Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 14 juli 2014

 

U ontvangt deze Nieuwsbrief voor de tweede keer. De links in de eerder door u ontvangen brief blijken niet allemaal goed te functioneren. Wij hopen dat het in deze versie verholpen is.
Een aantal links werken overigens alleen als u naast de geopende Nieuwsbrief ook de website hebt geopend en rechts bovenaan in het scherm inlogt in het besloten gedeelte van de website. De informatie op die pagina's is namelijk alleen toegankelijk voor eigenaren en gevestigde bedrijven.

EVEN VOORSTELLEN

Dit is een vast terugkerend thema in onze nieuwsbrief. Wij vinden het als bestuur belangrijk dat men weet wie de belangen van de ondernemers en grondeigenaren op het  industrieterrein Wieken Vinkenhoef behartigen.
fotoMijn naam is Frans Smink en ik ben directeur eigenaar van Smink transport. Ik leid samen met mijn nicht Astrid Smink het bedrijf Smink Transport. Ons bedrijf is sinds 1 januari 2006 gevestigd op het Bedrijventerrein.
Het bedrijf is opgericht in 1986 aan de Nijkerkerstraat in Hoevelaken. Na de overname van ondergetekende in 1997 is het bedrijf zich gaan toeleggen op meer disciplines.
Wij zijn bekend van de ongevallen berging van personenwagens en vrachtwagens. In de loop van de jaren is daar Pechhulp bij gekomen.
Daarnaast hebben wij een groei gemaakt in de volgende segmenten:
- Overdekt transport van exclusieve voertuigen en nieuwe modellen.
- Ontruimingen van bedrijven en hennepkwekerijen voor deurwaarders en overheid instellingen.
- Evenementen ondersteuning met VIP-trailers.
- Transport van bouwplaats inrichtingen.
- Het managen van wagenparken voor speciale transporten en klanten.
- En overige transporten met opleggers en diepladers en bakwagens.
Wij hebben één slogan en dat is ‘We zeggen nooit NEE tegen een opdracht’.

Mijn functie binnen het bestuur van het Bedrijvenpark is die van vice voorzitter en penningmeester.
Ik denk dat we met het Parkmanagement een goed middel in handen hebben om een kwalitatief en prettig Bedrijventerrein te hebben en te houden.
Het instrument Parkmanagement geeft ons als ondernemers ook een tool in handen dat bij slim gebruik ons een aantal voordelen kan opleveren.Die voordelen kunnen zich in allerlei vormen uiten, zoals; samenwerken in het verwerven van opdrachten, inkoop van brandstof en samen bepalen wat de kwaliteit van het Bedrijventerrein moet zijn.
Maar ook de communicatie met de overheid komt in een andere dimensie wanneer er grote partijen worden vertegenwoordigd in het overleg.
Het eerste resultaat is al aan u gepresenteerd, namelijk de rotonde bij de Schakelaar.
Onze secretaris is samen met de heer Beitler van de Gemeente verantwoordelijk op handhaving van de kwaliteit op het Bedrijventerrein.
Ondergetekende betaald na goedkeuring van deze heren de nota's die daar uit voort vloeien.
Het is daarom wel belangrijk dat leden laten weten of ze het eens zijn met deze kwaliteit.
Tevens is het belangrijk dat iedereen zijn eigen tuintje, als onderdeel van het Bedrijvenpark, netjes houdt. Het is mogelijk dat wij als bestuur ondernemers of grondeigenaren hier op aanspreken.
Willen we de kwaliteit van onze omgeving verhogen dan kan dat, maar dat gaat dan natuurlijk wel extra geld kosten. Dat moeten we ons realiseren en afwegingen in maken.

Ik wil iedereen er op attenderen om regelmatig onze website te bezoeken. Deze site is er special om u te informeren. U kunt als ondernemer ook gebruik maken van deze site om bepaalde mededelingen te doen. 

Ik wens een ieder een goede samenwerking toe en wil de tip geven om vooral eens te gaan kijken bij de buren. Het kan verrassend zijn wat deze allemaal doen. Ik weet dat uit ervaring.

                                                                                                            Frans Smink

Jaarvergadering

juli 2014

Op 13 mei jl. heeft de jaarvergadering over 2013 plaatsgevonden. De ca. 30 deelnemers waren te gast bij Besseling Vervoert. Naast de reguliere onderwerpen die besproken worden tijdens een jaarvergadering waren ook Janine Jonker, Arjan Bijman en Wichert Ramon als afgevaardigde van 100% Eemstroom / WoonMarqt aanwezig. Zij hebben ons in het kader van het thema Duurzaamheid geïnformeerd over mogelijkheden om op een duurzame manier energie af te nemen/op te wekken. Het verslag van de vergadering en de bijbehorende stukken kunt u vinden op de website of direct via deze link.

BEWEGWIJZERING - OPROEP

juli 2014

In aansluiting op het onderwerp Bewegwijzering zoals besproken in de jaarvergadering van 13 mei jl. en zoals is weergegeven in het verslag willen we op korte termijn een werkgroep formeren om de bewegwijzering van het Bedrijvenpark verder vorm te geven. Als u hierover wilt mee praten en denken, verzoeken wij u voor 25 juli a.s. uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres , (mobiele) telefoonnummer en eventuele geplande zomervakantiedata door te geven, aan Virgilia Spoel (secretariaat) via info@wiekenvinkenhoef.nl. Vervolgens nemen we contact met u op om z.s.m. een bijeenkomst te beleggen.

