Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 10 maart 2014

EVEN VOORSTELLEN

maart 2014

Namens het bestuur van de Vereniging mag ik, als voorzitter, de spits afbijten in de eerste nieuwsbrief van de Vereniging  Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef.

Mijn naam is Edwin Besseling en ik ben Algemeen Directeur van Besseling VervoEdwin Besselingert. In 1990 vestigden  wij ons familiebedrijf  langs de Hogeweg. In 2005 verhuisden wij naar De Stuwdam 5 en werden zo het eerste bedrijf dat zich vestigde op het huidige bedrijvenpark De Wieken. Toentertijd bestond het hele gebied enkel  uit weilanden en boerderijen. Inmiddels is nagenoeg het gehele bedrijvenpark ingevuld met bebouwing en is er zicht op een eigen rondweg. Alle nieuwbouw, de keurige wegen en het aangelegde groen geven mij soms het gevoel een luxueuze woonwijk in te rijden. De centrale ligging van ons  bedrijvenpark en de vele omliggende uitvalswegen, maken dat ik zeer tevreden ben met onze huidige bedrijfslocatie.

Besseling Vervoert  verzorgt koeriersdiensten, taxivervoer en touringcarvervoer. We beschikken over 330 wagens en een kleine 500 personeelsleden, een garagebedrijf, schadeherstelbedrijf, wasstraat en tankstation, welke voor een ieder toegankelijk zijn.  Het eigen tankstation is onlangs omgetoverd tot een Esso tankstation, waar men met diverse betaal- en tankkaarten kan betalen. Een ieder kan hier voordelig Diesel, Euro 95 en Ad Blue tanken. De aanwezige groen gas pomp ligt helaas tijdelijk stil vanwege de ontoereikende kwaliteit van het aardgas. Hier wordt hard aan gewerkt.

Als eerste bewoner ben ik blij met de oprichting van de Vereniging Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef. De vereniging maakt zich samen met de gemeente sterk voor bereikbaarheid, veiligheid en duurzaam onderhoud. Bedrijven en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het parkmanagement in ons bedrijvenpark, waarvan de uitvoering  sinds 1 januari 2014 bij Eemfors is ondergebracht.

De Vereniging is er voor de gezamenlijke belangen, de saamhorigheid en kan actief aan de slag met gezamenlijke wensen. Zo zijn er collectieve voordelen te behalen,  maar kan er ook gezamenlijk  gewerkt worden aan collectieve duurzaamheid op het bedrijvenpark. De komende jaarvergadering staat dan ook in het teken van het thema ‘duurzaamheid’.

In de volgende nieuwsbrief zal één van mijn mede bestuursleden zich aan u voorstellen. En daarna, in het kader van ‘ken uw buur(t)’, lijkt het me goed dat deelnemers van alle gevestigde bedrijven het stokje oppakken.

Ik wens alle leden een succesvolle samenwerking toe. Laten we er samen iets moois van maken.

Edwin Besseling

WEBSITE

maart 2014

Zoals de meeste van u ongetwijfeld al weten heeft het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef een eigen website. Op de website staat de nodige algemene informatie die interessant is voor diverse partijen, zoals gevestigde bedrijven, eigenaren, bezoekers van het bedrijvenpark en partijen die zoeken naar een passende locatie om zich te vestigen.
Informeer u zelf en bezoek de website, klik hier.
Op de website staan onder ‘bedrijven’ alle gevestigde bedrijven vermeld met de informatie die wij tot op heden tot onze beschikking hadden. Mocht uw bedrijf er onverhoopt niet bij staan laat het ons dan weten via het contactformulier op de website.
Naast het algemene gedeelte van de website is er ook een ‘Login-gedeelte’ beschikbaar. In dit gedeelte wordt de informatie geplaatst die alleen bedoeld is voor belanghebbenden. Om dit gedeelte te benaderen ontvangen alle gevestigde bedrijven en eigenaren binnenkort de inloggegevens. U beschikt dan niet alleen over meer specifieke informatie, maar u krijgt ook de mogelijkheid om actief te participeren in de website. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het aanpassen van uw bedrijfsgegevens, het plaatsen van specifieke informatie, vacatures en aanbiedingen en het deelnemen aan het forum/prikbord. Een uitstekende mogelijkheid om u te profileren, dus maak er gebruik van!
De inloggegevens worden in batches toegekend aan de betrokkenen. Alle gevestigde bedrijven en eigenaren moeten voor half april zijn voorzien.

 

Diverse verkeerssituaties en knelpunten Op en rond het bedrijvenpark

maart 2014

Op en rond Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wordt nog hard gewerkt aan de verbetering
van de verkeerssituatie. Via de website proberen wij u daar zoveel als mogelijk
van op de hoogte te houden. Voor de laatste informatie verwijzen wij u dan ook
graag naar de website. Lees meer...

jaarvergadering

maart 2014

Op dinsdag 13 mei (van 15.00 tot 17.30) is de jaarvergadering van de Vereniging Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef gepland. Alle betrokkenen ontvangen te zijner tijd een uitnodiging. Noteert u alvast de datum in uw agenda! Het is een uitgelezen kans om u te laten informeren over het reilen en zeilen, om vragen te stellen, maar uiteraard ook om te netwerken met uw buren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het thema Duurzaamheid.

WEGWERKZAAMHEDEN ROND HET BEDRIJVENPARK

maart 2014

Op de Stoutenburgerlaan vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats. Lees meer...

KVO

maart 2014

Vanaf 2011 zijn we vanuit het parkmanagement met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bezig. In 2012 is hiervoor het eerste KVO certificaat uitgereikt en in maart hopen we hiervoor de her-certificering te krijgen. Belangrijke doelstelling van het veilig ondernemen is de veiligheid te waarborgen van bedrijven in hun werkomgeving.
Uit de analyse blijkt dat er een aantal knelpunten zijn op het bedrijvenpark. Deze spitsen zich toe op de volgende aandachtsvelden:
- Onderhoud en Beheer
- Overlast
- Sluipverkeer
- Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf en in het bedrijf
- Inbraak, Diefstal, Aangifte
- Brandveiligheid
Voor het terugdringen van de geconstateerde problemen zijn de inspanningen van verschillende partijen nodig.
Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het veiligheidsrendement zeker ten goede.
In de samenwerking hebben alle partijen hun eigen rol, Politie, Brandweer, Gemeente en niet in de laatste plaats de bedrijven zelf.
Voor 2013 bleek ons bedrijvenpark er het beste uit te komen met het geringste aantal incidenten in relatie tot de vier andere bedrijven terreinen in Amersfoort (bron. Politie Amersfoort). Daarom is het van belang regelmatig onze website te raadplegen en kennis te nemen van alles wat ons tot veilige ondernemers maakt. De specifieke informatie voor de gevestigde bedrijven en personeel kunt u binnenkort terugvinden in het met inlogcodes afgeschermde gedeelte van de website op de pagina voor KVO.

KOPIJ VOOR WEBSITE OF NIEUWSBRIEF

maart 2014

Heeft u informatie die u graag opgenomen wilt hebben in een volgende nieuwsbrief of interessante informatie voor de website dan kunt u ons dat laten weten via info@wiekenvinkenhoef.nl of via het contactformulier op de website.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?