligt oostelijk van het fietspad ‘Zonnepad’. Voor een impressie Lees meer onder Ledennieuws op de website. Direct inloggen > klik hier.
In juli is de route getest en op een aantal kleine aanpassingen na akkoord bevonden. De meeste aanpassingen zijn inmiddels gerealiseerd. Om evt. sluipverkeer tegen te gaan wordt er in november een hek geplaatst aan de zijde van de Hogeweg. Daarnaast wordt er een protocol opgesteld voor het gebruik van de calamiteitenroute. Zodra dit gereed is komt het voor de belanghebbende beschikbaar via de website. U wordt daar t.z.t. nog over geïnformeerd.

JAARVERGADERING 2015

oktober 2014

Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn als het om het plannen in de agenda gaat, dus noteert u vast; de jaarvergadering 2015 is in de middag op dinsdag 19 mei. We zijn dan te gast bij Applied Medical.

BEWEGWIJZERING

oktober 2014

Het doel van bewegwijzering op en naar het Bedrijvenpark is: - een optimale bereikbaarheid van het Bedrijvenpark realiseren - uniformiteit creëren i.p.v. een wirwar aan borden - de bedrijven afzonderlijk de gelegenheid geven om de bereikbaarheid te optimaliseren. In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep om deel te nemen aan de werkgroep ‘Bewegwijzering Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef’. De werkgroep heeft inmiddels om de tafel gezeten en er ligt een eerste voorstel. Dit wordt binnenkort besproken met het bestuur en de Gemeente. Via de website en Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

REDACTIECoMMISSIE

oktober 2014

In de afgelopen jaarvergadering is een oproep gedaan voor vrijwilligers die deel willen nemen in de redactiecommissie voor de Nieuwsbrief. Er heeft zich één persoon gemeld. Omdat niet alle bedrijven vertegenwoordigd waren tijdens de jaarvergadering in deze Nieuwsbrief een herhaalde oproep. Wij zijn nog op zoek naar een tweetal personen die zich op redactioneel gebied bezig willen houden met de Nieuwsbrief die ca. 6 x in een jaar uitkomt. Interesse, meld je dan via het secretariaat – info@wiekenvinkenhoef.nl.

MELDING DOEN BIJ MELDPUNT WOONOMGEVING

oktober 2014

Via het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort kunt u iets, wat niet in orde is doorgeven over bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair. Dat gaat ook op voor alles op en om het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Iedereen kan een melding doorgeven aan de gemeente. De gemeente registreert de melding en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij de juiste afdeling of andere organisatie om dit te verhelpen. Om een voorbeeld te noemen; er is straatverlichting defect voor uw pand. U meldt dit bij het meldpunt en diegene die het moeten repareren worden door het meldpunt geactiveerd. Als uw zaken via het meldpunt meldt worden ze snel opgepakt en komen ze op de juiste plek terecht. Op de website van het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef staat op de pagina ‘Calamiteiten’ een link naar het meldpunt. Voor meer informatie > klik hier.

DUURZAAM EN VOORDELIG DAT KAN

oktober 2014

Naar aanleiding van de presentatie ‘duurzaam en decentraal geproduceerde energie’ op de jaarvergadering van mei jl. wil energievan.nu de gevestigde bedrijven graag informeren over de voortgang. Inmiddels is er duidelijkheid op welke wijze u financieel voordeel kunt behalen bij een gezamenlijk initiatief. Voor meer informatie > klik hier.

Hulpdiensten bij calamiteiten

oktober 2014

Enige tijd geleden heeft Hans Horlings (bestuurslid/projectleider KVO) diverse bedrijven op het Bedrijvenpark bezocht in het kader van de beschikbaarheid van AED apparatuur en het aanmelden daarvan. Voor die aanmelding is contact geweest met diverse organisaties. Hierbij bleek dat er een diversiteit aan sites / organisaties bestaat. Uiteindelijk zijn we vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen in contact gebracht met de Stichting Landelijk SOS ALARM Hulpdienst. Met deze organisatie zijn we nu in overleg om gebruik makend van dit netwerk calamiteiten te kunnen bestrijden. Meer informatie over deze organisatie vindt u op de website > klik hier.  Tevens zijn we met hen in gesprek om in ons bedrijvenpark een pilotproject op te zetten, waarbij we zeer snel gekoppeld kunnen worden aan alle mogelijke hulpdiensten zoals Politie, Brandweer, Ambulance, maar ook gebruik kunnen maken van gecertificeerde experts van bedrijven (BHV-ers) en buurtbewoners (EHBO-ers). Over het vervolg houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.

VERKEERSSituatie tOEGANG BEDRIJVENPARK

oktober 2014

Energieweg
De Energieweg wordt een belangrijke ontsluitingsweg van het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. In de toekomst komt er bovendien een wegverbinding met De Hoef. Deze wordt aangelegd tussen de Outputweg en de Energieweg. Daarnaast vormt de Energieweg straks een belangrijke schakel in de wegverbinding tussen Vathorst en het centrum van de stad. Deze wegverbinding loopt via de Hanzetunnel, de Nijkerkerstraat, de Amersfoortsestraat, de Energieweg en de Hogeweg (in beide verkeersrichtingen).

Na de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken (2019-2024), zal een deel van het verkeer uit de stad naar de rijksweg A1 in oostelijke richting worden afgewikkeld via de Energieweg en niet via het knooppunt Hoevelaken. De Energieweg krijgt vier rijstroken.

De (grond)werkzaamheden zijn enige tijd geleden gestart. ProRail zorgt voor de bouw van de viaducten over het spoor en over de Oude Lageweg. Daarna wordt als laatste fase de weg aangelegd en aangesloten op de Amersfoortsestraat. De Energieweg is naar verwachting rond de zomer van 2015 gereed. Meer informatie en een impressie vindt u op de website van de Gemeente Amersfoort > klik hier.

Rotonde kruising Wiekenweg en De Schakelaar
Begin dit jaar heeft het college ingestemd met de aanleg van een rotonde bij de kruising van de Wiekenweg met De Schakelaar. Voor de ontwikkeling van De Wieken Vinkenhoef - Zuid en het entreegebied is een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk. Daarom past de gemeente de verkeersontsluiting van De Wieken Vinkenhoef - Zuid aan. De belangrijkste aanpassing is de aanleg van een rotonde op de kruising van de Wiekenweg met De Schakelaar en De Windturbine. Door deze aanpassing van de verkeerssituatie wijzigt de vorm van het entreegebied. De gemeente voert de aanpassing uit na de openstelling van de Energieweg voor het wegverkeer. Meer informatie en een impressie vindt u op de website van de Gemeente Amersfoort > klik hier.

kopij

oktober 2014

Heeft u informatie die u graag opgenomen wilt hebben in een volgende nieuwsbrief of interessante informatie voor de pagina ‘nieuws’ op de website dan kunt u ons dat laten weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Links naar de website

oktober 2014

Een aantal links in deze Nieuwsbrief linken naar het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen heeft u dus altijd inloggegevens nodig.  

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?