ONTSLUITINGEN BEDRIJVENPARK

juli 2014

Op 4 juli hebben diverse betrokken partijen om de tafel gezeten over verschillende verkeersontsluitingen van het Bedrijvenpark. Aan de orde zijn geweest; - de toekomstige wegeninfrastructuur en de planning van de werkzaamheden - de tijdelijke ontsluiting van het Bedrijvenpark ten tijde van de aanleg van de nieuwe entree van het Bedrijvenpark - de calamiteitenroute bij noodsituaties. Een verslag van het overleg treft u, na inloggen, aan op het besloten gedeelte van de website op de pagina ‘KVO’. Direct inloggen, klik hier >>

ACTUELE INCIDENTENMELDING en TIPS & Trics

juli 2014

Eind juni heeft er een poging tot inbraak plaats gevonden in het Bedrijvenpark. Meer informatie kunt u, na inloggen, terugvinden op de pagina ‘KVO’ op het beveiligde gedeelte van onze website. Direct inloggen, klik hier >>

In relatie tot deze incidentmelding geeft onze wijkagent, Dennis Hogeveen nog enkele tips en trucs voor veilig ondernemen:

  • Een inbreker wil voorkomen dat hij gezien wordt. Controlemogelijkheden, vertragingen voor het bemoeilijken van een inbraak en signalering verhogen de kans op ontdekking.
  • Goed zicht vanaf het openbaar gebied of vanuit omliggende bebouwing op uw terrein, de toegangen en gevels van uw gebouw maken sociale controle mogelijk. In de donkere uren helpt verlichting daar bij.
  • Goedgekeurd hang- en sluitwerk is een vereiste om een inbreker zo lang mogelijk buiten te houden. Het risico voor uw bedrijf bepaalt de mate van inbraakwerendheid daarvan.
  • Aanvullend moeten tijdige signalering door elektronische maatregelen en aansluitende alarmopvolging de kans op schadeomvang beperken.
  • Het personeel moet weten welke beveiligingsprocedures en -maatregelen er zijn en hoe zij daar mee moeten omgaan. Leg verantwoordelijkheden vast en zorg voor goede instructies en trainingen. Geef zelf het goede voorbeeld!
  • Laat daders door bijvoorbeeld stickers op ramen en deuren weten dat beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Dat werkt preventief!
  • Zorg voor effectief cameratoezicht

Meer informatie over veilig ondernemen is ook te vinden op www.ccv-veiligondernemen.nl en in de brochure “interne criminaliteit”.

Op de website van ons Bedrijvenpark vindt u op de pagina ‘Calamiteiten’ de nodige bereikbaarheidsgegevens van partijen die u bij calamiteiten nodig kunt hebben of die u desgewenst kunnen voorzien van de nodige informatie, klik hier.

KVO - Subsidie veiligheid kleine bedrijven in 2014

juli 2014

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geld beschikbaar gesteld om bedrijven financieel te helpen bij het verbeteren van hun veiligheid. Voor 2014 is dat maximaal € 1.000,00. Wat kunt ú hiermee? Daarmee kunt u uw zaak, uw werknemers en uw gasten zo goed mogelijk beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico’s. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert dit uit. De aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) geldt voor kleine ondernemers (maximaal 5 vestigingen met elk maximaal 10 fulltimers). U kunt zich zelf aanmelden voor een gratis veiligheidsscan op: www.ccv-veiligondernemen.nl Kleine bedrijven die gevestigd zijn in een winkelgebied of op een bedrijventerrein met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden in 2014 echter ook automatisch benaderd door het secretariaat van Veiligheid Kleine Bedrijven voor een eventuele afspraak. Gaat u daarop in dan wordt er na een bezoek een advies op maat uitgebracht. Tip. Voert u de geadviseerde maatregelen uit, dan wordt de helft van die investering vergoed tot een maximum van € 1.000,-. De maatregelen waarvoor u subsidie krijgt, vindt u op de website: www.ccv-veiligondernemen.nl. Ook investeringsaftrek! Bedraagt uw investering minimaal € 450,- en uw totale investering in 2014 minimaal € 2.300,-, dan heeft u bovendien recht op Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). Die bedraagt dan 28% van uw investering (excl. btw). Heeft u een Vof, dan worden de investeringen voor het gehele bedrijf (dus de gehele vennootschap) samengevoegd. Dat bedrag is dan de basis om het aftrekpercentage te bepalen. De KIA wordt namelijk minder naarmate u méér investeert. Zo krijgt u boven € 306.391,- aan investeringen géén KIA meer.

jaarlijkse bijdrage parkmanagement

juli 2014

Vorig jaar oktober hebben alle eigenaren voor het eerst de jaarlijkse factuur voor de bijdrage aan het Parkmanagement ontvangen. Van deze bijdrage en de project management bijdrage die we van de Gemeente ontvangen worden alle kosten betaald. Omdat we aan het begin van een kalenderjaar voldoende in kas moeten hebben om de rekeningen te voldoen wordt de facturering geleidelijk aan naar voren gehaald in het jaar. Dat houdt in dat u dit jaar de factuur voor de jaarlijkse bijdrage nog in juli tegemoet kunt zien. Volgend jaar wordt de factuur verzonden in het eerste kwartaal.

zomer

juli 2014

Het bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik om u een goede zomer toe te wensen.
De volgende Nieuwsbrief komt naar alle waarschijnlijkheid uit in september.

kopij

juli 2014

Heeft u informatie die u graag opgenomen wilt hebben in een volgende nieuwsbrief of interessante informatie voor de pagina ‘nieuws’ op de website dan kunt u ons dat laten weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Links naar de website

juli  2014

Een aantal links in deze Nieuwsbrief linken naar het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen heeft u dus altijd inloggegevens nodig.  

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?